Quán góa chồng

 • Bởi Billy
  31/03/2009
  1 phản hồi

  Duy Phi

  1

  Trăm bậc đá lên, thăm thẳm rừng
  Đây thờ Thánh Mẫu chốn tiên cung
  Cổng đền, nghìn trúc khôn ngăn tục
  Một lũ huyên thiên quán goá chồng.

  2

  Xanh biếc su su ngọn vượt tường
  Trập trùng đồi lũng ngập ngừng sương
  Giữa đường, chó cái nằm phơi vú
  Sót chót nhành lan đoá loã hương!

  3

  Đây Tam Đảo chón Non Bồng
  Ta phàm trục, đến ăn đong diệu huyền
  Ai hay lệ ngược cõi tiên
  Gặp bao nhiêu quán thâm niên không chồng!

  4

  Tiếc không biết độ mai đào
  Gặp nhau, mái tóc đã dàu khói thu
  Tần mần lần lá su su
  Tâm giao mấy chén sương mù đầy vơi...

  5

  Nhạc sĩ xuống thác Bạc ký hoạ
  Hoạ sĩ lên cổng Đền làm thơ
  Có chàng thi sĩ thành biên kịch
  Nút kịch cởi ngay góc quán mờ...

  6

  Tam Đảo tìm nhị đảo
  Lâu lâu lo bút cùn
  Hứng đến lại “viết” được
  “Vế đối” tràn suối non.

  7

  Từ biết em quán cổng đền
  Ngày ai “thực tế” mấy phiên đi, về
  Dịu dàng thay nét chân quê
  Ngực doi, hương toả bốn bề, gió ngưng
  Quên sao sương trắng mịt mùng
  Một trưa cây dẫn lên rừng cùng em
  Chuyện trò tiếng suối tiếng chim
  Bao nhiêu sắt đá dổ mềm trong nhau
  Chiều xa nghe dội niềm đau
  Nàng từng phương bắc cơ cầu, lạc con
  Lại kẻ thương, lại vuông tròn
  Lại kéo neo chạy, bỏ mom núi này
  Quán lều phên nứa lung lay
  Đoạ đày đã thế, đoạ đày đến đâu?

  Ta về nhào nặn đêm thâu
  Dựng pho tượng một ngọn sầu lưng mây...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  7-
  Từ dạo biết em quán cổng đền,
  Ngày ngày lai vãng,ước được quen.
  Mắt dõi bóng hình cô sơn nữ,
  Tự hỏi liệu em đã có chồng ?

  NCM