Mối liên hệ giữa Dân chủ và Nhân quyền

 • Bởi Admin
  25/04/2011
  1 phản hồi

  Khái niệm dân chủ là khái niệm chỉ có thể hiểu được khi người ta hiểu khái niệm "bình đẳng", và xa hơn nữa khái niệm mọi con người có giá trị như nhau.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Theo tôi thì hiểu khái niệm " bình đẳng " và xa hơn nữa hiểu khái niệm mọi con người có giá tṛi như nhau là đúng nhưng chỉ là một nữa vì chỉ là ý nghĩ mà phải thêm phần thực hành " sự bình đẳng " bằng cách tôn trọng người khác ( xin chú ý tôn trọng chứ không phải tôn thờ ) với tư tưởng mọi con người đều có giá tṛi như nhau thì mới thực thi được Dân Chủ. Mà muốn được như vậy thì phải xem lại con người và xã hội đó do đâu mà thiếu sự bình đẳng và thiếu sự tôn trọng người khác ? Tìm xem nguyên nhân sâu xa nào khiến họ bị như vậy ? Có phải là họ bị dạy dổ bằng sự bắt buộc phải Khoanh Tay Cúi Đầu chào khi vừa tuổi có tŕi khôn hay không ? Và trong môi trường học đường , xã hội họ cũng bị dạy cúi gập người như vậy cho nên họ mang cái tâm lý bị xem là nhỏ thấp mà khi đủ tŕi khôn họ lúc nào cũng muốn bứt phá nó để có dịp đè đầu lại người khác , chính vì vậy mà , một là họ xem họ là bề trên cuả ngừơi khác (độc tài ) , hoặc hai là họ chịu để người khác đè đầu vì sợ hải hoặc vì miếng cơm manh aó, cho nên với những con người như vậy mà nói đến Dân Chủ thì họ chỉ dối trá chứ không thể nào bằng tấm lòng. Vậy thì muốn có dân chủ thì một trong những cách hữu hiệu là phải bỏ động thái khoanh tay cúi đầu chào trong sự chào hỏi thừơng ngày, không khúm núm trứớc bất cứ ai dù họ chức vị cao cở nào, vì họ chỉ là làm công việc của họ cho xã hội thôi. Trong gia đình các bậc làm cha mẹ phải tự soi mình và thôi đừng dạy con khoanh tay cúi đầu chào mà chỉ chào hỏi lịch sự với mọi người ngay cả người nhỏ hơn nó, có như vậy nó mới có được ý thức bình đẳng và xem mọi người có giá tṛi như nhau.