Tân Phong - Đôi điều bàn góp về Dân chủ

 • Bởi Admin
  25/01/2010
  1 phản hồi

  Tân Phong

  Dân chủ là thể chế trong một quốc gia, trong đó mọi công dân đều có quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng trong việc hoạch định và kiến tạo tương lai chung của toàn bộ cộng đồng.

  Tán thành (có chỉnh sửa câu chữ) mục đích của DÂN LUẬN trong chuyên mục này: "Không phải (chỉ) để cho tác giả bài viết đọc, mà để cho những độc giả thầm lặng đang phân vân không biết đúng sai chọn lựa con đường đúng đắn cho mình";
  Và những yêu cầu:

  - Lịch sự và duy lý (như nguyên tắc của DÂN LUẬN)

  - Trả lời thấu đáo những lập luận (của bài chủ).

  Xin gửi đến diễn đàn một số ý kiến ngắn sau:

  1

  Ban Mai Xanh xuất phát từ nhận định tạm gọi là đúng: „Việt Nam cần gì? Đó là một sự ổn định chính trị - xã hội để toàn tâm toàn lực phát triển kinh tế, đủ sức hội nhập với quốc tế.“ Nhưng nói: „Và nói về sự ổn định chính trị này, thì Việt Nam không hề thua kém bất kỳ một quốc gia nào!“ thì là sự khẳng định vội và thiếu cơ sở.

  „Tâm“ là „mong muốn“ thì có thể đồng thuận; Nhưng làm sao có được „toàn lực“ thì lại là bài toán không dễ. LỰC bao gồm TÀI (tiền), VẬT (tài nguyên và tài sản) và TRÍ, trong đó TRÍ là cái quyết định để ngày nay người ta gọi ra cái tên „kinh tế trí/tri thức“. Không có TRÍ nên nguồn tài nguyên bị khai thác hủy hoại, môi trường bị tàn phá, sức khỏe con người bị tàn tạ. Không có ĐỨC, tham những (tất nhiên là ĐẢNG VIÊN và QUAN LẠI) trở thành quốc nạn! Đó là kết quả tự nhiên của TOÀN TRỊ. Sửa bệnh này chỉ có thuốc là một xã hội dân sự đa cực để phê phán, kiềm chế khuyết điểm của nhau và một nền dân chủ để thu nhận hiền tài, củng cố và tăng cường nội lực.

  2

  Xác nhận rằng DÂN CHỦ là hiện thực và giải pháp cho tiến bộ xã hội; nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế là nhận thức và khả năng thực hành dân chủ của người Việt còn ở giai đoạn tìm tòi! Ban Mai Xanh định nghĩa: „Dân chủ là người dân tự do làm chủ chính mình trong khuôn khổ pháp luật“ – Nghe đã khá hơn mấy ông kinh viện lười suy nghĩ, cứ bàn đến dân chủ là cao giọng: Dân chủ (theo nghĩa chữ Hy-lạp) là Dân làm chủ.

  Xin nêu ra một phác thảo như sau: Dân chủ là thể chế trong một quốc gia, trong đó mọi công dân đều có quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng trong việc hoạch định và kiến tạo tương lai chung của toàn bộ cộng đồng. Muốn hoạch định phải có tư duy, muốn kiến tạo phải có kế hoạch; muốn có tư duy và kế hoạch phải có sinh hoạt tư tưởng; muốn có tư tưởng phải trao đổi phản biện, etc. Nghĩa là cần có tự do ngôn luận và sinh hoạt nhóm hội, đảng phái. Muốn có sinh hoạt đảng phái lành mạnh phải có Hiến pháp tiến bộ và Pháp luật nghiêm minh. Đó là nội dung của các xã hội dân chủ ngày nay. Cho nên: Dân chủ mà không đa nguyên là dân chủ giả hiệu; Đa nguyên mà không dân chủ thì (mới) loạn.

  3

  Văn hóa tranh luận thuộc phạm trù TRÍ THỨC. Có 2 yếu tố chính của trí thức: Ý chí và Khả năng nhận thức. Ý chí là quyết tâm tham gia trình bày suy nghĩ của mình mà không sợ sai thiếu và luôn coi là cơ hội tinh tấn; Khả năng thể hiện trong nội dung suy nghĩ trình bày. Vì người ta thường nghĩ sai rằng khả năng đi liền cùng danh dự mà quên rằng chính sự mong cầu tinh tấn mới giúp tăng nhân phẩm; và do đó dễ mắc lỗi trong tranh luận. Thực tế là, hạ thấp đối tác là cách nhanh chóng và dễ dàng để hạ thấp nhân phẩm mình. So sánh „tội bán nước“ với „tội bắt trộm vịt“ chỉ là một lối nói vu vơ, hàm hồ mà không đi vào thực chất như có ý kiến đã phản bác.

  Tôi nghĩ rằng những người trẻ tuổi đấu tranh cho một xã hội dân chủ pháp quyền là nỗ lực trí thức đáng trân trọng. Việc bắt tù họ là biểu hiện đáng tiếc của một chế độ bất bao dung và là hiện trạng đáng buồn của đất nước.

  Tân Phong

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Cám ơn tác giả. Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều bài viết thế này. Ngắn gọn, súc tích, ôn hòa. Khi những định nghĩa căn bản (dân chủ, ổn định..) bị hiểu sai, lập lờ, thì những tranh luận dựa trên điều căn bản này khó tránh lệch lạc.