Phạm Viết Đào - Dao sắc không gọt được chuôi...

 • Bởi tqvn2004
  26/01/2010
  4 phản hồi

  Phạm Viết Đào

  Điều 83 Hiến pháp 1992 quy định: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước..."

  Điều 84 tại Mục 7 quy định: "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;"

  Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 quy định tại Điều 1: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

  Điều 50 quy định: "Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn."

  Theo Qui chế hoạt động của QH, trường hợp một ĐB có 20% ĐBQH trở lên không tín nhiệm thì phải xem xét tư cách ĐB đó...

  Qua những văn bản pháp luật trích dẫn kể trên, thiết nghĩ Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã được trang bị vũ khí pháp luật đến tận chân răng rồi còn gì? Thế nhưng các đại biểu Quốc hội thường thực thi quyền giám sát của mình theo hình thức: đăng ký và được bố trí thời gian mặc định chất vấn tại hội trường, còn nếu muốn nhiều phải chất vấn bằng văn bản. Vì thế nên có đại biểu Quốc hội thành thật với báo chí về chuyện khi muốn tập hợp ý kiến để bỏ phiếu bất tín nhiệm một Bộ trưởng nào đó, nhưng chưa biết làm cách nào, bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ ai, chưa thấy pháp luật cầm tay chỉ việc, mặc dù đã có quy chế...

  Quả thật, nếu lần theo các quy định pháp luật hiện hành nghe có vẻ quang minh chính đại nhưng việc bỏ phiếu tín nhiệm về một đại biểu nào đó, về một thành viên Chính phủ chẳng hạn, nếu Chủ tịch Quốc hội không đưa ra, các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chưa bật đèn xanh thì các đại biểu cũng không thể tự đề xuất ra được, mặc dù luật pháp quy định là được quyền.

  Vậy thì ý kiến, uy tín đến mức nào thì các quan chức do Quốc hội phê chuẩn sẽ bị đưa ra lấy ý kiến, bỏ phiếu tin nhiệm? Liệu quyền này phải chăng vẫn chưa thật sự nằm trong tay từng đại biểu Quốc hội mà chỉ nẳm ở Quốc hội nói chung?

  P.V.Đ

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Đại biểu Quốc hội phải hạn chế tối đa các quan chức chính phủ, tự do thảo luận theo các chuyên đề mở, tự do thảo luận theo các vấn đề quan tâm chung, từ hoạt động các nhóm sẽ thu thập ý kiến vận động dự thảo các Nghị quyết và các văn bản luật định ....

  Tôi thấy Đại biểu Quốc hội họp cứ ngơ ngơ như các thiền sư đang thoát tục, bấm nút như robo, thật là vô tích sự, tốn tiền, hại nước hại dân...

  Hôm nay bác Phạm Viết Đào cho đăng lại bài này, bổ sung thêm một đoạn: "Hiện nay hình như trên đầu của mỗi đại biểu Quốc hội đang có một cái vòng giống như vòng kim cô mà Phật Như Lai ban lên đầu Tôn Hành Giả; Có lẽ vì thế nên mỗi khi các đại biểu Quốc hội nhà ta muốn nêu một sáng kiến, một chính kiến nào đó, phát ra được đã là khó khăn nhưng để biến nó thành quyền năng thì rất dễ bị yểm bới cái vòng kim cô kia? Mỗi khi bị niệm chú thì hình như các đại biểu đều trở thành Phật sống tất!"

  TIG_TayDuKy.jpg

  Cái vòng kim cô này chính là lý do tại sao các quốc gia dân chủ muốn Quốc Hội của mình hoạt động hiệu quả phải áp dụng đa nguyên đa đảng...

  ĐB Quốc hội được bầu bằng hình thức "Đảng cử dân bầu", thực ra dân chẳng có quyền chọn lựa, nói thẳng ra quyền đó đã bị Đảng bỏ túi.
  Vì vậy QH ta về thực chất không thực hiện được chức năng cơ bản nhất là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

  Chủ tịch QH kết thúc các thảo luận thường là chúng ta "đồng thuận", thực ra chỉ là một lời của chính ông ta đồng thuận với Đảng của ông ta. Khi các cán bộ cấp cao phạm luật không hoàn thành trách nhiệm các quan chức chỉ thông báo xin ý kiến BBT-BCT là cả QH "nhân dân" đành lặng câm.

  Các quyết nghị lớn của đất nước do bị Đảng chỉ đạo các ĐB hầu như đều nhắm mắt bấm nút thông qua, phần nhiều chẳng biết đúng sai.

  QH còn không đủ năng lực để làm luật.

  QH như cành hoa héo để trang trí... nhiều lúc tôi thấy thật tốn tiền dân.

  Bác Đào đừng trách bởi tôi nói bác "dỗi hơi" quá, QH đề ra điều đó để trang điểm chứ có muốn biến nó thành sự thật đâu