Giới thiệu "Hội Nhà Phản Động" Online

 • Bởi Khách
  15/09/2009
  1 phản hồi

  Hội Nhà Phản Động

  Chào các bạn đến với “Phản Động” Online, trang nhà của anh chị em “phản động“.

  Trong những năm qua, số nguời “phản động” tại Việt Nam đã tăng cao kỷ lục và đang tiếp tục gia tăng. Hiện nay trong Đảng cũng như ngoài Đảng Cộng sản, số nguời phản động đã chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đây là tin vui cho phòng trào đổi mới và cho anh chị em “phản động”. Do đó, nhu cầu giao lưu của anh chị em “phản động” đáp ứng cho đà tăng truởng là cần thiết.

  Anh có thể kết tội tôi phản Đảng. Tội ấy tôi xin nhận. Nhưng đừng suy diễn rằng phản Đảng là phản quốc và kết tội tôi chống lại đất nước. Đó là sự xúc phạm ghê gớm nhất đối với mỗi con người Việt Nam còn giữ trong mình lòng tự hào và sự khắc khoải chờ mong về tương lai dân tộc.

  Đảng Cộng sản lâu nay đã tự cho rằng Đảng ngang hàng với Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân. Điều này hoàn toàn sai và trái ngược với tinh thần dân tộc. “Phản động” lâu nay được Đảng và Nhà nước Việt Nam ghép với những tội danh chống lại cách mạng. Nhưng “phản động” luôn luôn là cần thiết để đối lại nạn phi pháp, lạm quyền, tham nhũng, làm láo và nói dối trong các chế độ toàn trị.

  Những anh chị em đã bị gán nhản “phản động” hoặc tự xem mình là “phản động” truớc những cái ác có quyền tự kết nạp vào Hội Nhà Phản Động (HNPĐ). Ngoài ra, không một thành phần nào khác đuợc quyền tự kết nạp hay đuợc kết nạp vàp HNPĐ.

  Mọi đăng ký hay tự kết nạp phải qua trang nhà phandongonline.com hoặc qua email [email protected]. HNPĐ không nhận đơn đăng ký kết nạp gửi qua các trụ sở địa phương.

  HNPĐ là tập hợp của anh chị em “phản động” ở mọi miền đất nuớc và khắp nơi trên thế giới. Đây là nơi giao lưu để anh chị em “phản động” tham khảo, góp ý và chia sẽ những suy nghĩ “phản động”. Tiêu chí của HNPĐ là kết bạn và cùng phê bình, ủng hộ những chính sách hoặc hành động của nhà nuớc tùy theo đúng hay sai. Mỗi địa chỉ cư trú của anh chị em “phản động” là một trụ sở của HNPĐ. Anh chị em tiếp cận thông tin qua mạng hoặc qua các trụ sở của HNPĐ.

  Anh chị em “phản động” thuờng xuyên liên lạc với nhau để thảo luận và học hỏi điều hay lẽ phải. HNPĐ không phải là một đoàn thể tổ chức nhưng HNPĐ sinh hoạt như một câu lạc bộ mở. Anh chị em có thể tự đăng bài hoặc gởi bài vào email trên. Tất cả quan điểm đều riêng của từng cá nhân, không nhất thiết phản ảnh quan điểm chung của HNPĐ.

  Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2009

  Hội Nhà Phản Động

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Có 2 cách nghĩ:
  1/ Theo tiêu chí này thì hiện nay tại Việt Nam có khoảng 83 triệu tên "phản động" vì "chúng" rất yêu nước, không yêu đảng.
  Còn lại 3 triệu đảng viên, vài trăm ủy viên trung ương và 15 ủy viên bộ chính trị là lực lượng "chống phản động"!
  2/ Hiện nay VN chỉ có 3 triệu tên là phản động chính cống, gồm 15 ủy viên BCT cùng các đảng viên. Nhưng lực lượng chống phản động thật hùng hậu, gồm 83 triệu dân VN.
  Chấm hết!