Quan điểm mới về quốc phòng?

 • Bởi Admin
  22/10/2009
  5 phản hồi

  Trân Văn

  Chỉ trong vòng ba ngày cuối tuần qua, tờ Quân đội Nhân dân liên tục giới thiệu hai bài xã luận đề cập đến một quan điểm mới về quốc phòng của hai sĩ quan cao cấp có học vị tiến sĩ.

  Cảnh báo các nguy cơ

  Hôm 15 tháng 10, tờ Quân đội nhân dân giới thiệu bài viết có tựa lả “Chủ động định hướng phát triển tiềm lực và sức mạnh quốc phòng toàn dân”, của một trung tướng, có học vị tiến sĩ, tên là Nguyễn Tiến Bình và sau đó ba ngày, tờ báo này giới thiệu một bài viết khác có tựa là “Không có quân đội trung lập, siêu giai cấp”, của một đại tá, cũng có học vị tiến sĩ, tên là Nguyễn Đức Độ.

  Trong bối cảnh như hiện nay, các quan điểm được đăng tải trên tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam, có gì đáng chú ý?

  Cả hai bài xã luận này có nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận, đánh giá về hiện tình Việt Nam cũng như các đề nghị về giải pháp.

  Trong hai bài vừa kể, cả tướng Nguyễn Tiến Bình lẫn đại tá Nguyễn Đức Độ cùng cảnh báo về các nguy cơ được đặt tên là “diễn biến hoà bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Theo đó, các thế lực thù địch đã điều chỉnh chiến lược chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để đẩy nhanh việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đàng CSVN và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Chiến tranh xâm lược kiểu mới không phải là xâm chiếm lãnh thổ, mà làm chuyển hóa bộ máy lãnh đạo, điều hành đất nước và chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch tập trung xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  » Trung tướng Nguyễn Tiến Bình

  Tại sao các diễn biến theo chiều hướng hoà bình cũng như những khuynh hướng vốn có tính tất nhiên, thậm chí rất phù hợp với quan điểm duy vật biện chứng, vẫn thường được đề cập trong các chương trình giảng dạy về triết học Mác-Lênin, như: tự diễn biến, tự chuyển hoá lại có thể trở thành nguy cơ?

  Tướng Bình giải thích: “Chiến tranh xâm lược kiểu mới không phải là xâm chiếm lãnh thổ, mà làm chuyển hóa bộ máy lãnh đạo, điều hành đất nước và chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch tập trung xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

  Còn đại tá Độ thì cho rằng: “Lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những khó khăn về kinh tế, xã hội của nước ta, chúng kích động, gây chia rẽ, hòng làm mất lòng tin của nhân dân và Quân đội ta vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đòi thực hiện ‘đa nguyên, đa đảng’, đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ chính trị trong quân đội.”

  Quan điểm mới…

  Cho dù đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn khẳng định được tổ chức và hoạt động theo phương châm “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”, song cả tướng Bình lẫn đại tá Độ cùng bày tỏ sự lo ngại và lên án các quan điểm “phi chính trị hoá lực lượng vũ trang”, “quân đội trung lập về chính trị”, “quân đội phi giai cấp”, hoặc các đề nghị như “quốc gia hoá quân đội”, “luật hóa mọi vấn đề về tổ chức và hoạt động của quân đội” , “quân đội chỉ hành động theo pháp luật”, dẫu rằng, một số đề nghị vừa kể từng được xác định trong Luật Quốc phòng được ban hành năm 2005.

  Lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những khó khăn về kinh tế, xã hội của nước ta, chúng kích động, gây chia rẽ, hòng làm mất lòng tin của nhân dân và Quân đội ta vào Đảng.

  » Đại tá Nguyễn Đức Độ

  Sở dĩ tướng Bình lên án những quan điểm đó, đồng thời xác định những đề nghị vừa kể là quan điểm của các thế lực thù địch, phản động, bởi theo ông: “Thực chất, đó là sự bài xích cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, từng bước tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Sẽ mắc sai lầm rất nghiêm trọng về chiến lược, nếu xa rời nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân.”

  Tương tự, đại tá Độ khẳng định những quan điểm cũng như đề nghị đã dẫn là: “Vô căn cứ, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn, thực chất nhằm “chuyển hóa” lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta.”

  Cũng vì thế, tướng Bình cho rằng: “Cần khắc phục nếp nghĩ “nuôi quân ba năm dùng một giờ”, coi xây dựng quân đội chỉ để dùng trong chiến tranh và lo đối phó với chiến tranh. Tư duy mới về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân coi việc “nuôi quân” và “dùng quân” luôn thống nhất hữu cơ, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả thời bình và thời chiến. Thực tiễn đã chứng minh và khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là lực lượng nòng cốt trong sức mạnh của chiến tranh nhân dân, mà trước hết và thường xuyên là lực lượng nòng cốt của sức mạnh quốc phòng toàn dân, trong đấu tranh quốc phòng và các hoạt động quân sự phi chiến tranh để giữ nước ngay trong thời bình.”

  Qua hai bài viết đã dẫn, có thể thấy, cả hai sĩ quan cao cấp, cùng có học vị tiến sĩ, đã đồng nhất hoá vai trò quốc phòng với công việc bảo vệ bảo vệ sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng CSVN. Còn việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ như khoản 2, điều 4 của Luật Quốc phòng (Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bao gồm đất liền, đảo, quần đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời, sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành động xâm lược bằng bất kỳ hình thức nào) thì sao?

  Trong nhiều năm qua, ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu của hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư Trung Quốc săn đuổi, bắt giữ, buộc nộp phạt, thậm chí bị bắn, bị đánh đập, bị cướp, bị làm nhục. Người ta chưa thấy quân đội nhân dân Việt Nam “sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành động xâm lược bằng bất kỳ hình thức nào” như Luật Quốc phòng qui định.

  Tuy lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam cũng có Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng nhưng đây là một thực tế mà nhiều ngư dân đã xác nhận với các cơ quan truyền thông cả trong lẫn ngoài Việt Nam:

  Ở ngoài biển phần ai nấy biết chứ mô có ai bảo vệ. Bảo vệ là hồi bão tố, biên phòng ở trong bờ điện ra nhắc chừng, bảo là Đài báo bão, bảo phải cập bến thì họ kêu gọi mình vô bờ thôi chứ ngoài đó làm chi có ai bảo vệ.

  » Vợ một ngư dân Đà Nẵng

  “Ở ngoài biển phần ai nấy biết chứ mô có ai bảo vệ. Bảo vệ là hồi bão tố, biên phòng ở trong bờ điện ra nhắc chừng, bảo là Đài báo bão, bảo phải cập bến thì họ kêu gọi mình vô bờ thôi chứ ngoài đó làm chi có ai bảo vệ. Làm ăn ngoài biển mạnh anh mô lo anh nấy. Lo làm ăn thế thôi chứ không có ai bảo vệ hết.”

  Trên đây là ý kiến của vợ một ngư dân ở Đà Nẵng. Còn đây là ý kiến của một trong những ngư dân bị hải quân Trung Quốc cướp, đánh đập khi cho tàu vào đảo Hữu Nhật, quần đảo Hoàng Sa – vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam - trú bão:

  “Nói chung mình nghe là của Việt Nam nhưng của Việt Nam gì mà ra nó bắt miết. Việt Nam đi ra đó là phải né đi ban đêm chứ ban ngày không dám đi, đi rồi sợ ngang qua đó nó bắt anh ơi!”
  Vậy đâu mới thực sự là mục tiêu của chính sách quốc phòng?

  Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Tôi đồng ý với lời phản biện của bạn. Rõ ràng bạn đã nhìn nhận vấn đề khách quan hơn lần viết trước. Thời gian gần đây những động thái của quân đội người dân như tôi biết cũng nhiều, nhưng không có nghĩa là biết hết. Duy chỉ một điều: Với tư duy sống cho "qua ngày đoạn tháng" của bạn vừa nói thì liệu ĐCSVN tồn tại vật vờ bao lâu nữa? Đương nhiên tôi không bảo bạn làm thầy bói, với tư duy người làm kinh doanh như tôi, sản phẩm nào cũng có vòng đời của nó, người kinh doanh thức thời, khôn khéo và không muốn phá sản thì phải biết vòng đời sản phẩm đã đến lúc lụi tàn, dù có yêu thích sản phẩm đó thế nào đi chăng nữa cũng cần phải cho nó vào quên lãng. Bạn có thấy một điều là hầu như các nhà làm chính trị, quân sự, quản lý trên thế giới đa phần xuất thân từ kinh doanh và kinh doanh khá thành công không? Các vị nhà mình không có đầu óc kinh doanh nên không thể quản lý nhà nước được. Họ chỉ cố bám ghế nên ôm chân TQ (điểm này bạn và tôi hoàn toàn thống nhất với nhau). Vậy thì những lời mị dân cùng những hành động đàn áp chỉ làm cho chế độ CS mau sụp đổ hơn. Tôi chỉ lấy làm lạ một điều, tư duy của họ vẫn không thay đổi gì lắm so với cách đây 20 năm (chứ chưa dám nói đến 50 năm về trước). Bây giờ là thời đại thông tin bùng nổ, thế giời phẳng, toàn cầu hóa v.v... họ vẫn nhìn sự việc tại VN không thay đổi là mấy, đặc biệt vấn đề tam dân - như bạn nói. Ngay cả tam dân của cụ Phan Bội Châu muốn áp dụng vào thời nay cũng phải khác nhiều chứ không chỉ bê nguyên xi như cách đây gần cả trăm năm . Dù sao cũng cám ơn bạn đã trả lời. Chúc bạn mạnh khỏe và (nếu được) rất mong bạn góp phần vận động tuyên truyền cho các bạn lính trẻ về tinh thần dân tộc để VN ta mau thoát khỏi ách độc tài cộng sản. Thân mến

  Nguyễn Ngọc

  Trả lời bạn Nguyễn Ngọc:
  Nói thật với bạn, tôi đang là một sĩ quan trong quân đội. Không giấu bạn, quân ta bây giờ giống như "hồn Trương Ba, da hàng thịt", ham sống sợ chết. Anh tướng tá nào cũng phát phì, nhát gan, chỉ ham làm lính kiểng, phấn đấu đi xe hơi xịn, tu sửa nhà cửa lộng lẫy và cuối ngày là ... sà vào quán nhậu. Bởi vì, chủ trương cho quân đội làm kinh tế chính là một cái khóa vô cùng lớn, quân đội mặc sức làm ăn, không ai kiểm tra, trừ một vài đoàn thanh tra của bộ quốc phòng đến ăn rồi nhận phong bì và ...rút quân!
  Cho nên, lính tráng và sĩ quan trung cấp trở xuống rất bất bình, nhiều anh sĩ quan cấp tướng ( nhất là ở phía Nam và Tây Nguyên) cũng còn giữ được lương tâm, yêu nước, lo lắng cho vận mệnh thế hệ con cháu sau này. Vì vậy, tư tưởng trong quân đội hiện nay cũng không vững mạnh như chuyện hô khẩu hiệu sáng thứ hai!
  Tóm lại, đó là chuyện đáng lo ngại vô cùng. Còn chuyện nên ngã theo Trung Quốc hay là Mỹ, tôi thấy cả hai đều không ổn. TQ thì chắc chắn là "vứt đi" ( theo khẩu ngữ của lính). Còn Mỹ, họ hào phóng đấy, nhưng quá xa xôi, vả lại quan điểm của chính giới Mỹ sau này khác ngày xưa. Họ chỉ ham quyền lợi ở biển Đông, chứ không xem trọng vấn đề tự do hay dân chủ ở VN, trừ một vài dân biểu hạ nghị viện.
  Có một vấn đề cần lưu ý: xu hướng nước Nga sẽ quay lại với VN, thậm chí thời gian tới sẽ có những động thái gây bất ngờ về việc nâng tầm quan hệ Nga Việt. Trong khi ông Obama cũng rất thân thiện và mới họp kín với tổng thống Nga mới đây khi công du đông Âu. Như vậy, chuyện nước Nga trở lại Cam Ranh (?) sẽ có liên quan tới việc Mỹ trở lại Đông nam Á, sẽ tái diễn vì nhiều mục tiêu chiến lược ở tầm quốc tế. Cho nên, ta đang đứng trước ngã 3 đường: Đảng thì muốn "ôm" lấy TQ để giữ ghế, mặc cho dân tộc đi đâu sẽ ... tính sau, nhưng đảng lại lo ngại Mỹ và Nga sẽ chơi không đẹp vì bất bình, cắt giảm hạn ngạch thương mại hai chiều hoặc họ "tự ý" nâng chỉ tiêu KCS khi nhập hàng từ VN, thì kinh tế ta nguy to. Dân ta thì khá vô tư, muốn ... theo quách ông Mỹ cho thoải mái. Còn giới nhân sĩ trí thức thì khác, muốn tự chủ theo trường phái tam dân của cụ Phan Bội Châu, giống xu hướng tự vươn lên như Nhật Bản hồi sau thế chiến 2.
  Như vậy, nước ta còn ở trong mớ bòng bong, chưa thoát ra ngay được. Do đó, các lĩnh vực cuộc sống hiện nay, như bạn thấy, rất tạm bợ, chưa ra thể thống gì. Có lẽ, chúng ta phải chờ thời cuộc xem sao, rồi mới tìm hướng đi cho phù hợp. Hiện tại, dân ta cũng như quân ta, đều thực hiện kiểu sống "qua ngày", thế thôi, bạn ơi!

  Gởi bác Khách gởi lúc 9:27pm, 10/21/09

  Ngay một người dân bình thường nhất cũng hiểu thế "châu chấu đá xe" của VN hiện nay nếu giả sử phải đối đầu với Cộng sản TQ. Thử đặt một câu hỏi : Giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu phải chịu sự bảo hộ, thì nên chọn ai? Đương nhiên phải nhấn mạnh, chẳng khi nào người dân muốn bị đô hộ cả, nhưng ví dụ bạn chỉ có cách duy nhất là phải chọn một trong hai :TQ hoặc Mỹ , thì bạn chọn nước nào?

  Tôi xin trả lời trước và sẵn sàng nghe phản biện của bạn ;

  Tôi sẽ chọn Trung Quốc nếu tôi muốn giữ sự tồn tại của ĐCSVN
  Tôi sẽ chọn Mỹ nếu tôi muốn dân VN (ít nhất)có dân chủ hơn hiện nay. Trả lời vậy cũng có nghĩa là yêu cầu Nhà nước CSVN hãy vì dân tộc, đừng vì Đảng của họ nữa!

  Nguyễn Ngọc

  Hai ông "tướng, tá" kiêm tiến sĩ giấy đang tự trấn an và trấn an các đồng chí của họ thôi. Cùng với trấn an họ đang trấn áp người dân, không muốn người dân được dân chủ tự do để dễ bề cai trị. "Quân đội nhân dân" là vậy sao? phải gọi là "quân đội đảng" mới đúng. Tôi khinh!

  Nguyễn Ngọc

  Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay vẫn án binh bất động, nhưng luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Sở dĩ, quân đội chưa lên tiếng trước sự khiêu khích của phía đối phương, là vì phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên.
  Thực tâm, anh em cán bộ chiến sĩ trong QĐ hiểu rằng: những va chạm nhỏ với ngư dân Việt Nam là có thể giải quyết được thông qua con đường ngoại giao, đối thoại, hoặc cảnh báo để phía TQ không tái diễn tình trạng ấy. Dù chưa nghiêm trọng, nhưng chúng ta cần hiểu rằng mọi việc liên quan đến hải phận VN ( như bắt ngư dân, xua đuổi khi trú bão, cấm đánh cá...) đều là động thái không tốt của phía TQ, tất cả đều nhằm mục đích tạo cớ ( dù nhỏ hay lớn) để phía ta nóng vội, mất tự chủ, dẫn tới có thể đáp trả bằng vũ lực giống như thời chiến tranh lạnh. Khi ấy, nói đúng hơn là chỉ chờ có thế mà thôi, TQ sẽ lập tức xua quân tấn công VN. Đó là bài bản thâm hiểm của những kẻ có dã tâm, chưa nguôi mộng lấy VN làm bàn đạp tiến tới thôn tính cả bán đảo Đông Dương và ĐNÁ.
  Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cần hiểu rõ sự bất lợi khi VN ta ở kề bên một thế lực không trong sáng, cả trong quá khứ và hiện tại. Sự nhân nhượng có lúc đã ở thế chân tường, đến mức trong nội bộ giới quân sự VN cũng đã có những ý kiến trái chiều với các nguyên thủ. Và nếu chính phủ VN không có giải pháp nghị trường cứng rắn, linh hoạt, rất có thể sẽ dẫn tới xung đột cục bộ giữa hải quân VN với hải quân TQ.