Thư Nguyễn Ái Quốc gửi tới Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Robert Lansing (1919)

 • Bởi tqvn2004
  09/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  LÁ THƯ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC GỬI CHO BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO MỸ ROBERT LANSING

  Gửi ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
  Phái đoàn tham dự Hội nghị hòa bình (Ngài Robert Lansing)

  Thưa Ngài,

  Chúng tôi mạo muội gửi tới Ngài bản kiến nghị sau đây nhằm công bố những đòi hỏi của người An Nam trong dịp chiến thắng của phe đồng minh. Chúng tôi mong rằng, Ngài, với lòng tốt của mình, sẽ tôn trọng lời thỉnh cầu của chúng tôi bằng sự ủng hộ của Ngài bất cứ khi nào có cơ hội xảy đến. Chúng tôi cầu xin Ngài hãy độ lượng chấp nhận nơi chúng tôi tấm lòng kính trọng sâu sắc.

  Từ khi có chiến thắng của phe đồng minh, tất cả những người bị áp bức đều hy vọng cuồng nhiệt về viễn cảnh của một thời đại của lẽ phải và sự công bằng mà họ đáng lẽ phải được hưởng sau khi các cường quốc và đồng minh cùng ước hẹn một cách chính thức và long trọng trước toàn thế giới để tham gia cuộc chiến đấu của văn minh chống lại sự man rợ. Trong khi chờ đợi nguyên tắc quốc-gia-tự-quyết chuyển từ lý tưởng sang thực tế thông qua việc thực sự công nhận quyền thiêng liêng của tất cả mọi người, đó là quyền tự quyết số phận của họ, nhân dân của vương quốc An Nam lâu đời, bây giờ là nước Ðông Dương thuộc Pháp, xin đưa ra trước các Chính phủ cao quý của khối đồng minh nói chung và chính quyền Pháp đáng kính nói riêng những yêu sách sau đây:

  1) Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị

  2) Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.

  3) Tự do báo chí và ngôn luận

  4) Tự do lập hội và hội họp

  5) Tự do di chuyển và xuất ngoại

  6) Tự do giáo dục và tạo ra những trường kỹ thuật và chuyên nghiệp trong mỗi tỉnh cho người dân bản xứ.

  7) Thay thế chế độ cai trị bằng những sắc luật tùy tiện bằng một chế độ luật pháp.

  Thay mặt cho một nhóm người An nam yêu nước
  NGUYỄN ÁI QUỐC (Ký tên)
  56, rue Monsieur le Prince, Paris
  18 tháng Sáu năm 1919

  Bản tiếng Anh, dịch từ bản gốc tiếng Pháp được lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tại Washington DC:

  http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/beamish.html

  To his Excellency, the Secretary of State of the Republic of the United States, Delegate to the Peace Conference (Mr. Robert Lansing)

  Excellency,

  We take the liberty of submitting to you the accompanying memorandum setting forth the claims of the Annamite people on the occasion of the Allied victory. We count on your kindness to honor our appeal by your support whenever the opportunity arises. We beg your Excellency graciously to accept the expression of our profound respect.

  Since the victory of the allies, all subject peoples are frantic with hope at the prospect of an era of right and justice which should begin for them by virtue of the formal and solemn engagements, made before the whole world by the various powers and the entente8 in the struggle of civilization against barbarism. While waiting for the principle of national self-determination to pass from ideal to reality through the effective recognition of the sacred right of all peoples to decide their own destiny, the inhabitants of the ancient Empire of Annam, at the present time French Indochina, present to the noble Governments of the entente in general and the honorable French Government the following humble claims:

  1) General amnesty for all native people who have been condemned for political activity.

  2) Reform of the Indochinese justice system by granting to the native population the same judicial guarantees as the Europeans have and the total suppression of the special courts which are the instruments of terrorization and oppression against the most responsible elements of the Annamite people.

  3) Freedom of Press.

  4) Freedom to associate freely.

  5) Freedom to emigrate and to travel abroad.

  6) Freedom of education, and creation in every province of technical and professional schools for the native population.

  7) Replacement of the regime of arbitrary decrees by a regime of law.

  For the Group of Annamite Patriots
  [Signed] Nguyen Ai Quoc
  56, rue Monsieur le Prince-Paris
  June 18, 1919

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi