Thông Báo Khẩn của Ân Xá Quốc Tế về Điếu Cày!!

 • Bởi KD
  09/10/2009
  7 phản hồi

  KD chuyển ngữ

  UA: 270/09 Index: ASA 41/007/2009
  Phát hành: ngày 8 tháng 10, năm 2009.

  TÙ NHÂN VIỆT NAM BỊ BIỆT GIAM

  Ông Nguyễn Hoàng Hải, một tù nhân lương tâm đã viết blog với danh hiệu Điếu Cày, đã bị chuyển sang một nhà tù cách biệt và không được thăm nuôi đã vài tháng nay. Không ai có tin tức gì về ông ta kể từ khi bị chuyển tù và công an đã dọa không cho gia đình anh công khai lên tiếng. Ông ta đang có nguy cơ bị tra tấn và ngược đãi.

  Ông Nguyễn Hoàng Hải, 57 tuổi, bị bắt vào tháng Tư năm 2008 và bị kết án 2 năm rưỡi tù vào tháng Chín vì tội trốn thuế. Người ta tin rằng việc ông bị kết tội có liên can đến động cơ chính trị. Ông ta đã bị mời làm việc 15 lần trước khi bị nhân viên an ninh từ cục An Ninh Nội Chính và Phản Gián thuộc Bộ Công An bắt giữ. Vào tháng 5 năm 2009, nhóm Cộng Tác của LHQ chuyên theo dõi các vụ bắt giữ tùy tiện (UN Working Group on Arbitrary Detention) đã cho rằng trường hợp của ông Hải là bị bắt giữ tùy tiện không căn cứ dựa trên luật lệ quốc tế. Ông Hải là thành viên sáng lập CLB Nhà Báo Tự Do, thành lập năm 2007, và đã viết nhiều bài viết chỉ trích chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Ông ta cũng đã tham gia biểu tình ôn hòa trước khi ngọn đuốc Thế Vận Hội đi ngang qua TP HCM vào tháng 4, 2008. Ông ta đã công khai phê bình chính sách của chính quyền nhà nước Việt Nam trước khi bị bắt và đã lên tiếng cho nhân quyền tại VN trên trang blog của ông.

  Vào tháng 4 năm 2009, ông Hải đã bị chuyển sang trại giam Cái Tàu [tỉnh Cà Mau] ở tận cuối miền Nam VN, một nơi cách TP HCM với lộ trình khoảng 9 giờ đồng hồ. Theo những nguồn tin từ Việt Nam cho biết, gia đình ông Hải đã bị từ chối không cho thăm nuôi ông ta kể từ tháng 6 năm 2009 cho đến nay. Không ai biết được tin tức gì từ ông Hải trong nhiều tháng gần đây.

  Hoàn cảnh trong các trại giam ở Việt Nam tương đối khắc nghiệt, và phương tiện y tế rất hạn chế. Có nhiều tù nhân bị biệt giam và vì thế rất dễ bị ngược đãi và hành hung.

  CÁC CHI TIẾT KHÁC

  Quyền tự do bày tỏ chính kiến và tự do lập hội bị kiểm soát rất chặc chẽ tại Việt Nam. Các nhà bất đồng chính kiến phê bình chính sách của chính quyền nhà nước và lên tiếng về những hành vi vi phạm nhân quyền phải đối đầu với một loạt những biện pháp nhằm để bịt miệng họ. Những biện pháp này kể cả việc bị theo dõi bởi CA địa phương, cấm cản đi lại, quấy nhiễu các phương tiện tư gia như cắt điện thoại và đường truyền mạng Internet, tự tiện mời làm việc và thẩm vấn bởi an ninh, bắt bớ và tù đày. Đã có vài trường hợp chính quyền đã tự tiện bắt giam các nhà tranh đấu và bình luận gia vào các bệnh viện tâm thần.

  Có ít nhất 30 nhà bất đồng chính kiến đã bị kết nhiều bản án tù rất lâu kể từ khi công cuộc bắt người của chính quyền bắt đầu vào năm 2006 sau một thời gian ngắn chịu đựng sự thử thách từ sự tranh đấu phát xuất trên mạng. Một đợt bắt bớ khác tiếp tục bắt đầu vào tháng 5 năm 2009 với ít nhất 12 nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ trước khi được xét xử trước tòa.

  Các cơ quan công an an ninh tự tiện xử dụng các điều khoản trong điều luật về an ninh quốc gia của bộ LHS để đàn áp và kết tội những hình thức chống đối ôn hòa, vi phạm các hiệp ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Các giới hạn và quản lý sử dụng mạng Internet đã quy tội quyền tự do bày tỏ chính kiến đối các đề tài được cho là nhạy cảm, kể cả nhân quyền và việc kêu gọi dân chủ.

  Những quy định gần đây về việc viết blog được ban hành vào tháng 12 năm 2008 giới hạn đề tài cho phép vào những chuyện cá nhân và ngăn cấm phổ biến các dữ liệu chống chính quyền và “phá hoại an ninh quốc gia.”

  HÃY VIẾT VÀ GỬI NGAY, bằng Anh ngữ, Việt ngữ hoặc các ngôn ngữ riêng của bạn để:

  •Kêu gọi chính quyền VN cho phép ông Nguyễn Hoàng Hải được tiếp cận thân nhân, luật sư bào chữa, và các điều kiện y tế mà ông ta có thể cần đến.
  •Yêu cầu chính quyền không hành hung hoặc ngược đãi nôg ta trong lúc bị giam giữ.
  •Đòi hỏi chính quyền VN lập tức trao trả tự do cho ông Nguyễn Hoàng Hải.

  XIN HÃY GỬI CÁC KIẾN NGHỊ TRƯỚC NGÀY 19 THÁNG 11, NĂM 2009 ĐẾN:

  Bộ Trưởng CA, Lê Hồng Anh
  Bộ Công An
  Số 44, Yết Kiêu
  Hà Nội, VN
  Fax: + 844 3942 0223

  Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, Phạm Gia Khiêm
  Bộ Ngoại Giao
  Số 1, Tôn Thất Đàm
  Ba Đình - TP Hà Nội, VN
  Fax: +844 3823 1872
  điện thư: [email protected]

  CÁC BẢN SAO GỬI ĐẾN: Các viên chức ngoại giao đại diện cho VN tại quốc gia bạn cư trú. Hãy kiểm soát lại với văn phòng [Ân Xá Quốc Tế] tại khu vực của bạn nếu kiến nghị được gửi sau ngày được ghi phía trên.


  ------------- oOo -------------

  AMNESTY INTERNATIONAL URGENT ACTION

  UA: 270/09 Index: ASA 41/007/2009
  Issue Date: 08 October 2009

  VIETNAMESE PRISONER HELD INCOMMUNICADO

  Nguyen Hoang Hai, a male prisoner of conscience who blogged under the name Dieu Cay, has been transferred to a remote prison in Viet Nam and denied visitors for several months. No-one has heard from him during that time, and police have warned his family against speaking publicly. He is at risk of torture or other ill-treatment.

  Nguyen Hoang Hai, aged 57, was arrested in April 2008 and sentenced the following September to two-anđa-half years’ imprisonment for tax fraud. The charges against him are believed to be politically motivated. He had been interrogated 15 times before officers from the Internal Security and Counter-Espionage Department of the Ministry of Public Security arrested him. In May 2009, the UN Working Group on Arbitrary Detention deemed his detention arbitrary, with no basis under international law.

  Nguyen Hoang Hai is the co- founder of the independent Free Vietnamese Journalists' Club, formed in 2007, and has written articles critical of Chinás foreign policies. He also took part in a peaceful protest before the Olympic Torch passed through Ho Chi Minh City in April 2008. He publicly criticized policies of the Vietnamese government before his arrest and spoke out for human rights in Viet Nam in his blogs.

  In April 2009, Nguyen Hoang Hai was transferred to Cai Tau prison, at the southern-most tip of Viet Nam, and more than nine hours' journey from his home in Ho Chi Minh City. According to sources in Viet Nam, Nguyen Hoang Haís family has been refused permission to visit him since June 2009. No-one has heard from Nguyen Hoang Hai in recent months.

  Prison conditions in Viet Nam are generally harsh, and provision of health care is limited. Some political prisoners are held incommunicado and therefore vulnerable to ill-treatment and torture.

  ADITIONAL INFORMATION

  Freedom of expression and association is strictly controlled in Viet Nam. Dissidents who are critical of government policies and speak out about human rights violations face a range of sanctions to silence them. These include surveillance by local police, restrictions on movement, interference with home utilities such as phone lines and internet access, arbitrary questioning and detention by police, arrest and imprisonment. There are also cases where authorities have used arbitrary detention in mental health institutions against outspoken critics and activists.

  At least 30 dissidents have been handed down long prison sentences, since a series of arrests began in 2006 after a short-lived period of tolerance to increased web-based activism challenging the government. Another wave of arrests began in May 2009. At least 12 dissidents are held in pre-trial detention.

  The law enforcement agencies arbitrarily use provisions in the national security section of the Penal Code to stifle and criminalize peaceful dissent, in breach of international human rights treaties that Viet Nam has ratified. Restrictions and regulations on internet use penalize freedom of expression on topics deemed sensitive, including human rights and advocacy of democracy. Recent regulations on blogging enacted in December 2008 restrict content to personal matters, and prohibit dissemination of anti-government material, and "undermining national security".

  PLEASE WRITE IMMEDIATELY, in English, Vietnamese or your own language:

  •Calling on the authorities to allow Nguyen Hoang Hai immediate access to his family, lawyer and any medical treatment he may need;
  •Urging that he is not tortured or ill-treated in detention;
  •Demanding that the authorities release Nguyen Hoang Hai immediately and unconditionally.

  PLEASE SEND APPEALS BEFORE 19 NOVEMBER 2009 TO:

  Minister of Public Security
  Le Hong Anh
  Ministry of Public Security
  44 Yet Kieu Street
  Ha Noi
  VIET NAM
  Fax: + 844 3942 0223
  Salutation: Dear Minister

  Minister of Foreign Affairs
  Pham Gia Khiem
  Ministry of Foreign Affairs
  1 Ton That Dam Street
  Ba Dinh District
  Ha Noi
  VIET NAM
  Fax: + 844 3823 1872
  Email: [email protected]
  Salutation: Dear Minister

  COPIES TO: Diplomatic representatives of Viet Nam accredited to your country. Please check with your section office if sending appeals after the above date.

  AMNESTY INTERNATIONAL

  Chủ đề: Xã hội dân sự

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tội trốn thuế có nặng hơn tội tham nhũng không mà bị đày biệt giam lại không cho thân nhân thâm là sao ? Mong các bác lãnh đạo đảng và nhà nước đừng để người dân trong và ngoài nước thấy sự yếu kém về tài lẫn đức của các vị !

  Phản hồi: 

  Gửi bác Xích Lô Hải Phòng,

  Tôi đã bớt "ấy" một cách không cần thiết (k phải trong bài này)... Nó hay hơn thật!

  Cám ơn bác,
  KD.

  Phản hồi: 

  Cám ơn góp ý của bạn Nguyễn Ngọc. Đồng ý và sẽ cố gắng khắc phục.
  Nếu các bác biết tôi vừa tà lanh dịch vừa học tiếng Việt (gu gồ tra tự điển tá lả), chắc sẽ cười chết thôi.

  Mến,
  KD.

  Phản hồi: 

  Xử 2 năm rưỡi tội trốn thuế sao mà đày biệt giam con người ta như vậy ? Một sự trả thù hèn hạ ,cố tình giết chết ,thủ tiêu chứ không còn gì biện minh nữa.
  CÂM ĐIÊC

  Phản hồi: 

  Kính gởi Xích lô Hải Phòng

  "Ông" để chỉ ngôi thứ ba số ít, trong một số trường hợp cũng dùng được, nhưng nếu đúng chuẩn, "ông" để chỉ ngôi thứ ba số ít thông thường luôn đi kèm với tên (bạn KD đã dịch một số chỗ trong bài về ông Hoàng Hải theo hướng này). Tuy nhiên không thể chỉ rõ trong mọi trường hợp, vì nó dễ lầm sang ngôi thứ hai số ít, vì lúc đó "ông" cũng có nghĩa là : "anh, "bạn", "cậu", "mày", "mi" v.v... ví dụ rõ nhất là trong ngoặc đơn tôi vừa dẫn, nếu không có tên Hoàng Hải,người đọc sẽ chẳng biết "ông" ở đây là ai.

  Kính chào

  Nguyễn Ngọc

  Phản hồi: 

  Tôi lại xin nói với bạn NGUYỄN NGỌC và KD, từ "ông ta" hoặc "ông ấy" chỉ cần dịch thành "ông" là ổn.

  YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN TẠI VIỆT NAM CHẤM DỨT ĐÀN ÁP, ĐÀY ĐỌA VÀ TRẢ TỰ DO CHO ĐIẾU CÀY NGUYỄN HOÀNG HẢI VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ NGAY LẬP TỨC !!!

  Phản hồi: 

  Kính Gởi KD.

  Tôi xin phép được nói một chút về việc chuyển ngữ của bạn (và một số tác giả khác) khi chuyển ngữ từ Anh ngữ hoặc ngôn ngữ khác sang Việt ngữ, ngôi thứ ba số ít (he, she) đề nghị dịch là ông ấy, bà ấy thay vì ông ta, bà ta. Trong tiếng Việt ông ấy có sự tôn trọng, ông ta có một chút thiếu tôn trọng. Lỗi chuyển ngữ này tôi thấy khá nhiều, định nói mấy lần mà quên. Ví dụ người ta thường nói "hắn ta" không ai nói "hắn ấy", hoặc "mụ ta", mụ ấy" thì được vì chữ "mụ" đã có sự khinh miệt trong đó, hoặc "lão ấy", "lão ta" cũng cùng ý nghĩa không tôn trọng lắm. Tiếng Việt chúng ta có một số cái lắt léo, nếu bạn thấy như vậy thì tôi rất vui. Ngoài ra, bạn chuyển ngữ nên chú ý tính nhất quán, ví dụ, bạn dịch "công an đã dọa không cho gia đình anh", trong khi cả bài bạn gọi Hoàng Hải là ông ta thì nên dịch là "công an đã dọa không cho gia đình ông ấy" thì hay hơn. Xin cám ơn bạn KD.

  Nguyễn Ngọc