Trương Duy Nhất - Có những đứa Đảng Viên phải gọi bằng thằng

 • Bởi Admin
  28/04/2010
  2 phản hồi

  Trương Duy Nhất

  Đêm qua mơ thấy ba về. Tự dưng mơ xong lại viết bài này, con chữ ngắt dòng giống như… thơ. Nhưng tôi xin thề rằng không phải là thơ. Vã mồ hôi khi nghe ba túm cổ áo hỏi câu này: sao mày chưa đảng?

  CÓ NHỮNG ĐỨA ĐẢNG VIÊN PHẢI GỌI BẰNG THẰNG

  Đêm qua mơ thấy ba sống dậy

  Túm ngược cổ áo con ba hỏi: sao mày chưa đảng?

  Sao chỉ hợp đồng, không vào biên chế

  Sắp năm mươi kẻ ghế này ghế nọ

  Còn mày tổ phó cũng không thành.

  Vâng thưa ba, không dám tự hỏi mình: sao chưa đảng

  Mà hỏi ngược rằng sao đảng không kết nạp con

  Để suốt ngày cứ phải ưỡn ngực thưa: tôi là người ngoài đảng

  Gặp bạn bè lại chép miệng khen: thằng này đảng nhưng mà tốt!

  * * *

  Hồi đó, con còn quá nhỏ

  Không đủ hiểu vì sao ba chối bỏ mọi lời mời

  Cứ nhất mực về quê

  Đêm nằm ngắm trăng gác đầu trên đống rơm ba gọi là hạnh phúc.

  * * *

  Nếu bây giờ sống dậy

  Con sẽ hỏi: vì sao ba tin đến vậy?

  Rằng mươi năm sau sẽ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

  Sẽ không còn con trâu đi trước cái cày theo sau

  Để mấy chục năm quanh chỗ ba nằm vẫn cái cày con trâu trước sau không đổi.

  * * *

  Nếu bây giờ sống dậy - Vâng con đã mơ như vậy

  Để chở ba một vòng trên con camry và mời ba một ly rượu ngoại

  Để ba thấy đảng không còn nghèo đói

  Và đảng viên giờ cũng biết sống như vua

  Không giống như đảng của ba ngày trước

  Để thấy không phải người tốt nào cũng đều vào đảng

  Và không phải đảng viên nào cũng tốt như ba.

  * * *

  Nếu bây giờ còn sống, chắc chắn ba sẽ hỏi câu này:

  Sao mày chưa đảng?

  Nhưng tin ba sẽ cười khi nghe con nói:

  Ngoài đảng nhưng còn tốt hơn khối thằng trong đảng

  Bởi có những đứa đảng viên con phải gọi bằng thằng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Đúng quá giờ có những đảng viên biến chất, tha hóa, tham nhũng, hại nước, hại dân chỉ đáng gọi bằng thằng. Giấc mơ của tác giả thật tuyệt.