Buổi nói chuyện của Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh tại Úc Châu ngày 14/2/2009

 • Bởi tqvn2004
  23/11/2009
  3 phản hồi

  Dương Nguyệt Ánh

  Mỗi khi chúng ta giải thích với con em của chúng ta về nguồn gốc của mình, chúng ta hay nói là: Chúng ta là người Úc gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, người Đức gốc Việt, người Pháp gốc Việt vân vân… Ánh nghĩ như vậy có thể chưa đủ là tại vì tất cả những người ở trong phòng này còn có một điểm tương đồng khác, rất quan trọng trong lý lịch của chúng ta, đó là: Tất cả chúng ta đều không chấp nhận chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Có lẽ nói một cách chính xác hơn là chúng ta là người Úc gốc Việt Nam Tự Do, người Mỹ gốc Việt Nam Tự Do, người Đức gốc Việt Nam Tự Do, người Pháp gốc Việt Nam Tự Do, xin nhắc lại chúng ta là người gốc Việt Nam Tự Do.

  Không phải chỉ có cộng đồng người Việt phân biệt giữa Tự Do và Cộng Sản khi nói về nguồn gốc của mình. Nếu quý vị tiếp xúc với cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Cuba chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy họ rất minh bạch về nguồn gốc Tự Do của họ. Điều quan trọng là khi chúng ta giải thích với con em của chúng ta, nhất là các con em từ khi mà các em còn nhỏ về cái nguồn gốc Việt Nam Tự Do của chúng ta thì sẽ có nhiều vấn đề khác tự nhiên và hợp lý đối với các em, thí dụ như là chuyện treo cờ vàng ba sọc đỏ ở bên cạnh cờ Úc ở những trụ sở nơi sinh hoạt của người Việt hay là ở những cơ sở thương mại của người Việt, chuyện hát quốc ca chào quốc kỳ như chúng ta vừa làm ban nãy thay vì chào cờ đỏ sao vàng là một chuyện tự nhiên, hay là tại sao mà cộng đồng chúng ta cương quyết không hợp tác với chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay và chúng ta cương quyết chống kiểu giao lưu văn hóa một chiều tuyên truyền của họ vân vân…

  Điều mình cần nhấn mạnh là chúng ta không chấp nhận chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, và chúng ta chống đảng cộng sản Việt Nam nhưng chúng ta không chống nước Việt Nam và chúng ta không chống người dân Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn luôn xuyên tạc là: Bất cứ ai mà chống đảng là chống nhà nước, là chống người dân Việt Nam. Và họ thường tự lộng ngôn là: Tập thể người Việt Tự Do ở hải ngoại chống chính quyền Vệt Nam là vì tư thù, là vì cha anh chúng ta là những ngụy quân ngụy quyền cũ của Việt Nam Cộng Hòa.


  Dương Nguyệt Ánh tại Úc Châu (Nguồn: LyHuong.net)

  Như quý vị cũng biết một số lớn dân số Việt Nam ngày nay sinh ra từ khoảng trong thập niên 70 trở về sau, có nghĩa là một số lớn không hề biết sự thật về chiến tranh Việt Nam và không có một hiểu biết chính xác và rõ ràng về nước Việt Nam với chính thể Việt Nam Cộng Hòa; thành ra cái luận điệu xuyên tạc đó có thể rất là hữu hiệu, vì vậy khi chúng ta đi tranh đấu chúng ta phải rất minh bạch về lập trường của mình: Chúng ta chống chính quyền cộng sản Việt Nam vì đường lối độc tài đảng trị về cái chủ trương “hồng” hơn “chuyên”, vì cái quan niệm của họ luôn luôn đặt quyền lợi cá nhân và đảng lên trên quyền lợi của quốc gia và dân tộc. Chúng ta chống chính quyền cộng sản Việt Nam là vì chúng ta muốn tự do dân chủ cho những người Việt Nam trong nước. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đang sống trong tự do sung túc con cháu chúng ta đang thăng tiến rất nhanh trong một xã hội dân chủ và văn minh của rất nhiều nước khắp nơi trên thế giới. Chúng ta không cần và không muốn tranh luận giành quyền lợi gì với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà bảo là hận thù. Chúng ta chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và chúng ta đòi dân chủ tự do là vì nghĩa vụ của chúng ta đối với 85 triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Khi họ không nói được thì chúng ta phải nói giùm cho họ, và khi họ đứng lên đòi dân chủ thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để hỗ trợ cho họ.

  Nhân đây Ánh xin được nói một chút về phong trào cờ vàng ở bên Hoa Kỳ. Lúc ban đầu những quý vị đi tiên phong trong trào cờ vàng như chị Nguyễn Anh Thư và rất nhiều quý vị khác có ý định là: để tranh đấu để cho những chính quyền tiểu bang và những địa phương nơi có đông người Việt - người Mỹ gốc Việt sinh sống bỏ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình. Và vì vậy lúc đầu đã không thành công vì sự can thiệp của bộ ngoại giao Hoa Kỳ là vì như quý vị đã biết Hoa Kỳ và Việt Nam đã có bang giao, đã có bình thường hóa về mặt ngoại giao.

  Sau đó chúng ta thay đổi đường lối tranh đấu và chỉ tranh đấu để được chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng trong cộng đồng Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt Nam Tự Do chứ chúng ta không đá động gì đến lá cờ đỏ sao vàng gì cả, nhờ thế mà chúng ta đã thành công. Ngày nay đã có hơn 30 tiểu bang và những thành phố ở địa phương Hoa Kỳ ký nghị định công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt Nam Tự Do ở Hoa Kỳ và nhờ thế mà lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta đã được hiên ngang tung bay ở những trụ sở công quyền ở những nơi này. Đây là một bài học mà Ánh nghĩ là rất hữu ích để cho chúng ta rút tỉa được kinh nghiệm là: Khi tranh đấu,

  - Thứ nhất là lập trường của mình phải minh bạch.

  - Thứ hai là đường lối tranh đấu đôi khi phải mềm dẻo thì mới dễ thu hút và tạo được hậu thuẫn và cảm tình của quốc tế.

  Chúng ta không thể lấy quyền công dân của mình để đòi hỏi chính quyền ở những quốc gia mình đang sinh sống phải phủ nhận lá cờ đỏ sao vàng, một khi mà hai bên đã có bang giao bình thường; nhưng chúng ta cũng vẫn có thể dựa vào thể chế tự do dân chủ và quyền tự do ngôn luận ở nơi những quốc gia mình đang sinh sống, để tự chọn cho mình một lá cờ khác làm biểu tượng cho cộng đồng của chúng ta. Vì ngay từ đầu chúng ta đã khẳng định chúng ta là những người Mỹ, người Úc gốc Việt Nam Tự Do.

  Nhân đây Ánh xin phép được trình bày một vài ý nghĩ của Ánh về một vấn đề khác mà chúng ta thường hay bàn cãi đến trong cộng đồng đó là câu hỏi: "Chúng ta có nên hợp tác với chính quyền cộng sản Việt Nam để xây dựng đất nước hay không?" Câu trả lời là: “không”.

  Chừng nào mà Việt Nam còn độc tài đảng trị, chừng nào mà chính quyền cộng sản Việt Nam còn đặt quyền lợi của cá nhân và Đảng lên trên quyền lợi của quốc gia dân tộc thì không có lý do gì để cho chúng ta hợp tác với họ cả. Chừng nào mà họ vẫn còn áp dụng chính sách Hồng hơn Chuyên, bằng chứng là họ vẫn tiếp tục bắt bớ, khủng bố, tù đày bất cứ những nhà trí thức nào dám đứng lên đòi dân chủ ở Việt Nam; điều đó cho ta thấy rõ ràng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không hề có ý muốn trưng dụng những nhân tài ở ngay trong nước thì nói chi đến chất xám (trí thức) ở nơi hải ngoại. Chẳng qua đó chỉ là một chiêu bài của họ để vô hiệu hóa các nổ lực tranh đấu cho dân chủ và tự do của chúng ta ở đây mà thôi. Một khi mà chúng ta hợp tác với họ thì chúng ta sẽ không chống họ nữa, mà đó là điều họ muốn chúng ta "không chống họ nữa", chứ không phải là họ cần chất xám của hải ngoại.

  Chúng ta cần giải thích điều này rõ ràng cho các con em là tại vì mục tiêu của chính quyền cộng sản Việt Nam là nhắm vào giới trẻ ở hải ngoại: những người sinh ra và lớn lên ở đây. Vì vốn là giới trẻ thì bao giờ cũng đầy lòng nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm về chính trị. Nếu con em chúng ta mà hợp tác với chính quyền cộng sản Việt Nam thì con em của chúng ta càng lúc càng xa dần và xa lạ dần với các nổ lực tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ của cha anh họ, và càng lúc càng xa dần với cộng đồng Việt Nam Tự Do.

  Ý nghĩ sau cùng hôm nay Ánh xin được dành cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

  Như quý vị cũng biết đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn, thủ đô ở Hoa Kỳ đã được hoàn tất vào năm 1982. Qua đó sự hy sinh của 58.000 (năm mươi tám ngàn) người lính Hoa Kỳ đã được chính thức ghi nhận và vinh danh và đó là có lẽ trang sử cuối cùng của chiến tranh Việt Nam đối với người dân Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà cho đến nay đa số những người dân Hoa Kỳ và người dân khác của các quốc gia trên thế giới đều vẫn không biết đến sự chiến đấu can trường và hy sinh anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa.

  Trong hầu hết các sách vở, giáo khoa dạy ở các trường Trung Học, Đại Học Mỹ. Trong hầu hết các tài liệu truyền thông về cuộc chiến Việt Nam vẫn chỉ được mô tả như là một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Bắc Việt. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ đóng một vai rất là mờ nhạt và luôn luôn thường thường là bị mô tả là một quân đội hèn yếu và cuối cùng còn bị đổ tội đã làm cho mất nước.

  Nếu người lính Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, không dám chiến đấu, không thích chiến đấu thì tại sao mà có gần 300.000 người lính Việt Nam hy sinh đền nợ nước trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một con số đông hơn gấp 5 lần số tử vong của chiến sĩ Hoa Kỳ?

  Nếu người lính Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, không thích chiến đấu, không dám chiến đấu, thì ai đã bảo vệ miền Nam Việt Nam được bình yên và tự do trong suốt bao nhiêu năm tháng trước khi quân đội Hoa Kỳ được gởi sang Việt Nam, và ai đã bảo vệ miền Nam Việt Nam được bình yên và tự do trong suốt bao nhiêu năm tháng sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam?

  Chúng ta không thể tiếp tục để cho thiên tả Tây Phương và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bịa đặt những sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam và tiếp tục sỉ nhục chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều người ngồi trong phòng này là nhân chứng sống sau cùng của một giai đoạn lịch sử đang cố tình bị bôi xóa.

  - Sau chúng ta, sẽ không có ai giúp con em của mình hiểu rõ sự thật về chiến tranh Việt Nam về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và những hy sinh anh dũng của cha anh nữa. Một khi mà các chú, các bác, các anh, các chị, cha mẹ... qua đời.

  - Sau chúng ta, sẽ không còn ai có đủ dữ kiện xác tín và nhiệt tâm để phục hồi danh dự cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nữa.

  Nhờ ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà Ánh được sống trong bình an, tự do và có cơ hội để theo đuổi những hoài bão riêng của mình và mưu tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ánh mãi mãi không quên ơn chiến sĩ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Một nhà khoa học hàng đầu của Mỹ nhưng nói về chính trị một cách xuất sắc.

  Đáng kính trọng.

  Niềm tự hào của người Việt nam

  Phản hồi: 

  Một nhà khoa học và là phụ nữ thì nghĩ về chánh trị cũng với óc minh triết vì bao hàm được tình lý và không có chút thủ đọan. Mọi vấn đề từng tranh luận lanh quanh, hành động miên man chao đão không dứt khoát như gà mắc tóc trong thứ cảm xúc "yêu nước thiển cận" được Cô Nguyệt Ánh đưa ra thành những đáp án minh bạch với lý lẻ chính xác và dứt khoát, tách bạch. Một lời nói không dịu dàng không xúc phạm nhưng không thay đổi ! Sự minh bạch, cương quyết với điều xấu, trong một tâm hồn tràn đầy lòng tri ân với lịch sử hy sinh cống hiến của bao nhiêu con người, cùng sự dịu dàng đầm ấm trong giọng nói là một sự kết hợp tuyệt vời của một thiên tài phụ nữ ! Báo công An Việt Nam gọi bà Ánh là "tội ác mang gương mặt đàn bà" chắc chắn vì mặc cảm về sự thua kém quá xa và không có lý lẻ nào để biện minh chống chế đành dùng sự xúc phạm cá nhân, một kiểu ngụy biện phổ biến của kẻ xấu !

  Trần Thị Hồng Sương

  Phản hồi: 

  Đoạn trả lời câu hỏi "PATRIOTISM, SHOULD WE HELP VIETNAMESE COMMUNIST GOVVERMENT TO BUILD UP VN?" này cũng khá thú vị (rất tiếc là chỉ nói bằng tiếng Anh):