Câu chuyện phản bội

 • Bởi Bắc Phong
  04/05/2010
  0 phản hồi

  Bắc Phong là một blogger sống ở Gia Nã Đại, có địa chỉ blog cá nhân tại: <a href="http://bacphong.blogspot.com"><span class="underlined-text">Tạp Niệm</span></a>

  Nhặt ý sau khi đọc <a href="http://damau.org/archives/12007"><span class="underlined-text"><em>Ba mươi lăm năm sau cuộc chiến, phản bội là câu chuyện của Việt Nam</em></span></a> do BBT Da Màu chuyển ngữ từ bài bình luận bằng tiếng Anh, <a href="http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=feedc1... class="underlined-text"><em>Thirty Five Years After The War, Betrayal is Vietnam’s Story</em></span></a> của Andrew Lam.

  muốn đạt mục tiêu
  phải biết cách dùng tình cảm
  chẳng hạn như mẹ khuyên con
  vì kinh tế gia đình mà bằng lòng lấy ngoại nhân
  đâu có ngờ nó bị thằng chồng ác ôn phản bội
  bán cho động điếm sau đó

  câu chuyện phản bội ở Việt Nam
  không chỉ quanh quẩn chuyện gả/bán con
  mà còn là đề tài quốc sự

  cứ hỏi các cựu viên chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì biết
  bị đồng minh Hoa Kỳ phản bội
  ép ký hiệp định Ba Lê
  họ tuyên bố Việt Nam hóa chiến tranh
  sau đó rút quân
  với lời hứa giữ nguyên viện trợ quân sự
  rồi họ phản bội lời hứa
  bỏ rơi miền Nam cho Cộng Sản

  cứ hỏi các cựu cán bộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì biết
  gần chục năm mang chiêu bài đánh Mỹ
  đổ bao nhiêu xương máu đặc công du kích
  sống chui rúc như chuột
  đến lúc theo chân đoàn quân chính qui Bắc Việt
  chiếm được miền Nam
  thì bị lãnh đạo cộng sản miền Bắc phản bội
  vừa ra khỏi hang đã phải giải thể
  làm những kẻ chiến thắng về vườn

  cứ hỏi đồng bào miền Nam thì biết
  bị đảng lợi dụng niềm tin vào chính sách khoan hồng
  hòa hợp hòa giải dân tộc
  sau đó đảng phản bội niềm tin
  bắt lính và sĩ quan VNCH đi tù cải tạo
  đánh tư sản mại bản
  cướp nhà cướp đất
  ép dân đi vùng kinh tế mới
  con ngụy không được vào đại học
  hết đất sống phải tìm cách vượt biên
  dân phe bại trận trở thành nạn nhân
  bao nhiêu người chết trong đau khổ nhục nhằn
  ai sống sót thì cũng thân tàn

  cứ hỏi các cựu chiến binh bộ đội thì biết
  bị đảng lợi dụng tình cảm yêu nước
  đánh thực dân Pháp
  đánh đế quốc Mỹ
  với lời hứa thống nhất đất nước
  xây dựng một nước độc lập
  dân chủ tự do công bằng
  rồi đảng phản bội lời hứa
  dân chủ ở đâu khi tất cả quyền hành nằm trong tay đảng
  tự do ở đâu khi bất đồng chính kiến thì bị bỏ tù
  công bằng ở đâu khi dân oan mất đất
  cán bộ đảng viên tham nhũng hoành hành
  độc lập ở đâu khi đất nước nằm trong quỹ đạo Tầu

  nhưng có tội phản bội nào nặng hơn
  là tội phản bội tổ quốc
  cúi đầu khuất phục ngoại bang

  Bắc Phong

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi