Kỷ niệm 2/9: Trang Thông Luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bị hack

 • Bởi tqvn2004
  02/09/2009
  1 phản hồi

  Hình chụp trang chủ thongluan.org lúc 14h ngày 2/9/2009:

  Nội dung mà hacker đưa lên trang chủ:


  Tập hợp dân chủ Đa nguyên nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng vì lợi ích của nhân dân".

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta có nội dung hết sức phong phú, những điều cơ bản nhất là: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…. Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng và cho các mạng… Những lời dạy đó của Người đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.

  Ngày nay, đạo đức cách mạng là đạo đức hành động, đạo đức trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm trong sạch các quan hệ xã hội vì mục tiêu cao cả mà Đảng đã chỉ ra.

  Bản lĩnh chính trị của mỗi Đảng viên thể hiện ở tính kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị chúng ta cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Để củng cố và phát triển đạo đức cách mạng phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.

  Toàn thể thành viên trang web Tập hợp dân chủ đa nguyên (www.thongluan.org) chúng tôi xin nhiệt liệt hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Tập hợp dân chủ đa nguyên (www.thongluan.org) chúng tôi xin hứa:

  1. Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Đảng) và Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Luôn cố gắng hết sức để cống hiến, chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng Cộng sản Việt Nam, hết lòng vì đất nước quê hương, xây dựng tình đoàn kết dân tộc. Kiên quyết chống lại những cá nhân, tổ chức phản động, khủng bố, những việc làm có hại đến Đảng, đến nhân dân Việt Nam như tổ chức khủng bố Việt Tân, Đảng dân chủ Việt Nam, Đảng vì dân, v.v… , để thực hiện được chữ Nhân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

  2. Trung thực với Đảng, sống ngay thẳng, không tư tâm, không làm những việc sai trái; thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình; giáo dục, tổ chức tập thể và gia đình sống lành mạnh, chấp hành đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hòa thuận, không mắc các tệ nạn xã hội, để thực hiện được chữ Nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

  3. Tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt; thực sự khiêm tốn cầu thị; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và NCKH với lương tâm nghề nghiệp; làm việc sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của sinh viên, của tập thể trường và của các cá nhân, để thực hiện được chữ Trí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

  4. Không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ được giao phó; gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điẻm phải có gan sửa chữa; cực khổ, khó khăn có gan chịu đựng; có gan chống lại sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng; có gan hy sinh quyền lợi cá nhân cho tập thể, để thực hiện được chữ Dũng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

  5. Kiên quyết không xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh tụ, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam; luôn nói không với xuyên tạc sự thật và không với tiêu cực, bệnh thành tích trong công tác và cuộc sống để thực hiện được chữ Liêm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng vì lợi ích của nhân dân. Suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện của chúng tôi.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Chính tớ cũng lo ngày mai vào Dân luận thấy có tin hoa hậu lộ hàng, tin 1 ngày xảy ra 3 án mạng...không có bài nào để mà phản hồi chính kiến của mình thì có nước chọc mù mắt luôn cho rồi. CÂM ĐIÊC