Kiểm soát quyền lực quan trọng hơn nguồn gốc của nó

 • Bởi Admin
  16/12/2011
  1 phản hồi

  Không phải nguồn gốc của quyền lực, mà chính sự hạn chế quyền lực mới ngăn nó khỏi trở nên độc đoán.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Không phải nguồn gốc của quyền lực, mà chính sự hạn chế quyền lực mới ngăn nó khỏi trở nên độc đoán.

  "Sự hạn chế quyền lực": bản thân của khả năng này lại chính là một quyền lực vốn có thể được hàm chứa trong một cơ chế đúng đắn. Vì vậy "ngăn cản quyền lực trở nên độc đoán" là do sự cân bằng quyền lực (quyền lực đối mặt với quyền lực). Về một khía cạnh, chính cái cơ chế này cũng là một quyền lực, nghĩa là có sự tương tác giữa nhiều khối/cực quyền lực để dẫn đến tương quan cân bằng và do đó tạo khả năng ngăn cản được sự độc đoán.

  Không thể nói quyền lực một cách trống trơn, chung chung; mà phải phân định quyền lực nào là của ai, phục vụ cho ai, cho điều gì. Như quyền lực của dân bị trị, quyền lực của những cá nhân tài giỏi và tham vọng nắm quyền cai trị, quyền lực của giới có tài sản, quyền lực của khối có khả năng tạo tiếng nói (giới trí thức), quyền lực của đạo đức/luân lý (có thể hiểu là quyền do Thượng Đế),...

  Nhiều khối/cực quyền lực cũng là một phần của đa nguyên (cơ chế). Ở trên có đề cập đến đối mặt giữa các quyền lực, vốn có thể là đối tác hoặc đối đầu. Một đàng sẽ dẫn đến xây dựng và tiến bộ, còn đàng kia sẽ đi theo con đường ngược lại. Nghĩa là đa nguyên trong đối tác sẽ có lợi, còn đa nguyên theo cách đối đầu là nguy cơ đổ vỡ.

  Vài dòng nói dóc, và xin được chỉ giáo.