Anh Ba Sài Gòn - Góp ý về việc sửa Luật doanh nghiệp "theo ý Đảng"

 • Bởi Admin
  10/03/2010
  7 phản hồi

  Anh Ba Sài Gòn

  Một bản tin trên báo SGGP ngày 07/03/2010 có đoạn: “Sửa đổi Điều 6 của Luật Doanh nghiệp theo hướng quy định bắt buộc việc thành lập và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp”. Đó là ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản Kết luận số 64-KL/TƯ “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

  Là một người có hơn 10 năm làm chủ doanh nghiệp, tôi thực sự cảm thấy sốc khi đọc bản tin này. Xin có vài ý kiến như sau:

  Quan điểm giai cấp?

  Dù cho rằng Pháp luật phải có tính giai cấp, thì không thể giải thích việc sửa đổi Luật doanh nghiệp như trên nhằm phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào. Trong tình thế xã hội hiện nay thật khó để trả lời rằng giai cấp thống trị hiện giờ này là ai và các doanh nghiệp VN nằm trong nhóm giai cấp nào mặc dù quan điểm Mác xít cho rằng họ là giai cấp bóc lột.

  Có lẽ không ai dám nói một cách đơn giản rằng chính 3 triệu Đảng viên là giai cấp thống trị trên gần 90 triệu dân Việt nam. Nhưng với quan điểm rằng chính quyền là của dân thì phải hiểu rằng 90 triệu dân ta đều cùng thuộc về giai cấp thống trị, trong đó khoảng 300.000 doanh nghiệp hiện nay đang đóng góp phần chính yếu cho ngân sách quốc gia và trả lương cho hàng chục triệu người.

  Có quan điểm cho rằng Pháp luật ra đời không ngoài mục đích đáp ứng sự đòi hỏi khách quan của xã hội, của quy luật tự nhiên. Đây cũng là quan điểm phổ biến của các quốc gia tiên tiến rằng Luật phải xuất phát từ Luật của tự nhiên.

  Tôi từng nghe một biên tập viên chương trình "vấn đề hôm nay" của VTV phát biểu rằng "hãy để cho cuộc sống đi vào chính sách của Đảng thay vì để cho chính sách của Đảng đi vào cuộc sống". Câu nói đó muốn thức tỉnh một số người có lối suy nghĩ ngược với quy luật khách quan, đó là thói quen cưỡng ép quan điểm của mình lên trên những sự đòi hỏi thực tế của Xã hội...

  Những phiền toái cho doanh nghiệp và cả cho nhà nước

  Trở lại với việc sửa Luật doanh nghiệp rằng bắt buộc phải thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong lòng danh nghiệp sẽ khiến phát sinh một số công việc mà họ không thực sự thấy cần thiết. Người quản lý doanh nghiệp sẽ rất bối rối vì khó mà phân định được vai trò của cái tổ chức bên trong doanh nghiệp này sẽ phải dưới quyền của ai?

  Nghe qua thì đơn giản nhưng thực tế thì việc tổ chức sẽ rất phức tạp. Nhà doanh nghiệp nào cũng biết rằng chi phí quản lý là một chi phí quan trọng. Tiết giảm chi phí quản lý luôn là bài toán khó đối với mọi doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là khi chi phí quản lý phát sinh thì ai là người gánh chịu ?
  Ngoài ra các doanh nghiệp về cơ bản đều có tôn chỉ mục đích chính là lợi nhuận, ngược lại họ phải tuân thủ nhiều tầng Pháp Luật còn chồng chéo nhau cùng với những biến động thị trường khó lường như giá cả, lạm phát, giảm phát... đã là một sức nặng đáng kể, khiến nhà doanh nghiệp luôn phải chiến đấu trên thương trường để tồn tại và có lợi nhuận.

  Hơn nữa nếu việc sửa Luật doanh nghiệp theo hướng trên mà thành công thì ắt phải có một trình tự thủ tục cho việc đăng ký, báo cáo và kiểm tra xem danh nghiệp đã thực hiện điều bắt buộc đó như thế nào. Bộ máy của cơ quan nhà nước sẽ tự nhiên phình ra thêm một số phòng ban và vô số giấy tờ lưu trữ cho 300 ngàn doanh nghiệp trong cả nước. Chi phí quản lý nhà nước ấy cũng từ tiền thuế của doanh nghiệp và người dân đóng góp.

  Chưa kể đến việc "bắt buộc việc thành lập và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng..." có thể ảnh hưởng đến quyền tự do lập hội đã ghi trong Hiến Pháp, bởi lẽ quyền tự do lập hội cũng đồng nghĩa với ý chí tự do của chủ thể không bị bắt buộc phải tham gia vào hội, hay thành lập hội. Đã có ý kiến lo ngại rằng nếu "bắt buộc thành lập cơ sở Đảng" thì liệu doanh nghiệp có phải đi mượn "thẻ Đảng" đưa vào thành phần nhân viên để đối phó với quy định sửa đổi này ? Hy vọng tình thế không đến nỗi đó.

  Lý do chính trị chưa hẳn là lý do tốt

  Vậy thì việc sửa đổi Luật mà BBT Trung ương Đảng đề xuất nhắm đến lợi ích nào?

  Bản tin có đoạn "Đến nay, cả nước mới có 1,22% doanh nghiệp tư nhân xây dựng được tổ chức Đảng; 10% doanh nghiệp hình thành tổ chức công đoàn; 2% doanh nghiệp có tổ chức Đoàn TNCS và mới có… 9 doanh nghiệp thành lập chi hội phụ nữ".

  Hóa ra lý do khiến BBT TW Đảng thấy "cần thiết khách quan" là vì "có quá ít doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể". Đó chỉ là một sự "cần thiết khách quan" về chính trị.

  Có thể thấy rằng Đảng đã tạo quá nhiều điều kiện cho các Đảng bộ hoạt động và ngay trong nội bộ doanh nghiệp hiện nay vẫn có chi bộ Đảng (nếu muốn), đâu thể nói rằng doanh nghiệp đang cản trở hoạt động của Đảng. Liệu có đến mức cần thiết phải bắt buộc thành lập tổ chức Đảng ngay trong doanh nghiệp hay không?

  Còn các tổ chức đoàn thể khác nếu hoạt động yếu kém, chỉ có hình thức mà thiếu thực chất thì do chính họ chứ nào phải lỗi do doanh nghiệp thờ ơ mà ra.

  Bấy nay tôi đọc báo thấy nhiều ý kiến nêu rằng không gian cho xã hội dân sự vẫn chưa được mở rộng, quyền tự do lập hội vẫn là một khung cửa hẹp. Nguyên nhân chính vẫn là do sự xét duyệt quá khắt khe của cơ quan nhà nước, đâu phải do sức sống của xã hội ta quá yếu ớt.

  Như vậy vấn đề chính mà Ban Bí thư TW Đảng muốn sửa Luật đó là lý do chính trị, chứ không phải vì sự cần thiết khách quan của doanh nghiệp và đòi hỏi về phát triển kinh tế mà ra.

  Với những phân tích nêu trên rõ ràng việc sửa luật này mang nặng Đảng tính, đó là ý Đảng chứ chưa hẳn là ý muốn của dân. Vì thế khả năng được Quốc hội thông qua là rất hy hữu. Tôi tin là thế.

  Anhbasg

  Bản tin chính thức lấy từ báo Sài Gòn Giải Phóng: Luật hóa tổ chức chính trị trong doanh nghiệp tư nhân

  (SGGP).- “Sửa đổi Điều 6 của Luật Doanh nghiệp theo hướng quy định bắt buộc việc thành lập và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp”. Đó là ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản Kết luận số 64-KL/TƯ “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

  Một trong những lý do dẫn tới việc sửa đổi này là hiện có quá ít doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể.

  Đến nay, cả nước mới có 1,22% doanh nghiệp tư nhân xây dựng được tổ chức Đảng; 10% doanh nghiệp hình thành tổ chức công đoàn; 2% doanh nghiệp có tổ chức Đoàn TNCS và mới có… 9 doanh nghiệp thành lập chi hội phụ nữ.

  T. Sơn (07/03/2010)

  Chủ đề: Pháp luật

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Anh Ba thân mến! tôi đã đọc bài góp ý của anh về cái gọi là nghị quyết về thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Rằng bài góp ý hay thì có hay, nhưng cũng phải đem anh ra đánh cho 300 trăm roi về cái tội không nhớ điều 4 hiến pháp nước CHXHCNVN muôn năm? Rằng đảng đã và đang lãnh đạo toàn diện các mặt về đời sống mà anh Ba. Mảng doanh nghiệp ngoài quốc doanh có lẽ là mảng duy nhất còn nằm ngoài sự kiểm soát của đảng. Thôi thì sống ở VN mình đành chấp nhận vậy thôi anh Ba à! ( theo lời nói của mẹ NTT). Vã lại anh nên nhớ điều cốt tử này, đảng ta đang xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy khi mà có cái tổ chức rách việc đó trong công ty của anh thì cũng nên lắm đó.
  Thứ nhất là họ có cơ sở sâu sát trong quần chúng để mà liệu xem xem cái hoạt động kinh doanh của anh có đi đúng cái định hướng mô tê gì đó không?
  Thứ hai là khi đã định hướng đúng rồi thì họ còn nhiều việc phải làm như là định hướng tư tưởng trong từng cá nhân nữa chứ. Kẻo không, có khi miếng blind mắt ngựa mà rớt ra, anh chạy lung tung có mà loạn cả lên sao?
  Thứ ba là có cái tổ chức hay ho đó, để anh còn có thời gian họp họp, hộ hội mà rút tỉa kinh nghiệm mặt nào được và chưa được của tư tưởng cho lần sau tiến bộ nữa chứ.
  Thứ tư biết đâu nhờ cái chi bộ hoạt động mạnh mẻ này mà trong tương lai không xa ta cảm hóa thêm các công dân quốc tịch tư bản trở thành các đảng viên cộng sản vừa hồng vừa chuyên hổng chừng. Họ biết đâu sẽ là hạt nhân nòng cốt cho vô sản trên toàn thế giới trở thành hiện thực đó anh Ba à!?
  Cuối cùng chúc anh vui, vì cái nghị quyết luôn đúng đắn và sáng suốt của đảng ta!

  Tôi ra làm ở doanh nghiệp tư hay doanh nghiệp nước ngoài là để né cái Đảng, Đoàn, cái sự ấu trĩ của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, vậy nay nếu phải có Đảng, Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh nữa thì tôi làm ở đâu đây?
  Các "đồng chí" soạn Luật ko biết là do biết nói đùa hay là do ngu dốt thiểu năng. Mà Luật thì ko thể đùa được, vậy chắc là lý do thứ 2 rồi

  Okie quá rồi còn gì nữa anh Ba . Đề nghị anh Ba kiến nghị thêm với Bộ Cao Tối (BCT) là vụ này phải quán triệt đến tất cả các doanh nghiệp kiểu như : Mỗi tàu cá của ngư dân ra xa bờ cũng phải có chi bộ-để lãnh đạo ngư dân khi bị tàu lạ bắt , trên các chuyến xe khách , xe hàng cũng phải có chi bộ - để chỉ đạo tài xế khi bị CSGT bắt, làm tiền , các quán phở phóc môn , cơm bì thối cũng có chi bộ- để kiểm soát chất lượng thực phẩm , đảm bảo ATVS cho bà con , các trường mẫu giáo , tiểu học cũng có - để kiểm tra tình hình đái ỉa của con em chúng ta , bệnh viện cũng có để kiểm tra tình hình đút phong bao , phong bì của bệnh nhân ....vvv . Mỏi tay quá đề nghị bà con phát triển thêm . Nhằm đảm bảo mỗi doanh nghiệp đều có sự "nãnh đạo" sáng suốt luôn vì suy cho cùng đó cũng là doanh nghiệp vậy , chớ cái kiểu cứ chỗ nào ngon mới nhảy dô kiếm chác ai chơi.Đảm bảo cái dự luật "sáng suốt " này sẽ được Bộ Cao Tối vứt thùng rác cái một liền . Hehe

  Nè mấy ông doanh nghiệp tư: Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Đảng là tiến lên CNXH, tức là xóa bỏ bóc lột. Mấy ông doanh nghiệp tư làm giàu hả? Làm gì mà giàu? Chỉ có bóc lột thôi. Thế thì Đảng thành lập chi bộ trong doanh nghiệp của mấy ông là để tiếp quản theo dõi mấy ông chứ chi nữa, sau này quốc hữu hóa hay tịch thu gì cũng dễ, để còn tiến lên CNXH nữa chứ. Các ông có mà tẩu tán tài sản đàng trời. Hà hà

  Các nhà doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu là phải có LÃI để bảo vệ đời sống cho nhân viên và đóng THUẾ đầy đủ cho nhà nước góp phần xây dựng đất nước ngày phát triển giàu đẹp đó là trách nhiệm của các nhà doanh nghiệp. Việc bắt buộc thành lập cơ sở ĐẢNG trong doanh nghiệp là KHÔNG ĐÚNG, vì cơ sở này không giúp gì cho việc kinh doanh cả mà chỉ là gánh nặng cho các nhà doanh nghiệp phải gánh thêm bộ phận ngồi không dôi khi làm cản trở sự kinh doanh.
  Đây là sự sửa đổi thiếu sáng suốt!

  Có gì phải lo đâu anh Ba. Đảng ta đang muốn tự sát nhanh đấy mà. "Sức chiến đấu" của đảng ta lâu nay đang suy yếu nghiêm trọng nay lại thích ra gió thì... Đảng ta thành lập chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân thì đúng là cơ hội trời cho để "các thế lực thù địch" chui vào làm diễn biến hòa bình một cách hợp pháp ngay trong lòng đảng ta.