Phan Viết Ngàng - Bi kịch

 • Bởi Admin
  05/01/2010
  0 phản hồi

  Phan Viết Ngàng

  Thoạt tiên, chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa nhân đạo, là phương tiện giải phóng con người và xã hội. Thế nên, khi mới ra đời, chủ nghĩa cộng sản đã được những những người có tư tưởng xã hội và quần chúng cần lao háo hức đón nhận...

  Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản đã tự mâu thuẩn khi một mặt nhấn mạnh đến tính đa dạng và phong phú của cuộc sống, mặt khác lại chủ trương xã hội toàn trị.

  Vì thế những người cộng sản đã gặp vô vàn khó khăn, và không thể vượt qua được khi đem áp dụng chủ nghĩa của mình vào đời sống xã hội.

  Dân chủ mở rộng phạm vi của quyền tự do cá nhân, Chủ nghĩa xã hội hạn chế nó. Dân chủ duy trì các quyền con người ở mức cao nhất có thể, còn Chủ nghĩ xã hội biến mỗi người thành một đặc vụ, một con số thuần túy. Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng. Nhưng hãy để ý sự khác biệt: Trong khi dân chủ tìm kiếm sự bình đẳng từ tự do cá nhân, chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong trạng thái kiềm chế và nô lệ.

  » Alexis de Tocqueville

  Để tồn tại, những người cộng sản đặt chủ nghĩa của mình lên trên hết, bắt xã hội phải hy sinh ngày càng nhiều để duy trì lý tưởng, và bi kịch đã xảy ra.

  Đó là, chủ nghĩa cộng sản bị biến chất, từ phương tiện giải phóng trở thành mục đích tự thân, ngày càng bộc lộ nhiều tệ nạn về thể chế, và vì thế đánh mất tính nhân đạo.

  Vì mục đích tự thân, những người cộng sản đã chà đạp lên khát vọng của cộng đồng văn minh: khát vọng tự do. Phủ nhận nhiều quyền cơ bản của con người, những thứ mà trước đây họ ra sức bảo vệ.

  Nhân loại từ khi hình thành đã gặp không ít bi kịch.

  Nhà nước kiểu cộng sản là một trong những bước lùi và là bi kịch của nhân loại.

  Năm 1848, với Tuyên ngôn Cộng sản, Marx khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản để tín ngưỡng.

  69 năm sau, với việc hình thành nhà nước Xô viết, Lê-Nin bước đầu đặt chủ nghĩa cộng sản vào thế đối đầu với những giá trị nhân văn mà nhân loại phải mất hàng nghìn năm mới có được: Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền 10-12-1948

  Phan Viết Ngàng, Tp. HCM

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi