Luật phải công bằng

 • Bởi Admin
  21/10/2012
  3 phản hồi

  Ai đó sẽ hỏi: "Tại sao ông lại cổ vũ việc vi phạm một số điều luật, nhưng lại tuân thủ một số khác?". Câu trả lời nằm ở thực tế rằng có hai loại luật pháp: công bằng và bất công. Tôi sẽ là người đầu tiên cổ vũ cho việc tuân thủ luật pháp công bằng.

  Mỗi người không chỉ có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ luật pháp công bằng, mà còn cả nghĩa vụ đạo đức nữa. Ngược lại, mỗi người đều có trách nhiệm đạo đức để bất tuân những điều luật không công bằng. Tôi đồng ý với Thánh Augustine rằng "một bộ luật không công bằng thì không phải là luật".

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  [quote=Admin]"If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so."

  "Nếu một điều luật mang tính không công bằng, thì một người không chỉ có quyền bất tuân nó, mà anh ta còn có nghĩa vụ làm như thế".

  Câu nói này được cho là của Thomas Jefferson :D[/quote]
  Vấn đề là làm thế nào để xác định được một điều luật là công bằng hay không công bằng? Phải dựa vào đâu? Và hơn nữa sau cùng phải được một số đông ủng hộ.

  Dĩ nhiên trong một quốc gia pháp trị thì phải dựa vào luật cao nhất là bản hiến pháp của nó, ý này mặc định những điều khoản trong bản hiến pháp là công bằng. Dựa vào tinh thần của câu trích thì nếu HP không công bằng người ta có quyền và nghĩa vụ bất tuân nó.

  Nhưng làm thế nào để xác định những điều khoản trong hiến pháp là công bằng hay không công bằng (hay có khả năng sinh ra những điều luật không công bằng)? Dựa vào triết lý xã hội chăng, chẳng hạn như "tiến lên XHCN", "nhân quyền", "thiên mệnh", "ý của Thượng đế"?

  Làm thế nào để biết triết lý xã hội ấy công bằng? hay không công bằng? ...

  Trong thực tế ở VN, tiến lên XHCN, xây dựng con người bình đẳng,... tỏ ra là những triết lý mang tính công bằng. Nhưng tại sao sau cùng lại sinh ra vô số điều luật không công bằng (đánh giá này dựa vào sự thiệt hại của số đông nhân dân)?

  Xin các bác trả lời hộ.

  Riêng về câu trích, thiết nghĩ nó phát sinh từ một xã hội tự do, với cơ chế tôn trọng nhân quyền, nên mới có lý và người ta mới nghe và (dám) làm theo. Còn ở xã hội độc tài như VN mấy ai dám bất tuân và chống lại, nhất là về chính trị? Thứ hai nữa là chỉ "bất tuân một điều luật", còn "lật đổ cả một bản hiến pháp" thì sao?

  Mời các bác đọc bài này: Iceland trưng cầu dân ý về Hiến pháp do công dân soạn thảo

  http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121020-iceland-trung-cau-dan-y-ve-hien-...

  "When the congress makes a joke, it is a law. Anh when they make a law, it is a joke." Khi nghị viện nói đuà thì là luật, còn khi họ nói luật thì là đùa đấy.
  Đất nước ta là xứ sở của những người thích đùa. Khi các ngài họp hội nghị thì các nhà hài hước thất nghiệp vì khồng câu chuyện cười nào của họ địch được với những phát biểu của các ngài, còn buồn cười hơn xem hề xiếc.
  Triều Nguyễn trị vị đất nước ta hơn 140 năm chưa hề có chuyện nông dân phải tụ tập đi khiếu kiện đất đai, vậy mà từ khi luật đất đai ra đời như một trò đùa thì biết bao cuộc biểu tình đòi đất đai nổ ra khắp đất nước, từ Băc chí Nam. Trước kia cụ Nguyễn Công Trứ có công khai hoang lấn biển được triều đình Nguyễn triệu về lĩnh thưởng. Vậy mà ngày nay ông Đoàn Văn Vươn có công khai hoang lấn biển thì bị cả bộ đội, công an và lưu manh côn đồ dùng súng ống đến cướp đất rồi tống ông ấy vào tù. Bao nhiêu người đổ xương đổ máu do Đảng lãnh đạo giành được đất đai thì nay một tấc đất cắm dùi cũng không. Đánh đổ địa chủ thì mọc lên chủ trang trại, đó là cách mạng vô sản thay chủ này bàng chủ khác, còn nông dân trắng tay. Trò đùa đẫm máu mà thành thật do Luật của Đảng ta.

  "If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so."

  "Nếu một điều luật mang tính không công bằng, thì một người không chỉ có quyền bất tuân nó, mà anh ta còn có nghĩa vụ làm như thế".

  Câu nói này được cho là của Thomas Jefferson :D