Kami - Về bài viết Tiến sĩ Lê Văn Bảo: Sự thật hay chỉ là điều hoang tưởng?

 • Bởi kami
  07/04/2010
  6 phản hồi

  Kami

  "... chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta; Chúng sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp “nội công, ngoại kích”, trong đánh ra, ngoài đánh vào, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản…”.

  (Tiến sĩ Lê Văn Bảo-Báo Quân đội nhân dân ra ngày chủ nhật 4/4/2010)

  Báo Quân đội nhân dân ra ngày chủ nhật 4/4/2010 vừa cho đăng bài chính luận “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình: Phòng chống “tự diễn biến” từ bên trong và bên trên“ của Tiến sĩ Lê Văn Bảo. Bài viết có một tiếng vang lớn, tuy là bài viết trên báo của đảng nhưng nó đã được các trang mạng lề trái đăng tải và thu hút được đông đảo bạn đọc, quan tâm và góp ý kiến trái ngược nhau. Nhưng một câu hỏi đa phần bạn đọc đặt ra là: Phải chăng tình hình nội bộ đảng CSVN có các biểu hiện "tự diễn biến" từ bên trong và bên trên nghiêm trọng tới mức có nguy cơ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản? Mà tại sao báo QĐND đột nhiên cho đăng một lời cảnh báo đanh thép mang tính răn đe như vậy hay là vì một lý do gì khác?

  Tác giả bài viết Tiến sĩ Lê Văn Bảo nhiều khả năng là Tiến sĩ Chính trị triết học, một ngành học đa phần các quan chức trong bộ máy lãnh đạo đảng và chính quyền Việt nam hiện tại muốn có học vị để dễ tiến thân trên đường quan lộ thường quan tâm. Điều lạ là không hiểu lý do gì Tiến sĩ Lê Văn Bảo tác giả bài viết nhận định rằng (trích) "chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta; Chúng sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp “nội công, ngoại kích”, trong đánh ra, ngoài đánh vào, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản…”.

  Đoạn trích trên đây của Tiến sĩ Lê Văn Bảo có thể cho phép bạn đọc hiểu rằng tình hình chính trị hiện nay ở Việt nam đã tới mức rất nghiêm trọng, đã và đang có sự cấu kết giữa chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và một lực lượng cán bộ đảng viên đảng CSVN bên trong và bên trên hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản.

  Sự thật có như vậy hay không và biện pháp nào để Đảng CSVN chống lại sự cấu kết phá hoại đó?

  Con người ta từ ngàn đời nay đều mong ước giàu có, quyền lực và sống lâu, những ai biết về tích Tam đa (Phúc-Lộc-Thọ) chắc hiểu rằng Tam Đa (ba cái nhiều) là Tài (tiền), Lộc (quyền lực), và Tử tôn (sống lâu với con cháu hiền thảo). Một thực tế ở Việt nam ngày nay, dưới chế độ do chính quyền của đảng CSVN lãnh đạo tiền đi đôi với quyền lực, có quyền lực tất là có tiền bạc, nhiều kẻ sẵn sàng bỏ tiền mua quan (chạy chức), do vậy quyền lực là cái quan trọng hơn cả, có quyền lực trong tay là có tất cả. Nhắc tới tích Tam đa để thấy rằng bài viết mang tính cảnh báo Tiến sĩ Lê Văn Bảo xuất phát từ sự sợ hãi do mối đe dọa đảng CSVN bị tước đoạt quyền lực lãnh đạo mà tự họ khẳng định đặc quyền của họ tại điều 4 Hiến pháp, chứ không vì động lực phát triển của đất nước. Không hiểu vô tình hay có chủ ý mà Tiến sĩ Lê Văn Bảo đã quên rằng người đã và đang xóa từng bước xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (chủ nghĩa cộng sản) theo chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, để chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chính là đảng CSVN chứ không ai khác chứ không hề có chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nào làm cái việc này cả.

  Công cuộc tiến hành đổi mới của Đảng CSVN năm 1986 chính là sự khởi đầu của công cuộc xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (chủ nghĩa Cộng sản) theo chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản mà Tiến sĩ Lê Văn Bảo không biết hay sao? Ngày này cái khái niệm Chủ nghĩa Tư bản (cũ) và Chủ nghĩa Xã hội (theo CN Marx-Lênin) nó đã lỗi thời và đang tiến tới bị xóa bỏ hoàn toàn, xu thế tiến hóa tự nhiên của lịch sử loài người không phải chủ nghĩa tư bản, cũng không phải chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày nay là do tiếp thu chính sách của chủ nghĩa xã hội mà nảy sinh tự cải lương, đi tới nền kinh tế hỗn hợp về chế độ sở hữu. Chủ nghĩa xã hội thông qua cải cách, tiếp thu các chính sách của chủ nghĩa tư bản cũng từ chế độ công hữu đơn nhất đi tới nền kinh tế hỗn hợp. Mô hình kinh tế hỗn hợp này gọi là chủ nghĩa tư bản mới hay cũng gọi là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Tình hình trên đã diễn ra ở Mỹ, Nga và nhiều nước phát triển khác và đặc biệt tại Trung quốc mà ngày nay Việt nam là một bản sao tồi từ mô hình Trung quốc chắc hẳn ai cũng biết.

  Cái Chủ nghĩa Xã hội(Chủ nghĩa Cộng sản) theo chủ nghĩa Marx-Lênin mà đảng CS Việt nam theo đuổi từ năm 1930 tới năm 1986 với phương châm của nó là xóa bỏ bóc lột, chống chế độ người bóc lột người, công hữu hóa tư liệu sản xuất là sở hữu toàn dân, là kế hoạch hoá tập trung, là “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ” đã được đảng CSVN tuyên cáo khai tử bằng chính "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991). Đó là cái thứ Chủ nghĩa xã hội mà ngày nay nhân dân thế giới, dân tộc Việt Nam đã trả lời dứt khoát không chấp nhận và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã vất bỏ “con đường Bác Hồ đã chọn” vào thùng rác. Vậy cái chủ nghĩa xã hội mà Tiến sĩ Lê Văn Bảo lo rằng chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xóa phối hợp với các phần tử bên trong và bên trên của Đảng CSVN đang tìm cách xóa bỏ lại là cái mà Đảng CSVN và nhân dân Việt nam đã vứt bỏ và đoạn tuyệt với nó thì quả hoàn toàn vô lý.

  Vấn đề mấu chốt có thể giải tỏa băn khoăn lo sợ của Tiến sĩ Lê Viết Bảo và Đảng CSVN hiện nay là khái niệm Chủ nghĩa Xã hội, đây là một vấn đề lý luận mà không chỉ riêng Tiến sĩ Lê Viết Bảo và Đảng CSVN cố tình đánh tráo lập lờ hay vì họ thực sự không hiểu và không phân biệt nổi sự khác nhau cơ bản giữa Chủ nghĩa xã hội cũ (chủ nghĩa CS) của CN Marx-Lênin và cái chủ nghĩa xã hội mà Đảng CSVN đang tiến hành hiện nay, nó chính là một mô hình kinh tế hỗn hợp mà gọi là chủ nghĩa tư bản mới cũng được hay cũng gọi là chủ nghĩa xã hội dân chủ cũng được. Nếu hiểu được điều đó đơn giản đó thì Tiến sĩ Lê Viết Bảo và Đảng CSVN hết lo sợ điều mà Tiến sĩ băn khoăn rằng có những kẻ đang âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản là một điều hoàn toàn hoang tưởng.

  Một lần nữa xin Tiến sĩ Lê Văn Bảo và bạn đọc đừng quên rằng mô hình của Việt nam hiện tại đang tiến hành mô hình kinh tế hỗn hợp mà gọi là chủ nghĩa tư bản mới cũng được hay cũng gọi là chủ nghĩa xã hội dân chủ cũng được, nó hoàn toàn không phải là con đường Bác Hồ đã chọn và đảng CSVN áp dụng từ năm 1930-1986. Đồng thời nó cũng không phải là mô hình Chủ nghĩa Tư bản cũ, nếu đảng CSVN và các nhà lý luận của họ hiểu và chấp nhận được điều này thì họ sẽ an tâm và giúp họ giải tỏa được nhiều điều vướng mắc, quan trọng nhất đó là họ không hề phản bội Chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để theo Chủ nghĩa tư bản mà nhiều cán bộ đảng viên trung kiên, học trò trung thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Tiến sĩ Lê Viết bảo cho rằng họ là những phần tử nội công phối hợp với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”. THực ra Đảng CSVN đang lúng túng vì cái hình ảnh và Tư tưởng của Hồ Chủ tịch, chiếc phao cứu cánh cho sự tồn tại của họ đang trở thành trở ngại vô cùng khó khăn trong vấn đề lý luận, kiểu "bỏ thì thương, vương thì tội".

