Silly Fox - Hịch Hồng Binh

 • Bởi Admin
  29/03/2010
  2 phản hồi

  Silly Fox

  Ta thường nghe, Tô Vĩnh Diện anh hùng đem thân cứu pháo; Phan Đình Giót chìa lưng chịu đạn, lấp lỗ châu mai; Lê Văn Tám quên mình, thành cây đuốc sống; Nguyễn Viết Xuân chặt tay để nhằm thẳng quân thù mà bắn; Nguyễn Văn Thạc một chàng trẻ tuổi xung phong vì lí tưởng; Võ Thị Sáu người con gái Đất Đỏ miệng mắng ngụy quân, không hàng mưu kế giặc. Từ xưa, các bậc anh hùng liệt sĩ, bỏ mình vì nghĩa lớn, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói lãng mạn tiểu tư sản thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

  Các đồng chí vốn dòng dõi vô sản, ít đọc sử sách, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi chuyện sử Việt ta hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Thế chiến hai mà nói. Đồng chí Stalin là người thế nào? Ivan Sidorenko, thuộc cấp của ông ta là người thế nào Mà một mình một súng lấy mạng gần ngàn tên Phát Xít, khiến cho nhân dân Nga La Tư đến nay còn đội ơn sâu! Đồng chí Hitler là người thế nào? Otto Skorzeny, cận vệ của ông ta là người thế nào? Vậy mà xông vào tận trong lòng quân địch làm hoảng loạn quân đồng minh khiến cho quân đội Đức Quốc Xã đến nay vẫn còn lưu tiếng tốt.

  Huống chi, ta và các đồng chí sinh vào thời kì quá độ, lớn lên gặp thời đại công nghệ thông tin. Nhìn thấy bọn phản động hoành hành ngang ngược trên internet, uốn lưỡi cú diều mà chửi mắng Bác Hồ, đem thân dê chó mà sỉ nhục chính phủ. Giả danh nhân quyền mà tranh quyền lực để phụng sự lòng tham khôn cùng. Khoác áo dân chủ mà đòi đa đảng để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân phản động; dẫu cho trăm thân ta phơi xác rừng Trường Sơn, nghìn xác ta đắm chìm Đông Bể, cũng nguyện xin làm.

  Các đồng chí đều dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng xây dựng Chủ nghĩa Xã Hội, không có mặc thì Đảng cho áo, không có ăn thì Đảng cho cơm. Chức thấp thì Đảng thăng tước, lộc ít thì Đảng tăng lương.Về địa phương thì Đảng cho xế hộp, đi nước ngoài thì Đảng cấp chuyên cơ. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Stalin đãi kẻ tỳ tướng, Hitler đãi người phụ tá, nào có kém gì?

  Nay các đồng chí ngồi nhìn Bác nhục mà không biết lo, thấy Đảng bị chửi mắng mà không biết thẹn. Làm người vô sản mà đọc BBC lại không biết tức, nghe nhạc vàng mà không biết căm. Có đồng chí lấy việc chơi game làm vui, có đồng chí lấy việc cờ bạc làm thích. Có đồng chí chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có đồng chí quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có đồng chí tính đường sản nghiệp mà quên lí tưởng; có đồng chí ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có đồng chí thích rượu ngon; có đồng chí mê giọng nhảm. Nếu bất chợt giặc phản động tràn qua thì súng counter-strike làm sao bắn chết được giặc, mẹo Dota làm sao đủ thi hành sách lược nhà binh. Ruộng vườn nhiền làm sao cứu tấm thân khỏi bị đấu tố,vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, các lãnh đạo Đảng đều bị bắt, đau xót đến chừng nào! Chẳng những thái ấp các vị ấy không còn mà bổng lộc các đồng chí cũng thuộc về tay kẻ khác, chẳng những tài khoản ngân hàng ta bị khóa mà tài sản của các đồng chí cũng bị kẻ khác tịch thu, chẳng những toàn bộ lãnh đạo Đảng sẽ bị đem ra xét xử mà lăng mộ Bác Hồ cũng sẽ bị chúng nó dẹp bỏ. Chẳng những thân xác Bác sẽ bị đem chôn mà toàn bộ bí mật vợ con của Bác cũng sẽ bị bại lộ. Lúc bấy giờ, dẫu các đồng chí có muốn sống yên ổn, phỏng có được chăng?

  Nay ta bảo thật với các đồng chí lấy việc "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" làm nguy, nên lấy điều "Si vis pacem, para bellum" làm sợ. Phải huận luyện binh sĩ, tập dượt ý chí, khiến cho ai nấy đều giỏi như Kpa K'lơng, mọi người đều tài như anh hùng Núp, có thể bịt miệng Nguyễn Văn Lý ngay trước vành móng ngựa, có thể hack cả talawas lẫn x-cà. Như thế, chẳng những thái ấp của các lãnh đạo Đảng được mãi mãi vững bền mà bổng lộc các đồng chí cũng suốt đời tận hưởng.Chẳng những tông miếu các đồng chí lãnh đạo được hương khói nghìn thu mà thân xác Bác Hồ cũng ngàn năm chưa thúi. Chẳng những con cháu Bác sẽ được làm lãnh đạo tổng bí thư mà con cháu các đồng chí sẽ có tiền để đi du học. Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các đồng chí, trăm đời sau còn để tiếng thơm; Chẳng những đất nước ta được tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa mà nhân dân thế giới cũng được sống trong ấm no, hòa bình. Lúc bấy giờ, dẫu các đồng chí không muốn vui chơi, phỏng có được không?

  Nay ta chọn lọc tư tưởng các nhà Marxist hợp thành 1 quyền gọi là "Bình Ngụy Yếu Lược" Nếu các đồng chí biết tập sách này, thì công cuộc cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa sẽ thành công; nhược bằng khinh bỏ sách này, thì trọn đời là bọn xét lại Trốt Kít.

  Vì sao vậy? Giặc phản động với chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các đồng chí cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không rèn luyện tư tưởng, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, xây dựng thành công Xã Hội Chủ Nghĩa, há còn mặt mũi nào mà đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?

  Cho nên ta viết bài hịch này để cho các đồng chí hiểu bụng ta.

  Sieg Heil!

  © Silly Fox

  Annam 03/29/2010

  Chủ đề: Thư giãn
  Từ khóa: Silly Fox

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi