Hoang Lang Tử – Trọc phủ

 • Bởi Khách
  30/11/2009
  0 phản hồi

  Hoang Lang Tử

  [Đầy đủ phải là Chêu Trọc (Chính) Phủ, viết theo đúng chính tả của Lề Bên Trái]

  Thời xưa trọc phú thì giàu,

  Ngày nay trọc phủ thì vào nhà giam.

  Thời xưa trọc phú thì ham,

  Ngày nay trọc phủ tay làm hàm đau…

  Nhà văn thì viết (làm) văn

  Nhà thơ thì viết (làm) thơ

  Nhà báo thì viết (làm) báo

  Nhà nông thì viết (làm) nông/ viết (nàm) lông

  Nhà cách mạng thì làm (viết/ giết) cách mạng

  Khoa học gia thì nghiên cứu về khoa học

  Triết học gia thì nghiên cứu về triết học

  Thần học gia thì nghiên cứu về thần học

  Quốc gia thì nghiên cứu về cuốc (course) học

  Đại gia thì nghiên cứu về… đại học (học đại)

  Bác ái có nghĩa là yêu theo kiểu Bác

  Bác sĩ có nghĩa là sĩ diện theo kiểu Bác

  Bác học có nghĩa là học về (theo) tư tưởng Bác

  Bác bỏ có nghĩa là bỏ xứ – bỏ mạng – bỏ mẹ theo Bác

  Bác thằng bần có nghĩa là làm thằng bần cùng giống Bác

  Chính kiến có nghĩa là chính cái con kiến đó

  Chính xác có nghĩa là chính cái xác con kiến đó

  Chính trị có nghĩa là chính cái cai trị (chị) em đó

  Chính khách có nghĩa là chính cái ông khách đó

  Chính phủ có nghĩa là chính cái (âm/địa) phủ đó

  Tổng bí thơ là bổng tí thơ/ bở tí thông/ tở bí thông/ thổng bí tơ/ thổng bi tớ (!)

  Thế là: bí thơ một cách tổng quát hoặc bay bổng một tí thơ sẽ ra tổng bí thơ

  Thủ tướng là thướng tủ = thương sắc (sắt) tủ (tửu) = thương tủ sắt/ tửu sắc

  Thủ tướng còn là thưởng tú = thưởng cho bởi vì là ông tú/ tú ông

  Đảng cộng sản là cảng động sản = cái cảng buôn bán động sản (sinh/đẻ)

  Đảng cộng sản cũng là cổng đạn sảng = cái cổng bắn ra những viên đạn sảng

  Chủ tịch là tủ ch[tr]ịch = cái tủ trong nhà nặng ch[tr]ình ch[tr]ịch

  Quốc hội là hội của những cái cuốc, cái liềm, cái búa… nói chung toàn là công cụ

  Đại biểu quốc hội là biểu đại hốc cuội = bại điểu hốc cuội = con chim bại liệt ăn đá

  Thiệt là ái ngại quá đi à!

  Nam mô a di đà… lụ khụ…

  Thiện tai

  Thiện tai

  Trọc phủ liệu còn có ngày mai?

  Trọc phủ: Kẻ sĩ (phu) tay trắng đầu trọc hay tự vấn (biết hỏi) về cuộc sống.

  © 2009 Hoang Lang Tử

  © 2009 talaCu

  Chủ đề: Thư giãn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi