Thêm một suy nghĩ đến từ sinh viên

 • Bởi tqvn2004
  31/07/2009
  0 phản hồi

  Khánh M. Đào

  Những diễn biến mới nhất về phong trào chống khai thác bauxite thật đáng kinh ngạc. Những lời lẽ phê phán đanh thép nhất lúc này lại đến từ những người cộng sản tuổi bát tuần – những người đã chứng kiến và bảo vệ cho chế độ mới thành lập cho đến hôm nay. Những lời lẽ phê phán giờ này đã không còn chỉ là về những bất cập, mù mờ trong khai thác bauxite trên các phương diện đã được giới trí thức phân tích đầy đủ, được các tướng lĩnh cảnh báo. Phong trào phản biện xuất phát từ lợi ích dân tộc đã đặt cả đường lối điều hành đất nước dưới cái nhìn phê phán, từ những sự băng hoại đạo đức xã hội, sự lẫn lộn về các phạm trù giá trị, sự tha hóa của những mối quan hệ dân sự cho đến việc bảo vệ an ninh quốc gia.

  Cho đến lúc này, những khơi gợi, suy đoán về những thế lực thân Tàu không chỉ là việc đoán già đoán non trên một số dấu hiệu, không chỉ là sự nhạy cảm của một vài phân tích chính trị nữa. Lá tâm thư của những cán bộ lão thành, trong đó có cả cán bộ từng làm việc trong Tổng cục II đã xác nhận những “âm mưu diễn biến” một cách có hệ thống từ lâu trong hàng ngũ ngững người mà ta vẫn kính nể và tin tưởng.

  Là một công dân của đất nước, tôi cảm thấy thật sững sờ trước những thay đổi quá nhanh của tình hình sinh hoạt chính trị trong nước. Mà sững sờ cũng phải thôi, những thông tin liên quan đến lợi ích quốc gia, đến vận mệnh dân tộc thật cay đắng là lâu nay chỉ có thể tìm thấy trên các trang thông tin của nưóc ngoài, các trang mạng ảo (phần nhiều là không thể kiểm chứng), bằng công cụ Google.

  Trước những thay đổi lớn lao về tình hình chính trị đất nước như vậy, tôi bỗng cảm thấy là giờ đây chẳng có kẻ nào có thể đuổi học tôi được nữa, ngay kể cả Giám đốc ĐHQGHN, vì những việc làm biểu lộ lòng yêu nước của tôi. Bởi vì tôi nghĩ là mình có thể kiện ông Giám đốc đó, như ông Cù Huy Hà Vũ đã kiện Thủ tướng, vì quyết định độc đoán buộc tôi thôi học của ông ta, với lý do là theo ông ta (và cả hệ thống chính trị đằng sau ông ta), hành động yêu nước của tôi là không được phép.

  Có thể là rất nhiều bạn trẻ đang có cùng suy nghĩ như tôi, về một “Nền dân chủ mà tất cả chúng ta đều phải học, nền dân chủ mà chúng ta hy vọng rằng con cháu chúng ta sẽ được sống ở trong đó”, như trong cuốn Chế độ dân chủ – Nhà nước và Xã hội, ở lời giới thiệu, A.G. Asmolov đã nói.

  Khánh M. Đào

  HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi