Cù Huy Hà Vũ - Đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc phê chuẩn QĐ khai thác Bauxite Tây Nguyên

 • Bởi Admin
  12/06/2009
  0 phản hồi

  Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

  Đơn của Luật sư Cù Huy Hà Vũ khiếu kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đã phê chuẩn QĐ 167/2007/QĐ-TTg để triển khai quy hoạch phân vùng và khai thác bauxite Tây Nguyên, mà theo LS Vũ là trái với các pháp luật hiện hành của Việt Nam

  Lần đầu tiên, một sự kiện có thể nói là đã làm "khuấy động" và thu hút mối quan tâm của dư luận rộng rãi ở trong và ngoài nước, đó là vấn đề quy hoạch và các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

  Không cần phải nhắc lại, thông tin đa chiều bây giờ đã rõ ràng rằng, quy hoạch và các đại dự án này có tầm cỡ rất lớn của Quốc gia mà không được thông qua Quốc hội cũng như công bố trước công luận. Đã thế, Thủ tướng Chính phủ còn phê chuẩn Quyết định để triển khai phân vùng, thăm dò, khai thác và chế biến quặng bauxite.

  Sự kiện này đã đưa đến một làn sóng phản đối mạnh mẽ, khởi đầu từ các nhà khoa học và hoạt động xã hội thông qua các phản biện và phân tích, rồi đến đội ngũ trí thức lên tiếng, trong đó phải kể đến ba lá thư kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

  Sự kiện này đã dẫn đến một kỷ lục khác: Lần đầu tiên có một công dân Việt Nam đã viết đơn khởi kiện một nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ: Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, một việc chưa bao giờ có tiền lệ!

  Điều này đã nói lên rằng người dân Việt Nam bây giờ cũng đã ý thức được vai trò, trách nhiệm nghĩa vụ cũng như quyền lợi công dân của mình, mà trước đây chỉ là những khẩu hiệu sáo ngữ: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

  Lá đơn kiện của công dân Cù Huy Hà Vũ mà bị đơn là Thủ tướng Chính phủ này sẽ dẫn câu chuyện đi đến đâu, kết quả như thế nào, chúng ta chờ xem. Nhưng dù có như thế nào, thì đây cũng có thể coi là một "Xô Viết Nghệ tĩnh" thời nay.

  Bauxite Việt Nam

  090611_CuHuyHaVu_vs_NTDung_Page_11.gif

  090611_CuHuyHaVu_vs_NTDung_Page_22.gif

  090611_CuHuyHaVu_vs_NTDung_Page_33.gif

  090611_CuHuyHaVu_vs_NTDung_Page_44.gif

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi