Dân trí Đảng viên

 • Bởi Billy
  07/07/2009
  14 phản hồi

  Minh Tuấn,

  Lâu nay người ta hay nói “cần nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân”, thì đất nước mới phát triển được. Điều đó thì rất đúng rồi. Nhưng có lẽ cấp bách hơn cả là phải nâng cao trình độ dân trí cho đảng viên trước đã, rồi sau đó là nâng cao dân trí cho nhân dân sau.

  Bởi vì Đảng ở nước ta là Đảng lãnh đạo, là Đảng cầm quyền. Nếu người lãnh đạo mà trình độ không cao thì khó lãnh đạo lắm, nói người ta không nghe, mà đôi khi nói cũng sai, vì trình độ có hạn.

  Ngày xưa khi chưa có Đảng, cha ông ta dùng hệ thống thi cử và tiến cử để lựa chọn nhân tài bổ nhiệm làm quan, để lãnh đạo đất nước. Khóa thi đầu tiên đào tạo quan lại là năm 1075, đời vua Lý Nhân Tôn, đến khóa thi cuối cùng ở miền Bắc là năm 1915, và ở miền Trung là năm 1918.

  Hệ thống khoa cử thời ông cha ta tuy có nhiều hạn chế, nhưng nói chung những người thi đỗ đều là những người thông minh hơn người, vừa có khả năng làm quan, lãnh đạo công việc đất nước, vừa có khả năng thơ, văn, nghiên cứu, viết sách để lại cho đời.

  Những vị quan qua thi cử như Lê Văn Hưu (1230-1322), Mạc Đĩnh Chi (1280-1350), Chu Văn An (không rõ năm sinh -1370), Nguyễn Trãi (1380-1442), Lê Quý Đôn (1726-1784), Nguyễn Du (1765-1820), Phan Huy Chú (1782-1840)… đều là những người vừa là vị quan tài giỏi, thanh liêm, vừa là những nhà trí thức nổi tiếng, để lại nhiều tác phẩm có giá trị cho xã hội.

  So với thời Đảng lãnh đạo ngày nay, các vị lãnh đạo đồng thời là những nhà trí thức nổi tiếng không có nhiều, các tác phẩm để lại cho hậu thế chủ yếu là hồi ký. Một số tác phẩm lý luận được viết ra chủ yếu nói về chủ nghĩa Mác, Lê-nin, cũng chỉ là bình luận thêm, và nói về việc vận dụng học thuyết đó vào nước ta, chứ không có sáng tính tạo tư tưởng lớn.

  Ai hay đấu tranh, hay tranh luận, hay có ý kiến này khác thì khó được kết nạp vào Đảng.

  Cách lựa chọn đảng viên ngày nay cũng không đặt nhiều vào trình độ hiểu biết, hay phẩm chất đạo đức thanh liêm, chính trực, mà trước tiên dựa vào lý lịch, thành phần giai cấp. Sau đó là hiền lành, ít nói. Ai hay đấu tranh, hay tranh luận, hay có ý kiến này khác thì khó được kết nạp vào Đảng.

  Đến khi đã trở thành đảng viên rồi, nếu được lựa chọn làm cán bộ lãnh đạo sau này, thì được đưa đi đào tạo ở hệ thống các trường Đảng, là nơi chủ yếu dạy về lý luận chủ nghĩa Mác, Lê-nin và về lịch sử Đảng. Đến hệ thống đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia để đào tạo cán bộ quản lý cũng học nặng về chủ nghĩa Mác, Lê-nin, về “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

  Cả hai hệ thống trường Đảng và hành chính này không dạy nhiều về các kiến thức quản lý xã hội của thế giới và lịch sử làm nên nền văn minh của loài người. Điều đó cũng phải, vì bản thân các giáo viên giảng dạy cũng có mấy người được đào tạo tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới đâu. Nếu có ai đó được đi tu nghiệp ở các trường nổi tiếng trên thế giới, thì khi về, cũng được thấm nhuần thêm về lịch sử Đảng và chủ nghĩa MácLê-nin nữa để có đủ phẩm chất chính trị đứng trên bục giảng.

  Có thể nói hệ thống đào tạo đó không cung cấp được nhiều tri thức có giá trị cho đảng viên.

  Ở nước ta người dân vẫn truyền khẩu nhau các câu chuyện tiếu lâm rằng có vị lãnh đạo chức vụ cỡ trung bình, thuộc làu làu nghị quyết Đảng, lý luận Mác, Lênin nhưng không biết Nguyễn Du là ai. Hoặc có vị khi đi giảng bài về chiến tranh Iraq, thì nói là chiến tranh “một rắc”, vì tự cho mình là hiểu biết, nghĩ chữ “I” là số 1 chữ La-mã.

  Hoặc có những vị đảng viên lãnh đạo đứng trên diễn đàn nói chuyện về chính trị, nhưng chữ “l” và “n” nhầm lung tung. Đại loại như: “Hôm lay tôi sẽ lói về chân ní sáng ngời của chủ nghĩa Mác, Nê-nin cho các đồng chí nghe”, là không phải hiếm hiện nay. Những vị đảng viên - lãnh đạo đó không thể lãnh đạo được ai.

  Muốn nâng cao trình độ dân trí cho Đảng, thì trước tiên phải cải cách nội dung giảng dạy tại các trường Đảng, tại Học viện Hành chính Quốc gia, mạnh dạn cho tranh luận về các học thuyết lỗi thời, không chụp mũ là “mất phẩm chất chính trị”. Đồng thời phải học các kiến thức hiện đại nhất mà loài người đang học, mà các xã hội văn minh hơn ta, phát triển hơn ta đang học. Phải đưa các giáo viên đi tái đào tạo tại các nước tiên tiến để học cái hay của họ và dạy các kiến thức tiên tiến của thế giới cho đảng viên.

  Đảng cũng phải mở rộng cánh cửa để kết nạp người tài giỏi, đức độ vào Đảng, không trói buộc vào chủ nghĩa lý lịch lỗi thời, không phải trải qua các bước giới thiệu, rồi bồi dưỡng, rồi thử thách… như hiện nay. Trên thế giới, các Đảng chính trị không kết nạp đảng viên như Đảng ở nước ta hiện nay.

  Thời Đảng chưa giành được chính quyền, Đảng cũng không kết nạp đảng viên khe khắt như hiện nay. Bất kỳ ai đồng ý với tôn chỉ mục đích của Đảng, và muốn trở thành đảng viên, thì đều có thể được kết nạp vào Đảng, không có bất kỳ một ràng buộc nào, trừ khi kẻ đó đang bị điều tra về tội nào đó. Chỉ có như vậy Đảng mới thu hút được nhân tài và người có đức dộ vào Đảng. Trình độ dân trí của Đảng nhờ vậy mới được nâng cao một cách cơ bản. 

  Vậy giờ đây, Đảng có đồng ý kết nạp cả những người nước ngoài, những Việt kiều mong muốn vào Đảng để tham gia xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, bác ái không?

  Năm 1921, Bác Hồ ở Pháp, Bác đã gia nhập Đảng cộng sản Pháp, mặc dù Bác là người nước ngoài. Vậy giờ đây, Đảng có đồng ý kết nạp cả những người nước ngoài, những Việt kiều mong muốn vào Đảng để tham gia xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, bác ái không?

  Hãy thử hình dung nếu như có hơn một nửa các vị Ủy viên Trung ương Đảng ở nước ta đã từng qua đào tạo tại trường Harvard ở Mỹ, hoặc trường Leeds ở Anh, hoặc trường Charles de Gaulle ở Pháp, hoặc trường Todai ở Nhật… thì trí tuệ của Đảng hẳn sẽ khác hiện nay nhiều lắm.

  Hãy xem các bậc trí thức lớn ở nước ta trong thế kỷ 20, như luật sư Phan Anh, như bác sĩ Tôn Thất Tùng, như thiếu tướng - nhà khoa học Trần Đại Nghĩa, như nhà nông học Lương Định Của… đều học ở Pháp, ở Nhật cả.

  Và nếu quý hơn nữa, có vài vị Ủy viên Bộ chính trị cũng từng du học ở các trường đại học danh tiếng nào đó trên thế giới. Thế thì quả thật là diễm phúc cho Đảng và cũng là diễm phúc cho dân ta, nước ta.

  Học ở các nước tư bản không có nghĩa là bị mất đi chất của con người cộng sản. Học cái hay của họ để áp dụng, đó mới là người cộng sản biết đổi mới, có tri thức có trình độ dân trí cao.

  Minh Tuấn
  (Từ Tokyo)

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  14 phản hồi

  Phản hồi: 

  Xưa vào đảng vì dân, nay vào để tiến thân. Tiến thân, được thôi, miễn là ngay thẳng. Buồn một nỗi cơ chế xin cho, lưu manh, trộm cướp không có đất cho người trung thực (đấu tranh tránh đâu), muốn tiến thân phải a tòng với tiêu cực (khổ nỗi kg tiêu cực thì lương kg đủ sống, cái vòng kim cô của cơ chế quan liêu bao cấp chưa buông tha chúng ta vì ta chưa mạnh dạn từ bỏ nó, do còn nhiều đặc quyền đặc lợi cho các phe nhóm thao túng chính quyền). Nói dân trí đảng viên là chưa mấy sát thực, hãy nói về thể chế sản sinh ra nhân cách.

  Phản hồi: 

  Bài này đặt vấn đề kể cũng lạ, chia ra trong một dan tộc có hai loại ngươì, một là ngươì dân bình thường, hai là ngươì trong một đảng phái. Thưa tác giả: nếu một ngươì dân (Việt Nam) mà bỏ cái mác đảng viên đảng CS thì đố tác giả biết người đó là đảng viên hay người không đảng phái, trên Dân luận cũng như nhiều trang mạng khác, khối bài và còm của những đảng viên, nhưng người ta không phô ra tôi là đảng vien CS thì đố ai biết người ta là đảng viên hay không đảng viên. Những đảng viên CS (người Việt Nam) mà trình độ dân trí thấp thì chính là trình độ dân trí của người Việt thấp đấy. Có một điều dễ nhận thấy là trình độ dân tría của ta ngày càng được nầg lên, trong đó có nhiều nguyên nhân nhưng không thể thiếu được là nhờ có internet, biểu hiện rõ nhất là có sự thay đổi về nhận thức, trước kia rình độ dan trí tháp thì người ta thần thánh háo Đảng CS, coi Đảng là quy luật, nay thì nhiều người coi Đảng cũng chỉ là một tổ chức quàn chúng không người nàylaapj ra thì người kahcs lập ra mà thôi, còn đối với Đảng CS thì người ta (trong đó có cả đảng viên) tỏ ra coi thường, thậm chí bất mãn và lên án hoặc chống đối.

  Tác giả lại còn nói cho đảng viên sang học ở các trường chát lượng cao ở các nước tư bản. Nếu thế thì không còn Đảng CS nữa. CS và tư bản là hai hình thái ý thức đối lập. Nếu như tác giả đặt vấn đề là cần nang cao trình độ cho những đảng viên lãnh đạo thjif ván đề lại khác. Hoặc là cách tốt nhất là hủy bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CS giống như TS Hà Vũ đòi bỏ điều 4 hiến pháp thì đất nước ta mới tiến lên được.

  Trước kia ta lên án bọn Phô pốt chia công dân Cămpuchia thành hai lạoi, 1 và 2, nhưng chính ta cũng lại phan chia công dân ra làm hai loại, đó là đảng viên và "quần chúng", khác gì Cămpuchia đâu.

  Còn nói về đảng vien CS thì thông thường là người nào là đảng viên CS thì tí nhiều đều mang tính lưu manh, họ bị lưu manh hóa ngay từ khi "phấn đấu" ở thời kỳ là đối tượng kết nạp Đảng, Nếu không nịnh trên dìm dưới nói xấu bạn bè đồng nghiệp thì khó mà vào Đảng. Nếu ai đã từng là dảng viên, (dĩ nhiên qua thời gian thử thách phấn đấu vào Đảng) mà thức tỉnh, tự nhìn lại mình thì sẽ thấy mình đã hèn đi mất đạo đức ngay từ khi có ý tưởng vào Đàg, thế nhưng sống trong một xã hội mà "phấn đấu" vào Đảng là xu hướng chung, có thế mới yên bề làm ăn thì mấy ai tránh khỏi phấn đấu vào Đảng, nhìn chung đó cũng chỉ là cái bình phong thôi. Chẳng fcos đnagr viên nào chân chính cả đâu, kể cả lão Trọng Lú hay lên mặt đạo đức dạy đời. Người chân chính, biết tượ trọng thì không "phấn đấu" vào Đảng, đã "phấn đấu" vào Đảng thì ít nhiều "bán linh hồn cho quỷ".

  Tác giả lại còn đề cập đến cái Học viện hành chính chính trị quốc gia HCM phải cải tổ ư? Đây chính là cái lò đào tạo ra đội ngũ lưu manh thủ đoạn để giữ vững Đảng và trị dân, họ đào tạo lưu manh theo đúng nghĩa đen, xin đưa ra một thí dụ thật cụ thể để ông tác giả này thấy: họ đặt tình huống có người phản biện, chê bai chủ nghiã Mác hay những điều các GSTS trường này rao giảng mà tranh luận được thì giở ngay thủ đoạn cả vú lấp miệng em để người phản biện phải im là chê bai người ta chẳng biết gì cả và không thèm tranh luận nữa. Còm quá dài, tôi muốn cắt, nhưng nếu ai muốn biết thêm những thủ đoạn của cái trường Đảng cao cấp này thì tôi sẵn sàng cung cấp thêm, đại khái đội ngũ GSTS trường này là đồ bịp bợm cao cấp, đầu đội sách kinh điểm Mác Lê, mồm rao giảng đề cao giai cấp công nhân đại diện cho nền sản xuất hiện đại và có sứ mệnh đào mồ chôn CNTB, thế nhưng chúng chẳng có người bạn nào là công nhân cả, đứng trước người công nhân thực thụ thì chúng khinh ra mặt, có là công nhân trực tiếp làm việc với chúng mới biết bộ mặt thật bỉ ổi, thớ lợ của chúng (tức bọn GSTS trường Đảng cao cấp), ngay trong sinh họa chũng cũng chẳng trong sáng gì, lợi dụng thời gian đi học trường Đảng để chơi gái như điên, quanh cái nhà trường này chẳng thiếu gì các quán mát xa trá hình phục vụ quan chức trường Đảng ở cuối đường Hoàng Quốc Việt và một mặt ở đường Nguyễn Phong Sắc quận Cầu Giấy Hà Nội.

  Phản hồi: 

  Một đảng muốn giỏi phải chấp nhận qui luật cạnh tranh . Nghĩa là phải có đối thủ để tranh đua . Khi người ta dùng mưu trí hay bạo lực để vừa đá bóng vừa thổi còi, không cần ai tranh đua là cuộc chơi không đòi hỏi cố gắng . Không có cố gắng thì đi thụt lùi là cái chắc .

  Vào đảng lúc này là giá áo túi cơm . Có ai còn cái tâm để nâng cao trí tuệ!

  Phản hồi: 

  Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Có tài đức đến mấy mà sinh hoạt chi bộ hình thức chiếu lệ, không phải lo cạnh tranh , lúc nào cũng luôn đứng ở vị trí nhất vinh quang rồi thì như cái dao nó sẽ cùn đi! Đặc biệt là không được phản biện nghị quyết đảng mặc dù sau đó lộ liễu lắm mới dám nhận là sai thì đảng trí sẽ hạn chế đến mức độ nào so với dân trí? Tại sao ông Đằng, ông Dũng... phải xin ra khỏi đảng?
  Tóm lại dù bằng cấp nhiều, học ở trường lớp nào mà vào đảng với cái tổ chức khổng lồ bùng nhùng sinh hoạt theo nguyên tắc tiểu số phục tùng đa số, chỉ chấp hành là chính, cha chung không ai khóc, đúng sai không ai chịu trách nhiệm cụ thể thì lấy đâu ra trí để cao với thấp? Đảng Thái Lan đã đăng cai được 4 lần ASIAD rồi mà đảng ở Việt Nam vẫn chưa giám nhận,thậm chí nhận rồi lại xin rút với đủ gịọng điệu của lưỡi không xương vô trách nhiệm với cộng đồng QT đó thôi! Cái đó không thuộc về cái đầu thì là cái gì?

  Phản hồi: 

  Vấn đề theo tôi thấy không nằm ở chỗ dân trí, mà là ở chỗ sử dụng cái trí nhằm vào cái gì. Thực tế cho thấy đảng viên không thiếu những người học vấn uyên bác, nhưng họ sử dụng cái trí của họ ra sao? Họ nghĩ Đảng là quyền lực chính trị, mà quyền lực thì dẫn đến quyền lợi, nôm na là "miếng ăn". Trước đây, thời bao cấp, miếng ăn "cao nhất" nằm ở cửa hàng Tôn Đản, miếng đất "có giá" nhất để nằm khi xuôi tay nhắm mắt là ở Mai Dịch, rồi nào là con cái được đi học ở nước ngoài v.v... . Thời nay thì cũng thế: "tem phiếu" thời bao cấp được thay bằng tiền, mà ai có cơ hội kiếm tiền, đô la, nhiều hơn các đảng viên và gia đình họ?-ở đây tôi muốn so sánh với những người có cùng năng lực nhưng ở ngoài Đảng. Để có những thay đổi lớn trong xã hội VN thì cần bao nhiêu người có "trí cao"?

  Nhưng nếu "dân trí" đủ cao để thực hiện công cuộc cải cách xã hội rồi mà "người ta" cứ "hèn" cứ gằm mặt xuống ăn thì sao? Tôi nghĩ nếu người ta hèn, người ta cứ nghĩ tới "miếng ăn", thì dân trí dù có cao đến bao nhiêu cũng vô ích, chẳng khác nào học mà không hành.

  Phản hồi: 

  Ở Phường tôi có chị nguyên cán bộ hưu trí, làm bí thư chi bộ . Khi hỏi : sao hưu rồi không nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe? Ồ, tôi phải làm để thêm mấy đồng phụ cấp, vả lại che đỡ cho thằng con trai "mất dạy" chuyên quấy phá. Hàng xóm tôi có thằng con học hết lớp 12, thi CĐ và ĐH đều rớt. Đúng dịp phường gọi nhập ngũ, ông bố xin cho nó được giấy cảm tình đảng trước khi để vào nhập ngũ. Ông ta hy vọng tạo đà cho Nó kết nạp đảng và học sĩ quan.Đảng trí là đây !!??

  Phản hồi: 

  Thưa tác giả bài chủ,
  Nâng dân trí cho đảng viên đảng Cộng Sản ở VN ? Ở đỉnh cao trí tuệ rồi
  thì đâu cần cái lặc vặt đó nữa.
  Tò mò nhớ có bác Hà Sĩ Phu nhận thức như sau về 3 nhân tố Lương Thiện,
  Thông Minh và Ý Thức Cộng Sản :

  - Đã Thông Minh mà Cộng sản thì Không Lương Thiện (gian manh...);
  - Đả Lương Thiện mà Cộng Sản thi Không Thông Minh (ngu ngơ, dễ bảo);
  - Đã Lương Thiện mà Đủ Thông Minh thì Không Cộng Sản;

  Có thể bác HSP quên là "người ta" ở đỉnh cao trí tuệ !
  Toàn là "người cõi trên" cả đó bác.

  Phản hồi: 

  [quote]
  trước tiên dựa vào lý lịch, thành phần giai cấp.
  Ai hay đấu tranh, hay tranh luận, hay có ý kiến này khác thì khó được kết nạp vào Đảng.
  [/quote]

  Bên vợ tôi có người không được kết nạp vào đảng năm 2009 vì "lý lịch, thành phần giai cấp" : gia đình thời 1975 cha mẹ bị đánh tư sản.
  Ông này tuy hay giúp đỡ làng xóm và nhiệt tình nhưng cái miệng cứ oang oang, hay có ý kiến ý cò, đơn từ.

  Tư duy của các đảng viên, nhiều đứa còn lạc hậu và nhỏ nhen lắm. Lãnh đạo mà như vậy thì chỉ nên ở nhà nhưng phiền cái là không đứa nào chịu từ chức

  Phản hồi: 

  Khi đọc bài này, tôi có cảm giác tác giả đang ngủ mơ. Đến bây giờ nhiều người đang có xu hướng muốn bỏ Đảng, vì sao? Vì có người đã đưa ra một nhận xét mà nhiều người công nhận: đó là hồi đầu thế kỷ XX nước ta xuất hiện nhiều đảng phái, lúc mới ra đời các đảng ít nhiều mang tính chất tiến bộ, nhưng càng về sau thì càng thoái hoá, biến chất, thậm chí có một bộ phận trong đảng này đảng khác còn lưu manh hoá, biến thành mafia, Đảng CS cũng nằm trong tình trạng chung đó. Vậy mà tác giả còn cố níu kéo phải nâng cao rình độ dân trí cho đảng viên. Ngay từ khi ra đời Đảng CS đã đưa ra khểu hiệu "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ". Như vậy chủ trương của Đảng CS là diệt trí thức, coi trí thức là đối tượng đầu tiên phải loại bỏ mà đưa bần cố nông lên làm chỗ dựa. Còn hiện nay, có điều dễ thấy là trong lực lượng bảo vệ đàn áp người dân yêu nước biểu tình thì đầy rẫy bọn lưu manh côn đồ, vô học. Lại có người đưa ra nhận xét là Đảng chưa sử dụng bọn nghiện hút và ca ve làm công cụ, đến lúc nào đó thì chúng sẽ được trọng dụng cũng nên, dùng chúng để dọa những người như bà Bùi Hằng. Không thấy một đất nước nào sử dụng bọn lưu manh du thủ du thực trong đội ngũ nhân viên của mình. Chỉ có cái bang thời xưa hoặc mafia thời nay mới dùng bọn này và sách duy nhất của chúng là bạo lực vì không biết và không cần lý lẽ, không phân biệt phải trái, chúng chỉ biết thiên lôi chỉ đâu đánh đấy và được tiền là mọi việc chúng đều làm tất, không cần lương tâm, chẳng cần đạo lý. Nâng cao dân trí cho những kẻ ấy đi. Nên nhớ một điều là CNCS chỉ lên ngôi ở những nước trình độ dân trí thấp. Ngay tình hình hiện nay, có người được Đảng đào tạo, cho ra nước ngoài học, khi về là bất đồng chính kiến, chống lại Đảng, thực chất là họ biết chỉ ra cái sai của Đảng. Họ chống lại, họ bất đồng là vị họ hiểu biết. Hồi thực hiện cuộc vạn lý trường chinh, trong mấy sư đoàn bảo vệ Mao thì toàn người không biết chữ. Như vậy là chính sách dùng người dốt nát là tình trạng chung của các nhà lãnh đạo CS. Vì trình độ kém nên Đảng CS chỉ máy móc thực hiện giáo điều những lý thuyết cách đây hơn một thế kỷ rưỡi mà không mở mắt thấy bây giờ thế giới tiến như vũ bão. Đảng chẳng sáng tạo ra cái gì mà tối tạo ra một thư tư duy phi logique, biểu hiện bằng mấy cái câu vớ vẩn, trước thì "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đao", nay thì "kinh tế thị trường định hướng XHCN" rồi còn "phản biện có định hướng". Lối tư duy này còn thể hiên ngay trong những văn bản quan trọng như Hiến pháp "tự do biểu tình theo pháp luật". Đã có luật đếch đâu mà "theo pháp luật" Trình độ kém của các quan chức của nhà nước phần lớn là đảng viên thể hiện rõ nhất trong cuộc họp quốc hội vừa qua. Một ý kiến sai lầm của bài viết này là bồi dưỡng dân trí (thôi thì gọi là nâng cao trình độ cho dễ hiểu và đúng nghiã) là cho đi đào tạo tại Học viện hành chính quốc gia HCM. Đã có ý kiến cho là vào môi trường này thì càng học càng đốt vì toàn học những cái sai, không những sai về kiến thức mà còn sai cả về nhân cách. Đào tạo trong cái Học viện này thì không dạy phương pháp tư duy mà nhồi sọ, biến người học thành con vẹt. Ngày nay quan hệ quốc tế của ta đã mở rộng, bên cạnh đó internet phát triển, đó là những điều làm cho người dân có cái nhìn đa chiều, mở rộng tầm mắt. Nhà nước chỉ cần có chính sách đãi ngộ tốt, đừng hạn chế sự hiểu biết, đừng đố kỵ với những ý kiến phản biện thì chẳng bao lâu ta sẽ có một đội ngũ nhân tài khá phong phú.

  Phản hồi: 

  Bận đủ thứ chuyện... sao có thời gian học được hở tác giả! Nào là mua chức, nào là tranh thủ chộp lấy cơ hội thăng tiến, nào là vơ vét, nào phải chở mũ đi chụp vào đầu người ta, nào dương đông kích tây trên báo chí, nào phân trần với quốc tế... Bù cái đầu. Tiền vơ vét còn không có thời gian tẩu tán và tiêu xài... Sao có thời gian nâng cao cái gì... Vả lại, nâng càng cao thì càng thấy nhiều thứ, càng muốn phát biểu ý kiến.. mà phát biểu linh tinh... thì tính mạng lình bình ngay. Bất khả thi...

  Không kết nạp người nước ngoài được đâu bác ạ.. 1 là chẳng ai thèm vào... 2 là không chụp mũ móc nối "phản động hải ngoại" lên đầu kẻ khác được nữa!