Cù Huy Hà Vũ - “Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân

 • Bởi Admin
  23/03/2010
  18 phản hồi

  Cù Huy Hà Vũ

  <em>Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình / Ba Bộ đồng tình bóp vú con tôi. - ca dao chống phong kiến Việt Nam </em>

  Cũng như mọi thể chế Cộng hòa khác, Việt Nam có đủ cả ba cơ quan cấu thành Nhà nước Pháp quyền: Hành pháp (Chính phủ và chính quyền địa phương), Tư pháp (Viện kiểm sát, Tòa án) và Lập pháp (Quốc hội). Thế nhưng khác với tuyệt đại đa số các Nhà nước Pháp quyền trên thế giới, ba cơ quan quyền lực Nhà nước này ở Việt Nam không “phân lập” (hoàn toàn độc lập với nhau) bởi cùng chịu sự điều khiển của một đảng phái chính trị hiện là duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam. Không dưới một lần Ban lãnh đạo Đảng khẳng định: chẳng cần “Tam quyền phân lập”, Nhà nước Việt Nam vẫn bảo vệ tuyệt đối lợi ích của người dân. Thế nhưng thực tế dưới đây đã chứng minh hoàn toàn ngược lại.

  Ngày 19/9/1997, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 4678/QT1 về việc di chuyển khu dân cư số 2 Thuỵ Khuê, Hà Nội. Điều 3 của Công văn ghi: “Thủ tuớng Chính phủ đồng ý cho Văn phòng Chính phủ được sử dụng ngân sách Nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đất phía sau khách sạn La Thành và di dời, tái định cư các hộ gia đình đang ở tại số 2 Thụy Khuê. Việc xây dựng nhà ở tại nơi mới được thực hiện theo hình thức: các hộ được giao đất ở phải tự bỏ vốn để xây dựng nhà”.

  Ngày 26/9/1998, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-VPCP ngày 6/9/1998 v/v di dời khu tập thể số 2 Thụy Khuê. Điều 1 Quyết định ghi: “Phê duyệt phương án bố trí diện tích đất cho từng hộ gia đình ở số 2 Thuỵ Khuê di chuyển đến khu đất phía sau khách sạn La Thành” (218 Đội Cấn, quận Ba Đình). Thế nhưng trong Quyết định này lại không có tên 11 hộ dân ở số 2 Thuỵ Khuê trong đó có bốn hộ do các ông, bà Nguyễn Xông Pha, Chu Quang Biên, Lê Lục Công và Trần Thị Minh Hồng làm đại diện.

  Tiếp theo Quyết định số 498/QĐ-VPCP, ngày 31/12/2001, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6403/VPCP-QT1 giao UBND quận Tây Hồ, Hà Nội bố trí tái định cư bốn hộ dân nói trên.

  Như vậy, Quyết định số 498/QĐ-VPCP ngày 6/9/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là trái Công văn số 4678/QT1 của Thủ tướng Chính phủ, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của bốn hộ dân, đồng thời gây bất công xã hội khi Văn phòng Chính phủ vẫn tái định cư tại 218 Đội Cấn 59 hộ dân khác cùng ở số 2 Thụy Khuê.

  Vậy đâu là nguyên nhân của sự bất công nói trên? Cả bốn hộ dân khẳng định: “Văn phòng Chính phủ gạt chúng tôi khỏi danh sách tái định cư tại 218 Đội Cấn cốt thừa ra 233 m2 tại địa chỉ đắc địa này để “làm ăn”, cụ thể là xây nhà để bán cho người chưa bao giờ ở số 2 Thụy Khuê. Hiện giờ một chung cư gồm 15 căn hộ đã được xây xong và bán hết cho những người ngoài số 2 Thụy Khuê”.

  Để lấy lại công bằng, căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo, ngày 21/9/2009 các ông, bà Nguyễn Xông Pha, Chu Quang Biên, Lê Lục Công và Trần Thị Minh Hồng đã gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đơn khiếu nại về Quyết định số 498/QĐ-VPCP với yêu cầu Bộ trưởng tái định cư bốn hộ dân tại 218 Đội Cấn theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4678/QT1.

  Thế nhưng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã không hề giải quyết đơn khiếu nại của bốn hộ dân theo quy định tại Điều 37 Luật Khiếu nại, tố cáo. Nói cách khác, Bộ trưởng Phúc đã không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Do đó, ngày 02/11/2009, căn cứ Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính tại Điều 1 (Cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức theo thủ tục do pháp luật quy định có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình) và Khoản 2 Điều 4 (Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước, thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật), cả bốn hộ dân đã đồng loạt gửi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Đơn khởi kiện Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc do đã không giải quyết Đơn khiếu nại của họ theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

  Ngày 11/11/2009, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi bốn hộ dân Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 36/TB-TA với nội dung: “Theo quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006) về các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25/12/1998 và ngày 05/4/2006 thì yêu cầu khởi kiện của ông, bà không thuộc thẩm quyền giải quyết bằng một vụ án hành chính tại Tòa án”.

  Ngay sau đó cả bốn hộ dân đã gửi Chánh án TAND thành phố Hà Nội Đơn khiếu nại về Thông báo trả lại đơn khởi kiện của TAND thành phố Hà Nội, khẳng định Thông báo này là trái pháp luật với những căn cứ sau:

  Một là, để trả lại Đơn khởi kiện thì TAND thành phố Hà Nội phải chứng minh việc bốn hộ dân căn cứ Điều 1 và Khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính để khởi kiện là sai. Thế nhưng TAND thành phố Hà Nội đã lẩn tránh việc chứng minh này.

  Hai là, TAND thành phố Hà Nội căn cứ vào Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006) và Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để trả lại bốn hộ dân Đơn khởi kiện. Thế nhưng TAND thành phố Hà Nội đã nói bừa bởi cả Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006) lẫn Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đều quy định người dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính trong trường hợp này. Cụ thể như sau:

  • Mục 22 Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án “Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam”.
  • Mục 3 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP quy định hành vi hành chính là đối tượng khiếu kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính là “hành vi hành chính bao gồm các hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc ngưòi có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong các việc hoặc các lĩnh vực được quy định tại các khoản từ khoản 3 đến khoản 17 Điều 11 của Pháp lệnh và trong các việc hoặc các lĩnh vực khác mà pháp luật có quy định”.

  Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận đuợc quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến ngưòi có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án”. Như vậy Luật khiếu nại, tố cáo quy định người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính. Do đó, căn cứ vào Mục 22 Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và Mục 3 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP đã dẫn, TAND thành phố Hà Nội phải thụ lý Đơn của bốn hộ dân khởi kiện Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc do đã không giải quyết Đơn khiếu nại của họ theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

  Với những căn cứ pháp luật trên, cả bốn hộ dân đã có Đơn khiếu nại yêu cầu Chánh án TAND thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn nhận lại Đơn khởi kiện Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc và đưa vụ án ra xét xử. Ngày 30/11/2009, Chánh án Nguyễn Sơn đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại số 1889/QĐ-GQKN đối với Đơn khiếu nại ngày 23/11/2009 của bốn hộ dân, một mặt khẳng định “Hành vi hành chính của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ không giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo là loại việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng một vụ án hành chính” nhưng mặt khác lại không bác bỏ được những căn cứ pháp luật mà bốn hộ dân dựa vào để yêu cầu Tòa án thụ lý Đơn khởi kiện.

  Vô cùng phẫn nộ nhưng cũng rất bình tĩnh, ngày 29/12/2009 cả bốn hộ dân gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình Đơn khiếu nại Chánh án TAND thành phố Hà Nội Nguyễn Sơn do đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại bất chấp luật pháp như trên đã đề cập. Cuối Đơn khiếu nại, bốn hộ dân yêu cầu Chánh án Trương Hòa Bình cho họ biết:

  1. Những căn cứ pháp luật mà bốn hộ dân dựa vào để khởi kiện Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc do đã không giải quyết Đơn khiếu nại của họ theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo là đúng hay sai?
  2. Cơ chế pháp luật nào cần phải áp dụng để buộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc giải quyết Đơn khiếu nại của bốn hộ dân trong trường hợp Chánh án Trương Hòa Bình cho rằng những căn cứ pháp luật mà họ dựa vào để khởi kiện là sai?

  “Tóm lại – Bốn hộ dân nêu rõ trong Đơn khiếu nại – người dân sẽ phải làm gì nếu khiếu nại của họ bị cơ quan Nhà nước, quan chức Nhà nước có hành vi hành chính, quyết định hành chính xâm hại quyền lợi hợp pháp của họ từ chối giải quyết hay tệ hại hơn, lờ di không giải quyết, coi Luật Khiếu nại, tố cáo có cũng như không?”

  Vậy mà đáp lại những đòi hỏi chính đáng nói trên của bốn hộ dân bị Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP xâm hại là một sự “im lặng đáng sợ” của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình. Cực chẳng đã, vẫn căn cứ vào Luật Khiếu nại, tố cáo, cả bốn hộ dân đã gõ cửa Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ để có được sự hỗ trợ pháp luật cần thiết trên con đường đòi lại Công lý.

  “Cơ quan Hành pháp (Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP) xâm hại quyền lợi hợp pháp của dân nhưng không chịu khắc phục, Cơ quan Tư pháp (Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) thì bác Đơn của dân khởi kiện Cơ quan Hành pháp – Vậy để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bốn hộ dân này, rõ ràng là chỉ còn cách yêu cầu Cơ quan Lập pháp (Quốc Hội) là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất “vào cuộc” – Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận định.

  Ngày 08/01/2010, Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba với tư cách lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội về các vấn đề tư pháp công văn yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bốn hộ dân tại số 2 thụy Khuê. Công văn nêu rõ:

  “Chánh án TAND TP Hà Nội đã cố tình làm trái Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo theo đó: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận đuợc quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến ngưòi có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án”. VPLS đề nghị Quý Chủ nhiệm cho biết:

  1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc không giải quyết Đơn khiếu nại của các công dân có quyền và lợi ích hợp pháp bị Văn phòng Chính phủ xâm phạm có vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo hay không?
  2. Chánh án TAND TP Hà Nội không thụ lý Đơn khởi kiện vụ án hành chính v/v Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc không giải quyết Đơn khiếu nại của các công dân bị Văn phòng Chính phủ xâm phạm theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo có vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo hay không?
  3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP không giải quyết Đơn khiếu nại, Tòa án không thụ lý Đơn khởi kiện vụ án hành chính của các công dân bị Văn phòng Chính phủ xâm phạm theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì Luật này có còn giá trị hay không? Quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân này sẽ do cơ quan Nhà nước nào giải quyết?

  Thật kỳ quái, Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã không nhận được bất cứ hồi âm nào của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba. Bị VPLS truy hỏi thì bà nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp này hứa là sẽ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội để sớm có giải pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có liên quan nhưng từ đó đến nay hoàn toàn bặt vô âm tín!

  Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp đồng lòng hại dân, ngược 180 độ với Hiến pháp tại Điều 2: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và Điều 3: “Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”! Để nói những tuyên bố mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Khóa họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva cùng vợ ông ta là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga về việc Nhà nước Việt Nam luôn “đảm bảo quyền con người” chỉ có thể là vô liêm sỉ!

  Ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể của “Tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam, người viết bài này xin đội ơn và hậu tạ!

  TS Luật Cù Huy Hà Vũ

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  18 phản hồi

  Phản hồi: 

  "Nói chung, VN cần phải cải tổ hành chánh triệt để cho bớt hành dân."

  Nói vậy rất xuôi , nhưng bắt đầu từ đâu , lực lượng đông đảo nào , trí thức thì thật giả lẫn lộn , bằng cấp loạn xị lại hay chơi sang .Quốc hội không biết ban hành luật vì dân. Tính toán giữa lòng Đảng và lòng Dân thì được bên này , mất bên kia trong khi Đảng ngự ở trên , mất lòng Đảng là toi .
  Sung già rồi héo khô luôn trên cây và khi bão lớn thì kiểu gì cũng rụng . Muốn biết sung rụng là gì thì cứ ngoan ngoãn mà nằm chờ nhé .

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Trích "Người kiện có thể là bất cứ ai bởi vì hễ bộ trưởng làm sai với quyết định của Thủ Tướng là kiện

  Bác thấy có được chăng ?"
  Theo tôi là không được mà chỉ có gạ gẫm , xui Thủ tướng đuổi cổ vào tù bằng cách ra chỉ thị cho cấp dưới điều tra vài việc , tài sản , giao dịch bất minh của Bộ trưởng . Còn dân không kiện được vì đó là chuyện cấp dưới chống lại cấp trên , chuyện trong cơ quan với nhau .
  Phạm văn Điệp[/quote]

  à xui TT Dũng điều tra bộ trưởng thi khó đó bác vì hiện nay ông TT Dũng chưa phạt nhân viên dưới cấp bao giờ !
  Hơn nữa sắp đến đại hội đảng 2011 cho nên phe cánh bảo vệ nhau
  Nếu ông bộ trưởng làm sai chỉ thị TT cùng phe với ông TT Dũng thì dễ bảo nhau
  Nếu không thì phải coi xem thuộc phe nào, có dễ điều tra hay không ... bởi vì đụng vào ổ kiến lửa thì cũng phải coi chừng ...

  Nói chung, VN cần phải cải tổ hành chánh triệt để cho bớt hành dân.

  VN nhiều thạc sĩ, tiến sĩ mà chưa thấy có cải tổ nào triệt để bởi vì thiếu quyết tâm chính trị

  Phản hồi: 

  Trích "Người kiện có thể là bất cứ ai bởi vì hễ bộ trưởng làm sai với quyết định của Thủ Tướng là kiện

  Bác thấy có được chăng ?"
  Theo tôi là không được mà chỉ có gạ gẫm , xui Thủ tướng đuổi cổ vào tù bằng cách ra chỉ thị cho cấp dưới điều tra vài việc , tài sản , giao dịch bất minh của Bộ trưởng . Còn dân không kiện được vì đó là chuyện cấp dưới chống lại cấp trên , chuyện trong cơ quan với nhau .
  Phạm văn Điệp

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Hôm nay Viettel chặn BBC NEWS! Tôi không thể truy cập BBC bình thường được nữa! Những "Bộ" nào đang làm những chuyện bỉ ổi này đây? E là nhiều quá không kể tên hết nổi![/quote]

  FPT cũng không cho tôi truy cập. Không phải ngẫu nhiên đâu. Nhà nước này cứ hay thích dùng luật giang hồ để áp dụng cho thời đại văn minh. Cũng như vụ Bát Nhã, Đồng Chiêm... vụ BBC này cũng tương tự. Người ta không dùng luật chính thức để cấm mà dùng luật rừng để ngăn. Ai khiếu nại, kiện cáo thì bảo là do lỗi kỹ thuật, lỗi của cô đánh máy, lỗi do nội bộ gây nên. Oải...cái xứ cộng sản này quá.

  Khi các bác đánh vào địa chỉ http://www.bbc.co.uk/vietnamese thì nhà cung cấp dịch vụ (FPT) sẽ tự động chuyển các bác vào http://www.bbc.co.uk (trang tiếng Anh). Có đểu không? Khi tôi dùng proxy thì vẫn vào được trang tiếng Việt.

  Không biết BBC Vietnamese sẽ có hành động gì để ngăn chặn việc làm sai trái của cái nhà nước này.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Theo luật định thì trữ các trường hợp vi phạm thanh danh , nhân phẩm thì khởi kiện bất cứ lúc nào cũng được , còn các giao dịch dân sự , hành chính ... thì đều có quy định thời hiệu Nếu không có lý do chính đáng để gia hạn thời hiệu thì coi như việc đó đã XONG .Thậm chí khắt khe như bên hình sự , kẻ gây ra tội vẫn là người BẤT KHẢ XÂM PHẠM ,miễn quyền truy tố khi đã hết thời hạn truy cứu . Trong việc này mấy người oan kia thì nên ôm buồn và văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nên tìm khách hàng khác mà tư vấn viết đơn . Tránh tình trạng lặp lại một cách không có tiến bộ .[/quote]

  Ông Vũ có vẻ đã chịu thua rồi đó bác :
  "Ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể của “Tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam, người viết bài này xin đội ơn và hậu tạ"

  Hỏi bác 1 chút :
  "Quyết định số 498/QĐ-VPCP ngày 6/9/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là trái Công văn số 4678/QT1 của Thủ tướng Chính phủ"

  Như vậy cho đến trước ngày nộp đơn kiện là 21/9/2009, Quyết định số 498/QĐ-VPCP có còn hiệu lực hay không ?

  Nếu còn thì có thể kiện bộ trưởng về việc làm sai trái Công văn số 4678/QT1 của Thủ tướng Chính phủ chứ ? Việc kiện này không liên quan đến thời hạn 90 ngày của mấy người oan kia

  Người kiện có thể là bất cứ ai bởi vì hễ bộ trưởng làm sai với quyết định của Thủ Tướng là kiện

  Bác thấy có được chăng ?

  Tôi e rằng cũng chả đến đâu vì TT Dũng chẳng muốn phạt nhân viên của mình bao giờ !!
  Bộ trưởng làm ẩu mà không sợ bị phạt thì dân có mà kiện củ khoai ...

  Phản hồi: 

  Theo luật định thì trữ các trường hợp vi phạm thanh danh , nhân phẩm thì khởi kiện bất cứ lúc nào cũng được , còn các giao dịch dân sự , hành chính ... thì đều có quy định thời hiệu Nếu không có lý do chính đáng để gia hạn thời hiệu thì coi như việc đó đã XONG .Thậm chí khắt khe như bên hình sự , kẻ gây ra tội vẫn là người BẤT KHẢ XÂM PHẠM ,miễn quyền truy tố khi đã hết thời hạn truy cứu . Trong việc này mấy người oan kia thì nên ôm buồn và văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ nên tìm khách hàng khác mà tư vấn viết đơn . Tránh tình trạng lặp lại một cách không có tiến bộ .

  Phản hồi: 

  Hôm nay Viettel chặn BBC NEWS! Tôi không thể truy cập BBC bình thường được nữa! Những "Bộ" nào đang làm những chuyện bỉ ổi này đây? E là nhiều quá không kể tên hết nổi!

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Trong nội dung liên quan đến khiếu nại nên chỉ dùng Luật tố cáo khiếu nại ( luật dân sự , dân sự phải theo tố tụng khác )
  Căn cứ theo điều 32 khoản 4 : Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết: Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
  Sau 11 năm mới khiếu nại thì không thụ lý là đúng luật rồi . Tòa cũng đứng mà ngắm thôi . Khi luật đã đề ra điều cấm là Không được thụ lý giải quyết mà vô tình ông Nguyễn Bộ Trưởng nào đó ra 1 Quyết định nào đó thì chính ông Bộ trưởng này vi phạm luật . Tôi không thấy quyền của người viết đơn khiếu nại được nhận lại đơn kèm lời giải thích nên Bọ Trưởng Nguyễn không trả lại đơn , không thông báo , quẳng luôn đơn vào ngăn nào đó là việc làm hợp lệ . Việc đó không xâm phạm quyền lợi người viết đơn khiếu nại và dù ông CuHuyHa Vu có thổi to kiểu gì thì phía Bộ trưởng Nguyền vẫn cười khẩy và coi nhỏ như con kiến . Đó là luật .
  Có thể nói rằng , với luật pháp Việt nam hiện tại , khi tiến hành viết đơn khiếu nại nêu thêm câu " do thiếu hiểu biết nên không rõ thời hạn khiếu nại là 90 ngày và do chẳng ai nói cho mà biết nên Xin quan trên phục hồi thời hạn" thì họa may còn có hy vọng nhận được 1 sự trả lời nào đó . Còn như ông CHHV quy là ông Bộ trưởng thiếu trách nhiệm thì còn khuya mới ngủ mơ được

  Phạm văn Điệp[/quote]

  Tôi không rành mấy điều luật đang được áp dụng .
  Luật và điều luật ở VN thay đội liên tục và đôi khi mâu thuẫn, khó hiểu. Ví dụ luật về sổ đỏ, sổ hồng về đất đai nhà cửa ...

  Dựa theo logic của ... tôi thì :

  1) Bất kỳ một cơ quan nào của nhà nước như sở, bộ, tòa án, ... khi nhận được hồ sơ của dân hay của một cơ quan nào đó đều phải làm giấy thu nhận hồ sơ và có một thời hạn ấn định để trả lời, giải thích.
  Đó là thủ tục hành chánh ... bình thường để cả hai bên biết mà theo dõi và tôn trọng lẫn nhau.
  Việc không thông báo, không trả lời, quẳng luôn đơn vào ngăn nào đó là thiếu tổ chức hành chánh hợp lý, không tôn trọng dân cho dù việc làm đó hợp lệ

  2) Khi một tòa án nhân dân ở cấp nào đó không đủ thẩm quyền để giải quyết một trường hợp, tòa án này phải có nhiệm vụ giải thích rõ ràng cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn hoặc qua cơ quan có thẩm quyền chứ không phải là đơn thuần trả lại hồ sơ. Như vậy mới chứng tỏ là có trách nhiệm, chứng tỏ hoạt động giữa các cấp của tòa án được liên tục và chặt chẽ, hiệu quả cao ...

  3) Ngoài đề một chút, việc chứng nhận giấy tờ tại các xã, phường, ... cũng vậy. Tại sao hồ sơ không chuyển nội bộ từ xã (phường) này qua xã (phường) khác khi người dân chuyển hộ khẩu . Mỗi lần muốn chứng nhận giấy độc thân, ... thì chỉ cần ra xã (phường) nơi mình cư ngụ là có toàn bộ hồ sơ lý lịch do xã (phường) nơi mình cư ngụ trước đây chuyển đến theo đường nội bộ riêng của bộ công an .
  Như vây tránh được hồ sơ làm giả, không hành dân, ..., hiệu quả cao ... và nhất là tránh được tham nhũng cấp địa phương

  jboss

  Phản hồi: 

  Trong nội dung liên quan đến khiếu nại nên chỉ dùng Luật tố cáo khiếu nại ( luật dân sự , dân sự phải theo tố tụng khác )
  Căn cứ theo điều 32 khoản 4 : Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết: Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
  Sau 11 năm mới khiếu nại thì không thụ lý là đúng luật rồi . Tòa cũng đứng mà ngắm thôi . Khi luật đã đề ra điều cấm là Không được thụ lý giải quyết mà vô tình ông Nguyễn Bộ Trưởng nào đó ra 1 Quyết định nào đó thì chính ông Bộ trưởng này vi phạm luật . Tôi không thấy quyền của người viết đơn khiếu nại được nhận lại đơn kèm lời giải thích nên Bọ Trưởng Nguyễn không trả lại đơn , không thông báo , quẳng luôn đơn vào ngăn nào đó là việc làm hợp lệ . Việc đó không xâm phạm quyền lợi người viết đơn khiếu nại và dù ông CuHuyHa Vu có thổi to kiểu gì thì phía Bộ trưởng Nguyền vẫn cười khẩy và coi nhỏ như con kiến . Đó là luật .
  Có thể nói rằng , với luật pháp Việt nam hiện tại , khi tiến hành viết đơn khiếu nại nêu thêm câu " do thiếu hiểu biết nên không rõ thời hạn khiếu nại là 90 ngày và do chẳng ai nói cho mà biết nên Xin quan trên phục hồi thời hạn" thì họa may còn có hy vọng nhận được 1 sự trả lời nào đó . Còn như ông CHHV quy là ông Bộ trưởng thiếu trách nhiệm thì còn khuya mới ngủ mơ được

  Phạm văn Điệp

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Xã hội , nhân dân Việt nam phải đỗng tâm, mạnh dạn loại bỏ quan chức lãnh đạo vô trách nhiệm , nhưng cũng phải có khoa học và dễ hiểu . Trường hợp sai trái mà ông Cù Huy hà Vũ đưa ra trên không phải ít , nhưng lý lẽ luật của ông Cù huy Hà vũ là bất ổn và không dựa vào cơ sở luật nào cả . Muốn cả xã hội tôn trọng pháp luật thì ai ai cũng phải tạm thời dựa vào pháp luật ( trật tự ) đang có .Cái lập luận mâu thuẫn của ông Cù Huy hà Vũ trong đây là Ong CHHV khẳng định "Quyết định số 498/QĐ-VPCP ngày 6/9/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là trái Công văn số 4678/QT1 của Thủ tướng Chính phủ" ,
  nhưng ông CHHV lại thông báo :" ngày 21/9/2009 các ông, bà Nguyễn Xông Pha, Chu Quang Biên, Lê Lục Công và Trần Thị Minh Hồng đã gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đơn khiếu nại về Quyết định số 498/QĐ-VPCP "

  Nếu theo luật thì Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định ( đã cho la sai trái ) thì phải khiếu nại , tố cáo . Nay đã 11 năm mới nghe lời văn phòng luật sư CHHV thì đáng lý ra . Văn phòng này nên thận trọng trước khi lu loa . Tôi rất kính trọng những người thẳng thắn , trung thực những không thể cho rằng ông CuHuyHaVu đang trung thực trong vấn đề này .
  Phạm văn Điệp[/quote]

  Bác Điệp,

  Lý luận phản biện của bác cũng có phần hợp lý.
  Tôi không rành về luật pháp .
  Chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân thì tôi có thể đưa ra hai câu hỏi :

  1- Không biết trong luật (dân sư, hình sự) có điều khỏan nào khẳng định là sau 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định nếu không khiếu nại thì hồ sơ coi như khóa và chuyển sang thi hành án ? Hơn nữa việc nhận quyết định có đúng theo quy trình của luật hay không ?

  2- Nếu một hồ sơ đã khóa và đang được thi hành án, và người ta khám phá những chi tiết sai trái nghiêm trọng thì hồ sơ có thể được mở trở lai hay không ?

  Nếu điểm 2) là có thể thì việc ông Cù Huy Hà Vũ "lu loa" cho clients của ông ta là điều phù hợp với nghề luật sư ...

  jboss

  Phản hồi: 

  Xã hội , nhân dân Việt nam phải đỗng tâm, mạnh dạn loại bỏ quan chức lãnh đạo vô trách nhiệm , nhưng cũng phải có khoa học và dễ hiểu . Trường hợp sai trái mà ông Cù Huy hà Vũ đưa ra trên không phải ít , nhưng lý lẽ luật của ông Cù huy Hà vũ là bất ổn và không dựa vào cơ sở luật nào cả . Muốn cả xã hội tôn trọng pháp luật thì ai ai cũng phải tạm thời dựa vào pháp luật ( trật tự ) đang có .Cái lập luận mâu thuẫn của ông Cù Huy hà Vũ trong đây là Ong CHHV khẳng định "Quyết định số 498/QĐ-VPCP ngày 6/9/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là trái Công văn số 4678/QT1 của Thủ tướng Chính phủ" ,
  nhưng ông CHHV lại thông báo :" ngày 21/9/2009 các ông, bà Nguyễn Xông Pha, Chu Quang Biên, Lê Lục Công và Trần Thị Minh Hồng đã gửi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đơn khiếu nại về Quyết định số 498/QĐ-VPCP "

  Nếu theo luật thì Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định ( đã cho la sai trái ) thì phải khiếu nại , tố cáo . Nay đã 11 năm mới nghe lời văn phòng luật sư CHHV thì đáng lý ra . Văn phòng này nên thận trọng trước khi lu loa . Tôi rất kính trọng những người thẳng thắn , trung thực những không thể cho rằng ông CuHuyHaVu đang trung thực trong vấn đề này .
  Phạm văn Điệp

  Phản hồi: 

  Rất nhiều người dân cũng có nỗi oan ức như trên nhưng ở cấp độ khiếu nại UBND tỉnh về bồi thường, tái định cư. Núp dưới danh nghĩa dự án đô thị Mỗ Lao, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ đã thu hồi đất đang ở của người dân theo hình thức sau:
  - Xét nguồn gốc sử dụng đất đai của người dân để làm cơ sở xét duyệt bồi thường là trái Luật đất đai 2003 và Nghị định 197 CP: "căn cứ để xác định bồi thường hộ gia đình là hộ gia đình có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt đã được cấp giấy hay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
  - Áp dụng hạn mức bồi thường không quá hai lần hạn mức địa phương quy định theo Thông tư 116 của Bộ tài chính là trái với khoản 2 Điều 13 Nghị định 197: Diện tích bồi thường không vượt quá diện tích bị thu hồi, được hiểu diện tích bồi thường bằng diện tích thu hồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Chênh lệch diện tích bị thu hồi nếu lớn hơn 2 lần hạn mức địa phương, vậy ai là người được lợi, chẳng lẽ chính quyền tỉnh Hà Tây lại tước đoạt bớt đất đai của người dân để làm dự án đô thị Mỗ Lao (DA đô thị Mỗ Lao do Tập đoàn TSQ, Booyoung, Trường Thành... xây biệt thự, chung cư, văn phòng để bán kiếm lời đã được đăng tải trên các báo).
  - Áp dụng mức giá đền bù của UBND tỉnh công bố cho phần diện tích không được tái định cư là hình thức áp dụng văn bản pháp luật cố tình áp đặt tước đoạt quyền lợi của người dân. Tại sao không áp dụng giá đền bù theo giá thị trường được 1 bên thứ 3 thẩm định giá trị tài sản theo luật pháp quy định.
  Trên đây chỉ là 1 vài ví dụ nhỏ về việc ban hành và áp dụng văn bản trái luật của UBND tỉnh Hà Tây cũ, nay là TP Hà Nội cố định tước đoạt bớt 1 phần tài sản của người dân

  Phản hồi: 

  Nếu “Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân, thì trí thức hãy chỉ đường để dân hạ bệ nó đi...như dân ở Đông Âu vậy.

  Phản hồi: 
  -Ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể của “Tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam, người viết bài này xin đội ơn và hậu tạ!
  TS Luật Cù Huy Hà Vũ

  [...] Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường của cách mạng , chứ không phải con đường nào khác?

  Lý Tự Trọng, 1929

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Để nói những tuyên bố mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Khóa họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva cùng vợ ông ta là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga về việc Nhà nước Việt Nam luôn “đảm bảo quyền con người” chỉ có thể là vô liêm sỉ![/quote]
  Chính xác!

  Phản hồi: 

  Chắc chỉ còn một con đường duy nhất là phải đa nguyên đa đảng, người dân phải có quyền đi bầu những người đứng đầu trong chính phủ, thì lúc đó mới hi vọng lấy lại công bằng cho người dân.
  Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ông LS Hà Vũ