Dịch Chủ Tái Nô

 • Bởi Admin
  23/03/2011
  2 phản hồi

  Không có tự do dân chủ thì thân phận dân tộc ta chẳng khác lũ chim cảnh được chuyển từ cái lồng sắt đen sì của chế độ thuộc địa sang cái lồng sơn son thiếp vàng lòe loẹt của chủ nghĩa xã hội. Ngạn ngữ có câu ‘cái lồng đẹp không nuôi sống được con chim!’ Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Tên tác giả viết:
  Không có tự do dân chủ thì thân phận dân tộc ta chẳng khác lũ chim cảnh được chuyển từ cái lồng sắt đen sì của chế độ thuộc địa sang cái lồng sơn son thiếp vàng lòe loẹt của chủ nghĩa xã hội. Ngạn ngữ có câu ‘cái lồng đẹp không nuôi sống được con chim!’ Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?

  Thế người ta đang có dân chủ tự do, mình đi rước quân tàu vào nước mình, cắt đất đai lãnh thổ quốc gia dâng cho giặc Tàu để đuọc quân Tàu chống lưng đỡ đầu, vác súng đạn giặc Tàu xâm nhập vào đất người ta, phá hoại đất nước nhà cửa ruộng vườn công xưởng của người ta, thảm sát hàng triệu sinh mạng anh em đồng bào nhà người ta,

  đốt sách nhà người ta, tước đoạt quyền sống, quyền công dân, tiêu diệt nền dân chủ tự do của người ta, tước đoạt quyền tư hữu & tài sản & quốc khố của người ta,

  áp đặt lên người ta cái chế độ cộng sản Việt nam Dân chủ Cộng hoà đê tiện của cái bác Hồ chí minh gian ác phản quốc của mấy người,

  xong lại nhục mạ người ta, phủ nhận người ta, bịp bợp gọi đó là "chiến tranh chống mỹ & chiến tranh Việt Mỹ & chiến tranh giải phóng & chiến tranh thống nhất"...., thì ngạn ngữ gọi là cái gì?

  Toàn một lũ gian ác, đạo đức giả!

  KG O.Vũ Cao Quận:
  1/Có thật "Đảng và Nhà Nước" (ta) đang thực hiện XHCN...không?
  2/XHCN bắt nguồn từ đâu? Bản chất, và biến thái thế nào?
  3/Đọc "Bảng hiệu", lại lên án "phó sản"...E không sát.

  -Chả lẽ suốt lịch sử nhân loại, XHCN, tự nó xấu như ông nhìn...đến thế?
  Chúc ông năm mới an khang.