  Nhưng để gỡ bỏ mọi trở ngại và làm được điều đó Đảng CSVN phải dũng cảm tuyên bố chính thức từ bỏ Chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm rõ công và tội của Hồ Chủ tịch đối với dân tộc Việt nam như Trung quốc đã từng làm với Chủ tịch Mao Trạch Đông qua tác phẩm "Mao Trạch Đông ngàn năm công tội" của dại tá Tân Tử Lăng, đó là một ví dụ và từng bước cải cách chính trị, mở rộng dân chủ cho phù hợp với cái tên Chủ nghĩa Xã hội dân chủ mà mình đang theo đuổi.

  Thực tế đã chứng minh trong mô hình các thể chế chính trị trên thế giới đặc biệt là khu vực Đông nam Á đã cho thấy rằng đa đảng chưa hẳn là hoàn toàn tốt, độc đảng chưa hẳn là hoàn toàn dở. Nhưng độc đảng lãnh đạo không có nghĩa là độc đoán, độc tài mà các quốc gia đi theo mô hình Chủ nghĩa xã hội dân chủ phải tôn trọng các giá trị dân chủ và quyền con người tối thiểu, để trên cơ sở đó hướng tới một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân trên nền tảng một xã hội dân sự, tất cả những cái đó nhằm thúc đẩy tiến tới một xã hội phát triển, một nước xã hội chủ nghĩa dân chủ giàu có, văn minh, công bằng và hài hòa như châu Âu đặc biệt là Bắc Âu ngày nay. Nếu hiểu nội dung của “xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam đơn giản là làm sao cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, là làm sao có hoà bình, ổn định để mọi người có thể phát huy hết tài năng vốn có của mình, để mọi người có thể sống bình yên, khoan dung với nhau, để Việt Nam khỏi mãi tụt hậu, để chống tham nhũng một cách thực sự, thì đó chính là cái mà mọi người Việt nam mong mỏi và sẵn sàng chung vai gánh sức.

  Không có chủ nghĩa đế quốc và không hề có các thế lực thù địch nào đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta như Tiến sĩ Lê Văn Bảo chỉ ra cả. Tất cả đều là sự hoang tưởng của những kẻ sợ mất quyền lực, những sự việc, những hiện tượng biến động trong đời sống chính trị xã hội ở Việt nam hiện nay chỉ đơn thuần là sự vận động xã hội mang tính thúc đẩy cải cách, thúc đẩy sự phát triển của xã hội hướng tới một xã hội phát triển, một nước xã hội chủ nghĩa dân chủ giàu có, văn minh, công bằng và hài hòa và phù hợp với xu thế và trào lưu chung của loài người tiến bộ mà thôi. Bởi vì nếu yêu cầu chỉ rõ đích danh quốc gia nào, nhóm người nào ngoài nước và những cá nhân nào ở bên trong và ở bên trên nội bọ đảng CSVN đang sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp “nội công, ngoại kích”, trong đánh ra, ngoài đánh vào, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản thì không ai có thể chỉ ra được. Đơn giản họ biết thì cơ quan an ninh tài giỏi của Quân đội và Công an đã tóm cổ các đối tượng ấy lâu rồi việc gì Tiến sĩ Lê Văn Bảo phải lên tiếng cảnh báo cho bọn chúng bỏ trốn?

  Xin Tiến sĩ Lê Văn Bảo và Đảng CSVN đừng lo lắng và lo sợ những điều hoang tưởng rằng "chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta; Chúng sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp “nội công, ngoại kích”, trong đánh ra, ngoài đánh vào, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản...", nhớ rằng không ai có thể cưỡng lại được quy luật khi quy luật đó được khẳng định là nó mang tính tất yếu, sự sụp đổ của Liên xô và các nước XHCN ở Đông Âu là một bài học đích đáng cho những ai, cho những thế lực nào đi ngược lại trào lưu tiến bộ của loài người.

  Sự đoàn kết, sự kiên định thành một khối thống nhất của những người nhân danh đảng CSVN hôm nay nếu so với cách đây 15 hay 20 năm trước đây thì nó đã cho thấy khối thống nhất này đã quá mất ổn định và quá rệu rã, tình trạng bè cánh đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực, quyền lợi đã trở thành phổ biến và ở mức trầm trọng. Bài viết "Phòng, chống "tự diễn biến" từ bên trong và bên trên" của Tiến sĩ Lê Văn Bảo được ví như tiếng súng cảnh báo của sự tan rã vô tình có thể là hiệu lệnh cho sự tan đàn sẻ nghé của Đảng CSVN trước khi sụp đổ và tan rã trong một tương lai gần.

  Hy vọng với bài viết này sẽ làm cơ sở giúp cho những người phụ trách vấn đề lý luận của Đảng CSVN lấy đó làm cơ sở để giải quyết vấn đề lý luận của Đảng CSVN cho phù hợp và chặt chẽ. Điều đó sẽ có lợi cho sự tồn vong của đảng Cộng sản và cả lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc Việt nam.

  Một khi quyền lợi, lợi ích của Dân tộc, của Tổ quốc Việt nam và của riêng Đảng CSVN được điều phối hài hòa thì dân tộc Việt nam, Tổ quốc Việt nam cũng trường tồn mãi mãi thì không có lý do gì Đảng CSVN không được phép song hành cùng dân tộc nếu họ là đại diện của quyền lợi đa số nhân dân. Tại sao Tiến sĩ Lê văn Bảo và Đảng CSVN phải lo và sợ hãi sự xóa bỏ đảng CSVN?

  Hãy bắt đầu từ sự nói thẳng và nói thật, Đảng CSVN hãy chính thức công bố và khẳng định cho toàn thể quốc dân Việt nam biết rằng Chủ nghĩa xã hội mà đảng CSVN của chúng ta đang hướng tới là Chủ nghĩa xã hội dân chủ đó không phải là Chủ nghĩa xã hội của Marxism-Leninism mà Hồ Chủ tịch đã từng chọn là giải tỏa được mọi băn khoăn lo lắng không đáng có của mọi phía hữu quan, mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt là tầng lớp đảng viên và cựu chiến binh trung kiên còn hoài nghi. Vai trò tuyên truyền của hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đến lúc cần chấm dứt, hãy giữ lại những gì tốt dẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có trong tình cảm của người dân Việt nam làm di sản của dân tộc, đừng để tới một ngày hình ảnh ấy bị băng hoại tới mức không còn gì để người dân trân trọng thì thật là hỏng.

  Đó là những công việc cần thiết và cấp bách cần giải quyết của Đảng CSVN.

  7/04/2009

  © 2010 Kami

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  kami viết:
  Mô hình CNXH dân chủ hay CNTB hiện đại này ở VN hiện tại Đảng CSVN đã và đang áp dụng cho cải cách kinh tế, nhưng về chính trị họ vẫn duy trì chế độ độc đảng toàn trị lấy chuyên chính vô sản-bạo lực theo CN Marx-Lênin. Đưa ra mô hình này để Đảng CSVN thấy họ có lối thoát, họ vẫn có quyền duy trì chế độ độc đảng nhưng không toàn trị độc đoán phi dân chủ. Quan trọng hơn để mọi người thấy cái CNXH hiện nay không phải là thứ CNXH mà điều 4 Hiến pháp chấp nhận và cái Đảng CSVN hiện nay không hề lấy CN Marx-Lênin và TT Hồ CHí Minh làm nền tảng. Nếu Đảng CSVN vạn dụng và giải quyết khâu lý luận hợp lý thì ổn thỏa mọi bên.

  Xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp quý báu của các bạn đọc cho bài viết.

  Thân mến.

  kami viết :
  "Quan trọng hơn để mọi người thấy cái CNXH hiện nay không phải là thứ CNXH mà điều 4 Hiến pháp chấp nhận và cái Đảng CSVN hiện nay không hề lấy CN Marx-Lênin và TT Hồ CHí Minh làm nền tảng."

  Nhiều người, đã từ hơn 10 năm nay, cũng thấy điều này nhất là từ khi đảng CSVN chính thức cho phép đảng viên được làm giàu

  Có điều chẳng ai làm gì được vì ở VN không có tòa án hiến pháp và cũng không cho kiện các đảng viên lãnh đạo trong bộ chính trị nếu họ vi phạm hiến pháp trong hoặc sau thời gian làm việc

  Hiện nay chỉ mới có ông TT Dũng là bị ông Hà Vũ kiện về vụ khai thác bôxite nhưng đơn bị bác
  Không hiểu sau khi thôi chức TT, người dân có thể kiện lại không ?

  Mô hình CNXH dân chủ hay CNTB hiện đại này ở VN hiện tại Đảng CSVN đã và đang áp dụng cho cải cách kinh tế, nhưng về chính trị họ vẫn duy trì chế độ độc đảng toàn trị lấy chuyên chính vô sản-bạo lực theo CN Marx-Lênin. Đưa ra mô hình này để Đảng CSVN thấy họ có lối thoát, họ vẫn có quyền duy trì chế độ độc đảng nhưng không toàn trị độc đoán phi dân chủ. Quan trọng hơn để mọi người thấy cái CNXH hiện nay không phải là thứ CNXH mà điều 4 Hiến pháp chấp nhận và cái Đảng CSVN hiện nay không hề lấy CN Marx-Lênin và TT Hồ CHí Minh làm nền tảng. Nếu Đảng CSVN vạn dụng và giải quyết khâu lý luận hợp lý thì ổn thỏa mọi bên.

  Xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp quý báu của các bạn đọc cho bài viết.

  Thân mến.

  Khách viết:
  TQ và đàn em của nó, VN thật ra đang theo đuổi 1 mô hình chủ nghĩa xh phi dân chủ vận hành nền KTTT theo định hướng xhcn (viết tắt của xã hội cứ nghèo). nếu dân chủ thì đâu có cấm báo chí, biểu tình, phát biểu chính kiến... mong bác xem lại quan điểm của mình.

  Bác này nói cũng chưa chính xác. VN đang theo đuổi mô hình Chủ nghĩa phi xã hội phi dân chủ, vận hành nền KTTT theo định hướng TBCN kết hợp độc quyền hại dân. Phi dân chủ bác nói rồi, còn phi xã hội là do xã hội này ngày càng phân hóa giàu nghèo mà bọn tư bản đỏ thì ngày càng giàu lên cách xa tầng lớp nhân dân trong khi đầu tư rất ít công sức trí tuệ (trái ngược hẳn với mô hình XHCN mà Mác nêu ra). Còn nền KTTT hiện nay hết bao cấp, thực thi đúng theo KTTT cạnh tranh của CNTB nhưng luồn thêm mấy tập đoàn độc quyền mang lại nguồn tiền đen dồi dào cho bọn tư bản đỏ (nên mấy ngành đó mặc sức nâng giá thành sản phẩm cao hơn giá trị thực rất nhiều để đem lợi nhuận (móc được từ nhân dân) bỏ túi riêng trong khi vẫn luôn la lỗ, điển hình ngành viễn thông trước đây, ngành điện, than, kinh doanh xăng dầu... hiện nay)

  Tôi nghĩ ý của tác giả bài viết là muốn nói cho dù VN có muốn xây dựng XHCN thì cũng phải theo mô hình XHCN dân chủ như các nước Bắc Âu mà thôi, không bao giờ có mô hình XHCN Cộng sản được. Nghĩa là học thuyết Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh gì đó chỉ là ảo tưởng của các ông độc tài ở BCT mà thôi.

  Trích :"Một lần nữa xin Tiến sĩ Lê Văn Bảo và bạn đọc đừng quên rằng mô hình của Việt nam hiện tại đang tiến hành mô hình kinh tế hỗn hợp mà gọi là chủ nghĩa tư bản mới cũng được hay cũng gọi là chủ nghĩa xã hội dân chủ cũng được"

  "Tình hình trên đã diễn ra ở Mỹ, Nga và nhiều nước phát triển khác "

  bác gọi mô hình của VN hiện nay là chủ nghĩa xh dân chủ sao? tạm chấp nhận định nghĩa này của bác thì khg lẽ VN hiện nay lại được xếp chung với Mỹ, Nga? Nếu vậy thì quá tốt rồi, các bác dân chủ hiện nay cũng chỉ mong có thế. TQ và đàn em của nó, VN thật ra đang theo đuổi 1 mô hình chủ nghĩa xh phi dân chủ vận hành nền KTTT theo định hướng xhcn (viết tắt của xã hội cứ nghèo). nếu dân chủ thì đâu có cấm báo chí, biểu tình, phát biểu chính kiến... mong bác xem lại quan điểm của mình.

  Hoàn toàn không thể cho rằng ĐCS VN đang xây dựng, hoặc đang định hướng xây dựng CNXH dân chủ.

  Ban LĐ ĐCS VN và cơ cấu tổ chức của nó hiện nay hoàn toàn không đủ tầm, không đủ tâm, không đủ tri thức, không đủ năng lực và không đủ đạo đức để XD CNXH dân chủ.

  Thực chất hiện nay họ đang điều hành theo một định hướng là CNTB đỏ, nó là CNTB nguyên thuỷ và một mớ hổ lốn các chủ thuyết tư tưởng vay mượn nhào nặn về CNXH để các ông chủ TB đỏ là các quan đảng giữ độc quyền áp đặt cưỡng bức toàn xã hội phải phục tùng họ. Tư tưởng HCM cũng chỉ là một hình thức "mặc áo thầy tu cho kẻ cướp".

  Gốc rễ của vấn đề phải là thay đổi nền tảng tư tưởng, cơ cấu tổ chức của Đảng với mục tiêu tối thượng là : Dân tộc trên hết!