Chỉ có 2 nụ cười trong phiên bế mạc hội nghị Trung ương Đảng 10 - Khoá X...

 • Bởi Văn
  05/07/2009
  2 phản hồi

  Phạm Viết Đào

  Chiều ngày 4/7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười (khoá X) đã bế mạc tại Hà Nội.

  Theo dõi chương trình thời sự vào tối ngày 4/7, truyền hình toàn văn Diễn văn bế mạc hội nghị do ông Nông Đức Mạnh-Tổng Bí thư đọc gần 30 phút, chúng tôi thấy không khí của phiên bế mạc hiện lên trang nghiêm đến độ căng thẳng; người xem có thể nhận thấy qua những nét đăm chiêu, nặng nề, căng thẳng hiện rõ trên các khuôn mặt của các ủy viên trung ương tham dự hội nghị quan trọng này.

  Theo dõi từ đầu đến cuối, chúng tôi đếm được đúng 2 nụ cười hiếm hoi bất chợt nở vội trên môi của 2 ông Lê Thanh Hải-Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ông Phạm Gia Khiêm-Phó Thủ tướng Chính phủ; cả hai ông đều là ủy viên Bộ Chính trị. Khi diễn văn bế mạc kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhưng không thấy ống kính đặc tả nụ cười thường vẫn xuất hiện trên môi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh như các kỳ bế mạc khác…


  Quan sát toàn bộ khung cảnh của hội trường, chúng tôi có cảm giác các thành viên tham dự phiên bế mạc gần như bất động không chỉ trên khuôn mặt mà cả tư thế ngồi, ai ngồi với tư thế lúc đầu thế nào thì từ khi Tổng Bí thư bắt đầu cho tới khi kết thúc diễn văn bế mạc, tư thế vẫn y nguyên, ít ai thấy thay đổi tư thế. Chúng tôi đã chăm chú theo dõi qua nhiều cú lia của ống kính của máy quay truyển hình để rút ra nhận xét đó. Chứng tỏ cử tọa phiên họp này đang dồn toàn bộ nội lực để chăm chú nghe cho hết tất cả các câu chữ trong diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh…

  Qua không khí của phiên bế mạc, chúng tôi cũng cảm nhận được phiên họp lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X chắc đã thảo luận, tranh luận về nhiều vấn đề quan trọng đang được đặt ra đối với nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn cứ vào Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), chúng tôi xin trích lại nguyên văn một số nội dung mà theo cảm nhận của chúng tôi chắc chắn là hết sức quan trọng đã được cân nhắc tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng diễn ra trong suốt tuần vừa qua. Số thứ tự theo vấn đề do người viết bài này tự sắp xếp:

  1/ - Trên một số vấn đề, trong quá trình thảo luận vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ, Ban Chấp hành Trung ương quyết định giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận trong các hội nghị tới.

  2/ Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Mở rộng dân chủ, coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển đất nước theo con đường và mục tiêu nêu trong Cương lĩnh và Chiến lược.

  3/ Bên cạnh thành tựu và ưu điểm, Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận làm rõ những mặt hạn chế, yếu kém : Những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ đang cản trở sự phát triển; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu phát triển; văn hoá, xã hội nhiều mặt còn hạn chế, một số vấn đề bức xúc chậm được giải quyết; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém, là thách thức lớn trong quá trình phát triển; quản lý và điều hành của Nhà nước còn nhiều bất cập. Những hạn chế, yếu kém này do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

  4/ Tại Hội nghị Trung ương 4 (khoá X), Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập 2 tiểu ban : Tiểu ban Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới (giao Tiểu ban này đồng thời làm nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị); Tiểu ban Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương quyết định bổ sung một số đồng chí từ Tiểu ban Chiến lược vào Tiểu ban Cương lĩnh, đồng thời thành lập tiếp 3 tiểu ban : Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

  5/ Ban Chấp hành Trung ương quyết định thời gian tổ chức Đại hội XI của Đảng vào nửa đầu tháng 01 năm 2011. Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) cũng thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

  6/ Ban Chấp hành Trung ương quyết định các văn kiện trình Đại hội XI gồm : Báo cáo chính trị (trong đó bao gồm cả phần phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và công tác xây dựng Đảng, không trình Đại hội báo cáo riêng về những vấn đề này); Báo cáo bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương; Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng…”

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  1. Còn nụ cười thứ ba mà ống kính chiếu nhiều hơn là thủ tướng NTD mặt tươi hơn hôm diễn ra phiên họp chất vấn QH.
  2. Không tăng nhanh khoảng cách giữa nước ta và các nước phát triển mà khoảng cách này chậm thu hẹp.