Việt Nam phát hành 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu Chính phủ

 • Bởi Bayn Land
  13/03/2009
  0 phản hồi

  Byan Land tổng hợp

  Theo TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc phụ trách nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, kế hoạch phát hành nói trên cũng cần tính đến gánh nặng trả nợ của Chính phủ trong tương lai, đặc biệt là khi đặt trong những rủi ro của tỷ giá.

  Theo CafeF, từ 18/3 đến 30/3 tới, 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu Chính Phủ các kỳ hạn sẽ được phát hành.

  Ngày 12/3/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 505/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đợt I năm 2009. Cụ thể, trái phiếu được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng đôla Mỹ. Mệnh giá trái phiếu: 100 đôla Mỹ/trái phiếu hoặc bội số của 100 đôla Mỹ.

  Trái phiếu được phát hành từ ngày 18/3/2009 đến hết 30/3/2009 theo phương thức đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đối tượng tham gia đấu thầu là các thành viên đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  Trong đó, loại trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, huy động 100 triệu đôla Mỹ kỳ hạn 1 năm; 100 triệu đôla loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và 100 triệu đôla loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.

  Trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; Lãi suất đặt thầu được tính theo tỉ lệ phần trăm (%) và có phần thập phân tối đa là 2 chữ số; Lãi suất trần sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định; Lãi suất trúng thầu được xác định trên sơ sở kết quả đấu thầu.

  Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu; Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Ngân sách Nhà nước đảm bảo nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

  Ngoài ra, chủ sở hữu trái phiếu Chính Phủ bằng đô la Mỹ được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng... theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó chủ sử hữu trái phiếu phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Bộ Tài chính yêu cầu Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo nhu cầu sử dụng vốn của các dự án trọng điểm và nhu cầu chi tiêu của Ngân sách Nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc niêm yết, giao dịch và lưu ký đối với trái phiếu Chính phủ.

  Trước đó, ngày 13/2/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước.

  Theo kế hoạch ngân sách đã được Quốc hội thông qua, thì tổng thu cân đối ngân sách năm 2009 là 389.900 tỷ đồng - bằng 21,5% GDP; tổng chi ngân sách nhà nước năm 2009 được xác định là 491.300 tỷ đồng; bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội cho phép là 87.300 tỷ đồng, bằng 4,82% GDP.

  TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc phụ trách nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, trong bài viết "Chính phủ cần cân nhắc một số hệ lụy liên quan đến việc phát hành trái phiếu bằng USD", đăng trên VnEconomy, cảnh báo:

  Thứ nhất, đó là sự thận trọng cần thiết với vấn đề đô la hóa. Việc phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ có thể làm gia tăng mức độ đô la hóa (hiện đã gần 30%), và theo đó mức độ chủ động về chính sách tiền tệ sẽ giảm đi.

  Thứ hai, theo TS. Vũ Thành Tự Anh, kế hoạch phát hành nói trên cũng cần tính đến gánh nặng trả nợ của Chính phủ trong tương lai, đặc biệt là khi đặt trong những rủi ro của tỷ giá.

  Thứ ba, như đề cập ở trên, để hấp dẫn và thành công, lợi suất trái phiếu là yếu tố cần được tính toán thận trọng. Nếu lợi suất cao, cộng với khả năng lạm phát gia tăng trở lại, có thể dẫn đến xu hướng chuyển dịch mạnh từ VND sang nắm giữ USD trong dân cư.

  Chủ đề: Kinh tế

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi