Cu Hưng không làm việc cho địch

 • Bởi tqvn2004
  08/09/2009
  0 phản hồi

  Bố Cu Hưng

  Cu Hưng hồi nhỏ nhập hộ khẩu vào nhà ông bà ở quê, vì bố mẹ chưa có hộ khẩu và chỗ ở tại TP.

  Chừng làm nhà xong, nhập hộ khẩu xong, bảo lãnh cho cu Hưng nhập khẩu. Phải làm hồ sơ nộp công an Quận.

  Bản khai nhân khẩu chuyển đến có hẳn một mục yêu cầu kê khai rõ thời gian làm việc cho ta hoặc cho địch, ở đâu, công việc và nhiệm vụ gì.

  Hỏi cu Hưng - vì nó chưa biết chữ nên bố khai dùm: Con có thời gian làm việc cho ta hoặc cho địch không?

  Nó cười, vì nó chưa biết nói.

  Hỏi ông bà: Thời gian cu Hưng ở dưới quê có tham gia làm việc cho địch không? (Trong bụng lo rằng: nếu có làm việc cho địch, coi chừng chuyển lên đây không được nhận vào nhà trẻ thì kẹt).

  Ông bà nói từ hồi tụi mày gửi về quê đến giờ, chỉ thấy nó đái dầm và đòi ăn bột. Không thấy làm việc cho địch, cũng không có ai làm việc cho địch tìm tới nhà đặt quan hệ gì với nó.

  Hỏi tiếp: Ông bà nhớ kỹ dùm con, thấy nó chơi với thằng cu Bảo cháu ông Hai Bô hàng xóm, không biết thằng Bảo có làm việc cho địch rồi móc nối cu Hưng không.

  Ông bà nói chắc không có, thằng Bảo mới ba tuổi, ông nội nó là Hai Bô ngày xưa làm giao liên cho xã đội, giờ có trợ cấp người có công, chắc thằng Bảo cũng không làm việc cho địch.

  Yên tâm, bèn ghi vào: còn nhỏ, sống với ông bà, không làm việc cho ta lẫn cho địch!

  Con mình, coi lười học vậy mà lý lịch trong sáng ghê! :D

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi