Thanh Chung - Bây giờ chúng ta đã "minh bạch" hơn...

 • Bởi tqvn2004
  08/10/2009
  0 phản hồi

  Lê Thị Thanh Chung

  Ngày trước, văn hóa phong bì chưa phát triển. "Tình cảm" với quan chức cấp trên lại càng không được phép so đo. Chạy chọt, xin/cho hóa ra tù mù. Chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Quà bé sợ không được việc. Quà lớn lại lo "phá giá thị trường". Quay quắt thu hồi đủ vốn...

  Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Mọi thứ đều quy ra thóc. Đơn vị đo bằng lượng, bằng cây; bằng bao nhiêu "ông tóc xoăn" - George Washington; bằng bao nhiêu năm học bổng toàn phần cho con cái chu du ngoại quốc.

  Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Chứng chỉ ngoại ngữ, bằng lái xe, bằng đại học bày bán như dưa. Chợ luận văn đề tài nào cũng có. Sinh viên không cần đến lớp. Bỏ tiền thuê sẽ có người đánh trống ghi danh. Cuối khóa nhận bằng. Vênh vang "cử anh - cử chị".

  Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Ghế nhỏ, ghế to không cần niêm yết giá. Dạo quanh thị trường một lượt, không sợ mua hớ bán hênh.

  Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Từ điển không còn từ tham nhũng. Thất thoát hàng tỷ đồng ngân khố quốc gia cũng chỉ do nặng gánh trách nhiệm chung - ai nỡ phạt người "có nhân thân tốt"?

  Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Báo chí nêu gương "đi bên lề phải". Anh bạn láng giềng "cả vú lấp miệng em" bằng "Mười sáu chữ vàng"* - Bắt ngư dân, thu tàu thuyền "NGANG NGƯỢC"**. Yêu nước cũng cần định hướng.

  Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Dưới trên đồng thuận.

  Người viết blog - chỉ lo đi lệch tim đường.

  _______________

  * "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"

  ** Mượn từ của bác Quát.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi