Truyện ngắn vui: Điều kiện để trúng tuyển

 • Bởi phunusaigon
  09/02/2009
  0 phản hồi

  V.Xotirop<br />
  Đỗ Thanh dịch

  Ở viện nọ có một chỗ trống. Người ta đã tổ chức thi tuyển. Có 3 người nộp đơn. Thí sinh thứ nhất và thí sinh thứ hai đều nghĩ rằng thắng cuộc sẽ là người nộp đơn thứ hai. Thế nhưng, người nộp đơn thứ ba đã trúng tuyển.

  Hai kẻ trượt thi đã tìm gặp vị chủ tịch hội đồng thi để biết rõ lý do. Vị chủ tịch mở cặp, lấy tài liệu và biên bản ra rồi bắt đầu trả lời:

  - Điều kiện thứ nhất là thí sinh phải có ít nhất là 5 năm công tác theo chuyên môn. Anh ta thừa 2 tháng.

  - Nhưng tôi công tác đã 10 năm_ thí sinh thứ nhất nói.

  - Còn tôi 12 năm! - Thí sinh thứ hai tiếp theo

  - Điều kiện thứ hai - Vị chủ tịch bình thản nói tiếp - Thí sinh phải có các công trình khoa học đã in. Anh ta có 2 công trình!

  - Chỉ có 2? Thí sinh thứ nhất ngạc nhiên - Còn tôi có những 12.

  - Tôi thì có những 18 - thí sinh thứ hai nói tiếp

  - Điều kiện thứ ba - Thí sinh phải có 1 ngoại ngữ. Anh ta biết tiếng Anh.

  - Còn tôi thì biết 3 ngoại ngữ

  - Tôi cũng thế

  - Vậy các anh hãy nói đầy đủ họ tên của mình cho tôi nghe nào.

  - Slatonur Draganop

  - Còn anh?

  - Xpas Koichiep

  - Thế là rõ - Vị chủ tịch vừa gấp cặp lại vừa dõng dạc nói: Điều kiện cuối cùng là thí sinh phải có tên là Petco Khaizanop. Và chỉ có anh ta mới thỏa mãn được điều kiện này. Các anh còn hỏi gì nữa không?

  Hai thí sinh trượt đành im lặng. Chẳng có gì để hỏi thêm nữa.

  Chủ đề: Thư giãn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi