Phúc Tâm - Bài Thơ Khấn Bác

 • Bởi Khách
  04/01/2010
  5 phản hồi

  Phúc Tâm

  Năm hết Tết đến, người ta thường khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe, bình an, ăn nên làm ra, ngày càng giàu sang phát đạt. Việc này, trong gia đình, ba má làm rồi. Nhân năm mới Canh Dần, Tâm có bài văn khấn tận đến Bác Hồ, như sau:

  Bác có biết không hỡi Bác ơi!
  Luân lý thời nay đảo lộn rồi
  Tham lam, nhũng nhiễu thành "biết sống"
  Chính trực, thanh liêm hóa "dở người"

  Bác có thấy không, khắp dưới trời
  Bất bình, kiện tụng rối bời bời
  Thiện nam, trinh nữ đời tăm tối
  Ác nhân, dâm phụ sống vui tươi

  Bao đàn con trẻ sống chơi vơi
  Đứng đắn thẳng ngay chẳng hợp thời
  Đành tìm quên lãng trong hít, lắc
  Bởi tỉnh trí ra lại hận đời

  Bác ơi! nếu Bác có còn thiêng!
  Nhập tâm thức tỉnh khắp mọi miền
  Người người nổi dậy cùng tranh đấu
  Diệt hết tham quan với lộng quyền

  Đập tan cơ cấu đầy trì trệ
  Xóa sạch quan trường lắm đảo điên
  Tôn vinh Cần - Kiệm - Liêm - Công - Trí
  Trọng dụng Chính - Trung - Dũng - Nhân - Hiền

  Để niềm tin trở lại sáng tươi
  Cả nước đồng tâm dựng xây đời
  Toàn dân hạnh phúc vui hơn Tết
  Khấn Bác về, vui ngắm Bác, cười!

  Bên Lăng Bác Hồ - Chiều mồng 2 tháng 9 năm 2005

  PHÚC TÂM

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Khấn mãi mà chi... hỡi cháu ơi!
  Thành khẩn cầu xin chỉ phí lời
  Bác đây hồn đã lìa nhân thế
  Chỉ còn thân xác vẫn bị... phơi.

  Đích thực ngày xưa bác đã lầm
  Nghĩ rằng Cộng Sản sẽ muôn năm
  Đất nước bình yên do Chủ Nghĩa
  Ai ngờ thằng Chủ nó hóa.. thâm.

  Ngày xưa bác giảng Liêm, Công, Trí
  Nhưng giờ chúng khoái Nhũng, Tư, Lì
  Học đòi thêm cả Tham, Tàn, Độc
  Một lòng vị kỷ chẳng màng chi.

  Miệng chúng giờ đây theo Cộng Sản
  Nhưng làm tư bản học xài sang
  Oang oang chúng giảng tư tưởng Bác
  Trong lòng cả bác chúng cũng.. phang.

  Xã hội giờ đây như cháu kể
  Nan đề, tệ nạn rất nhiêu khê
  Kẻ khổ, người sang nay giáp mặt
  Con đường Cộng Sản quá ê chề.

  Đã thế chúng còn không sám hối
  Cam lòng chịu đấm để hưởng xôi
  Xã hội lầm đường là do bác
  Nhưng giờ vẫn vậy... bởi cháu thôi.

  (đang bay lang thang - 04.01.2010)

  Chú khấn thì Bác cũng cố nghe
  Bác đây với chúng cũng một bè
  Mỗi năm tiền Mỹ hai trăm triệu
  Tu bổ cho lăng Bác khoái ghê .
  Nếu không có chúng ai lo liệu
  Chẳng lẽ chú đưa Bác về quê ?

  Còn chuyện ăn chơi với rượu chè
  Ngươì đời chỉ có dại mà chê
  Chú không được hưởng rồi la lối
  Chú mà như Bác , chú cũng mê .
  Thôi thì vào Đảng rồi Bác liệu
  La lối làm chi rứa chú hè ?

  Cũng may cho Bác đã nếm mùi
  Tuy là không vợ chỉ chơi chui
  Nếu không khi đã phơi thẳng cẳng
  Thì Bác không sao khỏi ngậm ngùi
  Chú về học Bác mau đi hí
  Gương Bác ngàn thu sáng ngời ngời ....

  Kiến nhót Trương Lương .

  TỰ HÀO !

  Nước tôi : giàu thứ "CẤM-CẦM":
  Cấm ai la lối "bà đầm" tôi "ngang".
  Tai sai tôi có "làm tàng",
  Cấm ai la lối nói "hàng" nhà tôi.
  Xe tôi "Méc-Xì" chạy chơi,
  Cấm ai la lối tiền xơi "quỹ nhà".
  Con tôi sang học nước Nga,
  Cấm ai la lối "không ra" tiền nhà.
  Tôi đi du lịch "tẩy da",
  Cấm ai la lối tôi "tha thêm bà".
  Giờ tôi "thích" cất "nhiều nhà",
  Cấm ai la lối tôi "tham của nhiều".
  Lâu lâu tôi "thích nói kiêu",
  Cấm ai la lối "tôi điêu,tôi khùng".
  Bà con tôi có "bốc-hung",
  Cấm ai la lối lung tung ngoài đường.
  Tết về trước ngõ tôi thương,
  Cấm ai đến chụp ảnh rương ảnh hòm.
  Và điều đẹp nhất phố phường,
  Dân tôi mê miết "CẦM THƯỜNG NHÀ-XE".
  CẦM luôn "hộ khẩu răn đe",
  "CẦM HOÀI CĂN CƯỚC" nhẹ re dạ dày.
  Cho nên nghĩ thật tôi "hay",
  Để cho chúng khổ lất lây như dòi.
  Làm sao "đủ sức" chống tôi,
  Còn tôi "áo giáp" ôi thôi "XE-NHÀ"...

  04/01/2010
  GÓP GIÓ

  Đứng đấy mà khấn ! Trời cao đất dầy còn không thấu thì làm sao dân đen kêu gào đến tai được ông Hồ. Ông ấy nằm sâu trong đó xa dân lắm không biết gì đâu ,các đồng chí có ai làm theo sự chỉ bảo của ông Hồ đâu mà khấn .Nếu có thiêng thì dân đen chả khổ như bây giờ.
  CÂM ĐIÊC