Kách mạng!

 • Bởi tqvn2004
  26/03/2009
  0 phản hồi

  Thái Hữu Tình<br />
  (Thân tặng các nhà sử học) (1)

  Cách mạng là cách mạng gì đây?
  Phong kiến cũ tàn
  phong kiến mới lên thay
  Vua mới tệ gấp trăm lần vua cũ.

  Quân chủ
  khoác áo choàng dân chủ
  Tiền với quyền ôm gọn trong tay
  Miệng rao đạo đức suốt ngày,
  và ăn rất bẫm.
  Rất chuyên chính, rất độc tôn
  Nhưng chẳng bao giờ
  xưng Trẫm!
  Giọng ngọt mía lùi
  Thít lại thành gông!

  *

  Kẻ thống trị nhân danh bị trị
  Nên dân lành mất chỗ
  Phải trở thành “ông chủ” vô quyền
  Phải ở nhờ trên mảnh đất tổ tiên,
  do “đầy tớ” quản.
  Bị “đầy tớ” đặt tay lên vai,
  ve vãn
  Là “ông chủ” toát mồ hôi trán.
  Cách mạng là cách mạng gì đây?

  *

  Đánh tráo hết,
  tất cả thành lộn ngược
  Cái của mình bỗng hoá của ai
  Nhung nhúc quan tham
  Đạo đức suy đồi
  Dối trá hồn nhiên
  Tội ác ngang nhiên
  Đồng loại thản nhiên
  Không một ai
  được quyền…
  Biết nhục !
  Cách mạng là cách mạng gì đây?

  *

  Đảng chỉ tay,
  Quốc hội giơ tay,
  Mặt trận vỗ tay,
  Chính phủ khoanh tay,
  Quốc doanh ngửa tay,
  Tội phạm ngoặc tay,
  Công an còng tay,
  Báo chí chùn tay,
  Trí thức phẩy tay,
  Quan chức đầy tay,
  Dân trắng tay…
  ”(2)
  Cách mạng là cách mạng gì đây?

  *

  Giành Độc Lập, dứt cơn Pháp thuộc
  Nay mối nguy Bắc thuộc lại bày
  Gây họa mới cho dân cho nước
  Cách mạng là cách mạng gì đây?

  *

  So sánh chi người theo cách mạng
  Với đoàn người đi làm cách mạng?
  Ai buồn ai tủi
  Ai công ai tội hơn ai?
  Một cơn ảo giác lên đồng
  Bừng mắt dậy
  Có, không, không, có…
  Giá của những xương rơi máu đổ.

  Mọi điều sáng tỏ
  Sự thật rõ ràng
  Chỉ có hào quang
  là giả !

  Lượn lờ, nịnh khéo làm chi?

  24-3-2009
  Thái Hữu Tình

  _______________

  (1) Nhân đọc bài “Những người đi theo cách mạng” của nhà sử học Dương Trung Quốc (báo Lao Động cuối tuần số 12 năm 2009)

  (2) Ca dao hiện đại

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi