Nhân quyền và nước Mỹ

 • Bởi Admin
  20/03/2012
  1 phản hồi

  Nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền. Trên thực tế, đó là ngược lại. Nhân quyền phát minh ra nước Mỹ.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền. Trên thực tế, đó là ngược lại. Nhân quyền phát minh ra nước Mỹ.

  — Jimmy Carter

  Carter là vị Tổng thống Mỹ đã dùng thế cờ "nhân quyền" để bắt bí Liên Xô thời ấy. Thiết nghĩ câu trích chỉ là lối nói "khiêm nhượng" một cách ngoại giao nhằm che dấu bớt món vũ khí bao trùm do Mỹ tung ra.

  Đúng là nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền, nhưng cả chính quyền Mỹ lẫn nhân dân Mỹ trân trọng nuôi dưỡng và cổ vũ cho nhân quyền. Nhờ thế nhân quyền ở đây mới phát triển mạnh mẽ (tuy chưa hẳn toàn bích).

  Nước Mỹ không phát minh ra nhân quyền, nhưng nước Mỹ phát triển nhân quyền. Nhân quyền thì ở đâu cũng có tiềm năng phát triển. Vấn đề là nhân quyền có cơ hội và được phát triển hay không. Hơn nữa sự phát triển bắt đầu từ đâu? Từ chính quyền, hay từ nhân dân, hay từ cả hai?