Trần Đình Hoành - Tạo sự công khai, minh bạch để toàn xã hội giám sát

 • Bởi tqvn2004
  16/10/2009
  1 phản hồi

  Trần Đình Hoành

  Chào các bạn,

  Dưới đây là bài báo trên trang web ĐCSVN, "Hướng tới các giải pháp tạo sự công khai, minh bạch để toàn xã hội giám sát", tóm tắt cuôc họp của Ban Chỉ ĐạoTrung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng. Chánh văn phàng Ban chỉ đạo Vũ Tiến Chiến đưa ra một số điểm yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng: 1. Xử lý chưa nghiêm khắc, 2. Số vụ tham nhũng bị phát hiện thấp, 3. Nhiều vụ khám phá chỉ phạt nhẹ mà không truy cứu hình sự, 4. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đôi khi đi quá sâu vào việc các cơ quan thẩm quyền, đôi khi chậm đưa ra ý kiến chỉ đạo định hướng.

  Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng “lưu ý và đề nghị cần tăng cường hơn nữa tính công khai minh bạch trên 4 lĩnh vực: đầu tư, thuế, chi phí công và đất đai.”

  Mình chằng biết tại sao chỉ nói về công khai minh bạch trên 4 lĩnh vực này. Còn các lĩnh vực khác thì sao? Tuy nhiên ta tạm gác câu hỏi này qua một bên, và hôm nay chỉ bàn đến vấn đề chính đã nói đến trong cuộc họp của Ban chỉ đạo.

  Các yếu kếm trong công tác PCTN nêu ra bên trên thì khỏi nói ai cũng biết lý do chính là tổng bênh hàng tổng, huyện bênh hàng huyện. Bạn bè che chở nhau là chuyện thường.

  Và dĩ nhiên một trong những cách giải quyết chính là tính công khai minh bạch, như Thủ Tướng nói.

  Nhưng, công khai minh bạch với ai?

  Nếu ông Tổng chỉ phải công khai minh bạch với ông Tổng, ông Huyện chỉ phải công khai minh bạch với ông Huyện, thì coi như không.

  Nếu ông Tổng ông Huyện chỉ cần phải công khai với ông Tỉnh ông Thành Phố thì cũng lại như không, vì ông Trên ông Dưới thường khi là anh em cả.

  Nếu ông Nhà Nước chỉ cần phải công khai cho ông Đảng, thì cũng như không, vì hai ông tuy hai mà một.

  Vậy thì, chỉ có công khai minh bạch với dân, người chủ đích thực và cũng là nan nhân đích thực của tham nhũng, thì may ra mới giải quyết được vấn đề phần nào.

  Nhưng người dân nào mà lại có diễm phúc được các ông cho biết mọi sự cần biết? Chẳng có ông phó thường dân nào có thế lực đó cả.

  Chỉ có ông Báo Chí thì may ra mới thay mặt dân để tìm được thông tin cần tìm và đăng lại cho dân biết.

  Thế thì muốn có công khai minh bạch ta phải để báo chí có nhiều quyền hành và tự do đào xới thông tin và đăng thông tin.

  Thế nhưng báo chí của chúng ta có THỰC SỰ được quyền hành và tự do đó không?

  Hay là các cuộc trừng phạt và kỷ luật thường xuyên đối với các viên chức báo chí, nhất là các ký giả lớn và tổng biên tập lớn, đã làm cho quyền hành và tự do báo chí trở thành thuần túy lý thuyết.

  Rất khó cho người ta can đảm làm việc khi người ta làm việc thì lâu lâu lại có một búa lên đầu.

  Thế thì vấn đề giải quyết tham nhũng nằm thực sự trong guồng máy hành chánh, hay chỗ khác–sức mạnh của báo chi?

  Trần Đình Hoành

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Ít nhất cũng có một người đã nhìn ra trò tháu cáy của Đảng và chính quyền trong sách lược lừa phỉnh dân đen . Nói đanh thép nhưng thực chất thì con kiến và cành đa . Còn lực lượng kiểm tra kiểm soát thì phe ta kiểm soát phe mình . Thành phần đối trọng thì đã bị khoá miệng , còng tay .