Nước Mỹ và Nhân quyền

 • Bởi Admin
  11/08/2013
  2 phản hồi

  Nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền. Trên thực tế, đó là ngược lại. Nhân quyền phát minh ra nước Mỹ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Nước mỹ chỉ rút gọn và thực thi một phần cơ bản về quyền con người dễ hiểu nhất. về bản chất những cái đó là tạo hoá ban cho con người và con người đang hoàn thiện những cái tạo hoá ban cho….

  Không sai. Tài liệu khẳng định quyền cá nhân , chẳng hạn Magna Carta (1215) và Bill of Rìghts (1689) của Anh quốc có trước khi Mỹ lập quốc (1776).

  Nhưng không ai phủ nhận được vai trò tích cực của Mỹ làm nhân quyền trở thành cơ chế hóa qua Hội quốc liên sau thế chiến thứ nhất: thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO ) để giám sát các điều ước bảo vệ người lao động,và mối quan tâm về bảo vệ các nhóm thiểu số đã được nâng lên. Liên Hiệp Quốc sau Thế chiến thứ hai, một tổ chức do Mỹ khởi xướng với chủ trương ngăn ngừa xung đột và bảo vệ hòa bình thế giới-đã thúc đẩy các thành viên cam kết tôn trọng quyền con người. Để thúc đẩy mục tiêu này, Liên Hợp Quốc thành lập một Ủy ban Nhân quyền với nhiệm vụ soạn thảo một tài liệu giải thích rõ ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản.

  Tháng 12 năm 1948 , Tuyên ngôn Nhân quyền đã được thông qua bởi 56 thành viên của Liên Hiệp Quốc, mặc dù tám quốc gia đã chọn cách để tránh .

  Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc tế, như một Magna Carta cho thế giới, là 1 cuộc cách mạng luật pháp toàn cầu mở rộng Hiến chương Liên Hợp Quốc ra các phạm trù như làm thế nào một chính phủ cần đối xử với công dân để được coi là hợp pháp.

  Ảnh hưởng của Tuyên ngôn Nhân Quyền Quốc tế ngày càng lớn. Nguyên tắc của Tuyên Ngôn được 185 quốc gia hiện nay đưa vào Hiến pháp của họ.