Open letter to UIA and IADL regarding to the case of Lawyer Le Cong Dinh

 • Bởi tqvn2004
  17/06/2009
  129 phản hồi

  <h2>Ký để tỏ cho thế giới thấy, luật sư Lê Công Định không cô đơn trong cuộc đấu tranh ôn hòa vì một đất nước pháp trị!</h2>
  <br />
  Xin độc giả ủng hộ bức thư ngỏ hãy ký tên bằng cách viết rõ <strong>Họ tên</strong> và <strong>Quốc gia</strong> mình đang sống (nếu muốn có thể ghi rõ địa chỉ). Hãy điền thông tin này vào ô "Gửi phản hồi" ở phía dưới đây.
  <br /><br />
  Chúng tôi sẽ chỉ nhận các chữ ký mà không đăng các bình luận hay phản hồi trong chủ đề này. Xin cảm ơn độc giả!

  English version

  15 June 2009

  Dr Bernd Reinmuller
  President
  International Association of Lawyers (UIA)
  Website: http://www.uianet.org
  E-mail: [email protected]

  Madam Jeanne Mirer
  President
  International Association of Democratic Lawyers (IADL)
  Website: http://www.iadllaw.org
  E-mail: [email protected]

  Subject: Request for immediate release of Lawyer Le Cong Dinh, Viet Nam

  Dear Dr Reinmuller and Madam Jeanne Mirer,

  We, the undersigned, wish to draw your attention to the following case prior to making a request.

  At 11:00 local time (GMT + 7) on 13 June 2009, the Department of Security & Investigation under the Ministry of Public Security arrested Mr Le Cong Dinh in his residence at BB34 My Khang, Phu My Hung, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City. Mr Dinh, born in 1968, is a local but prominent lawyer presently practising via his sole-proprietor limited liability company named as Le Cong Dinh at 37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City.

  The Socialist Republic of Vietnam (the "SRV") has accused Mr Dinh of using propaganda against the former in breach of Section 88 in the Criminal Code. The Section carries such an ambiguous and broad definition that it empowers the SRV to penalize any criticism against the defective governance of the SRV. It is contradictory to both the principle of freedom of speech enjoyed by Vietnamese citizens under the Constitution and the UN International Covenant on Civil and Political Rights to which the SRV has been signatory since 1982.

  The SRV indicts Mr Dinh because he has been dissenting peacefully and has participated in activities, which well fall under the right to freedom of expression in a non-violent manner, on political ideologies towards the single-party regime leading to a truly democratic nation where all fundamental human rights shall be honored.

  Section 23 of the Basic Principles on the Role of Lawyers, which was adopted by the UN General Assembly in 1990, stipulates as follows:

  "Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession."

  Given the above, Mr Dinh has written various articles expressing his view on political issues, and following are few examples published on the BBC website in Vietnamese:

  1. Why We Should Not Be Afraid of Pluralism (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/02/060215_danguyen_lc...)
  2. Cyberspace and the Government’s Effectiveness (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/02/070205_lecongdinh.shtml)
  3. 'The Progressive Communists Leader' (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/06/080616_nhalanhdaovov...)
  4. The Legitimacy of the System Governed by the Rule of Laws (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/07/060704_democratic_...)
  5. Respecting Civilization Standards (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/03/090309_lecongdinh_opinion....)
  6. Realizing Present by Learning from the Past (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/05/090502_history_lecongdinh....)

  In furtherance, Mr Dinh has engaged in court hearings to defend dissidents including two lawyers Mr Nguyen Van Dai and Ms Le Thi Cong Nhan and one blogger Mr Nguyen Van Hai. Consequently, he is now being arraigned on the ground of acting against the SRV. During the pre-trial period, State-run media have been utilized by the SRV to discredit him and to provide distorted information in his detriment, all of which have proved against the presumption of innocence widely recognized in criminal legal proceedings.

  We kindly request you and your organizations to raise your concern to assist Mr Dinh and to request that the SRV must follow the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society adopted by the UN General Assembly on 9 December 1998 in particular its Section 1.

  Lastly, we all of those who have consented to sign this letter, wish to send the UIA, the IADL and yourself our best regards and truthful appreciation.

  Yours truly,

  _______________________________________________

  Bản tiếng Việt

  Ngày 15 tháng 6 năm 2009

  Kính gửi:

  Tiến sĩ Bernd Reinmüller
  Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Thế Giới (UIA)
  Địa chỉ: http://www.uianet.org
  E-mail: [email protected]

  Bà Jeanne Mirer
  Chủ tịch Hội các Luật sư Dân chủ Thế Giới (IADL)
  Địa chỉ: http://www.iadllaw.org
  E-mail: [email protected]

  Về việc: Yêu cầu lập tức thả tự do cho luật sư Lê Công Định

  Tiến sĩ Bernd Reinmüller và bà Jeanne Mirer kính mến,

  Chúng tôi, những người cùng ký tên sau đây, viết thư này đến Quý vị để trình báo và thỉnh cầu với Quý vị một việc như sau:

  Vào hồi 11h (giờ GMT+07) ngày 13/6/2009, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công An nước Việt Nam, đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với luật sư Lê Công Định, sinh năm 1968, chỗ ở hiện nay: BB34, khu phố Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Q.7, TP. HCM. Luật sư Lê Công Định hiện đang làm việc tại Công ty Luật TNHH một thành viên Lê Công Định, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM.

  Nhà nước CHXHCN Việt Nam cáo buộc luật sư Lê Công Định đã vi phạm Điều 88 Luật Hình sự CHXHCN Việt Nam, liên quan đến việc tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đó là một điều luật được định nghĩa mơ hồ và bao quát, cho phép Nhà nước CHXHCN Việt Nam trừng phạt những tiếng nói phê phán khuyết điểm trong đường lối lãnh đạo của chính quyền, đi ngược lại với tinh thần "công dân có quyền tự do ngôn luận" đã được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam hiện hành, cũng như vi phạm Công ước Quốc tế về Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia từ năm 1982.

  Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã kết tội luật sư Lê Công Định chỉ vì luật sư này đã đấu tranh một cách ôn hoà bất bạo động, với các hoạt động hoàn toàn nằm trong quyền tự do diễn đạt một cách ôn hòa những tư tưởng chính trị cho một chế độ đa đảng, cho một đất nước Việt Nam có một nền dân chủ thật sự trong đó các quyền cơ bản của con người đuợc tôn trọng.

  Chiếu theo điều 23 của "Những nguyên tắc cơ bản về vai trò của luật sư" được Đại hội đồng Liên hiệp quốc ủng hộ năm 1990, điều này qui định:

  "Luật sư cũng như mọi công dân khác có đầy đủ quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội và hội họp. Đặc biệt, các luật sư còn có quyền tham gia vào các cuộc tranh luận công khai về các chủ đề luật pháp, hành chính tư pháp, khuyếch trương và bảo vệ các quyền con người, gia nhập hoặc lập các tổ chức ở tầm địa phương, quốc gia, quốc tế và tham gia các cuộc họp của các tổ chức này, mà không sợ bị khó khăn trong công việc luật sư vì các hoạt động đúng pháp luật của họ, hay tư cách thành viên của họ trong các tổ chức hợp pháp".

  Vì lẽ trên, luật sư Lê Công Định đã có nhiều bài viết về các vấn đề chính trị và xã hội, điển hình như các bài sau đây trên trang web BBC Việt ngữ:

  - Tại sao không nên sợ 'đa nguyên' (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/02/060215_danguyen_lc...)

  - Thế giới ảo và hiệu quả của chính phủ (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/02/070205_lecongdinh.shtml)

  - 'Thủ lĩnh phe cộng sản cấp tiến' (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/06/080616_nhalanhdaovov...)

  - Bàn về 'Chính danh' trong thể chế pháp trị (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/07/060704_democratic_...)

  - Chuẩn mực văn minh cần tôn trọng (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/03/090309_lecongdinh_opinion....)

  - Đọc sử để nhìn nhận hôm nay
  (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/05/090502_history_lecongdinh....)

  Bên cạnh những bài viết nói trên, Luật sư Lê Công Định còn tích cực tham gia các phiên tòa bảo vệ những người bất đồng chính kiến như luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, blogger Nguyễn Văn Hải v.v... Vì những hoạt động này mà luật sư đã bị Nhà nước Việt Nam gán vào tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Họ sử dụng các phương tiện truyền thông của Nhà nước trong quá trình tố tụng nhằm xuyên tạc thông tin về luật sư Lê Công Định, nhằm làm xấu thanh danh của luật sư, những việc này rõ ràng đã vi phạm nguyên tắc giả định vô tội trong quá trình tố tụng.

  Chúng tôi khẩn thiết thỉnh cầu Quý vị và tổ chức của mình lên tiếng can thiệp và bảo vệ luật sư Lê Công Định, yêu cầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam tuân thủ Tuyên ngôn về Quyền của người bào chữa đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 9.12.1998, và nhất là điều 1 của bản Tuyên ngôn này.

  Và cuối cùng, chúng tôi, những người đồng ký tên ủng hộ bức thư ngỏ này, xin được gửi đến Quý vị và toàn thể thành viên UIA và IADL lời chúc an lành hạnh phúc, và lòng biết ơn của chúng tôi.

  Trân trọng kính chào Quý vị!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  129 phản hồi

  Phản hồi: 

  @Bach Hung: những người đã ký tên dù rất khó có thể xác định danh tính, địa chỉ của họ có chính xác hay không nhưng trước hết nó cho thấy số lượng người quan tâm và đồng thuận với yêu cầu này.
  Nếu thực sự đa số các chữ ký này là "sự sáng tạo" của 1 cá nhân, tổ chức nào thì việc gì họ phải đăng bài này ở DL, chỉ cần mạo nhận chữ ký của 1 số người rồi cứ thế mà gửi luôn cho nhanh.
  Tuy nhiên theo tôi thấy nếu đây thực sự là 1 cuộc vận động có mục đích như trong thư yêu cầu thì việc này có rất nhiều hạn chế bởi tính pháp danh của các chữ ký là không có, người ký chỉ ghi tên/địa chỉ chung chung không rõ ràng chi tiết, không theo cùng 1 qui chuẩn,... tính thuyết phục là rất ít.
  Thiết nghĩ tốt hơn hết nếu người ký thực lòng thì hãy gửi chữ ký điện tử+địa chỉ đầy đủ đến hòm thư của nhóm tác giả.

  Phản hồi: 

  [quote=Khách]Tôi, người ký tên sau đây, ủng hộ luật sư Định, mong mọi người nắm tay lại để kêu gọi tự do cho luật sư Định.
  121. Giang Lưu[/quote]
  [quote=Khách]133. Nguyễn Văn A, Hà Nội
  134. Nguyễn Đại Gian Đại Ác, Quận Cam
  135. Lê Văn Luyện, Trại giam.[/quote]

  Hỏi thật, những cái ký tên như thế này thì có ý nghĩa gì không nhỉ, trong khi không hề có địa chỉ thực sự để kiểm tra xem độ xác thực thông tin?
  Tôi có thể viết phần mềm chạy tạo ra tên ngẫu nhiên trong số các tên Việt Nam thông dụng, bằng việc lắp ghép các họ chính với các tên chính, rồi phối ngẫu nhiên với tên các thành phố, thành thị trên thế giới.
  Trong vòng đúng 10 giây có thể tạo ra được cả triệu chữ ký kiểu này.

  Chữ Ký trên Dân Luận<< phần mềm

  Phản hồi: 

  As a Vietnamese, I am very proud of Lawyer Le Cong Dinh as he sacrified his freedom to wake us up.

  His activities not only helping Vietnamese citizen to realize that normal citizen has the right to speak, to comment but also to help us to understand that the communist party fo Vietnam has no right to rule the country by their own way without any supervision from anyone.

  Mr Dinh deserves his life outside the communism jails.

  Thank you

  Phản hồi: 

  Tôi, người ký tên sau đây, ủng hộ luật sư Định, mong mọi người nắm tay lại để kêu gọi tự do cho luật sư Định.

  121. Giang Lưu

  Pages