Bộ máy chính trị lợi dụng nhà báo

 • Bởi Admin
  16/03/2011
  4 phản hồi

  Không hiểu làm sao mà nhiều người cứ lo các nhà báo bản lĩnh chính trị non yếu, dễ bị các thế lực nọ kia lợi dụng... Khổ, chúng em bị cả một bộ máy khổng lồ sử dụng, tận dụng, lợi dụng, thâm dụng, lạm dụng bao lâu nay rồi thì chả thấy ai lo.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Không hiểu làm sao mà nhiều người cứ lo các nhà báo bản lĩnh chính trị non yếu, dễ bị các thế lực nọ kia lợi dụng.

  Đảng chọn cái chính trị sai bét, sai nhãn tiền mà cứ bắt báo chí tung hê. Các anh chị cầm viết tin tức đối chiếu ngày càng nhiều, thấy đảng sai, kẻ ấm ức, người lừng khừng hay lên tiếng chỉ ra cái sai. Đảng sợ là phải.

  Lý quang Diệu của Singapore trong cuốn sách Một Mình Nhìn Thế giới nói về VN, nhận đinh về lãnh đạo VN thế nào bạn biết không? Ông lạc quan về khí chất người Việt nhưng phê phán đám lãnh tụ thủ cựu tốt nghiệp nghề đào hầm tránh bom và chém giết trong chiến tranh, dốt nát nhưng bị cái vòng kim cô (chủ nghĩa) thời theo Tàu theo Nga kiềm tỏa, vây hãm cơ may tiến hóa của đất nước. Theo Ông Lý khi nào bọn này chết đi thì VN mới có cơ may ngoi lên

  http://nghiencuuquocte.net/2014/01/14/ly-quang-dieu-ve-dna-va-vn/
  (xem phần cuối chương)

  Mù mà bắt kẻ sáng tâng bốc, hơi khó đấy!

  Thực chất thì chúng ta có rất ít nhà báo, đại bộ phận là cán bộ tuyên truyền của đảng. Nói như Lênin: "công tác tuyên truyền chỉ có thể đánh giá bằng sự chuyển biến của kinh tế, xã hội". Bằng vào đó thì công tác này chưa làm được bao nhiêu; Và nhà báo - nhà tuyên truyền còn non yếu là chính xác.

  Có gì đâu: nếu báo chí tung hô ĐCS bất kể đúng sai thì 'có bản lĩnh chính trị già dặn' ngay. Còn báo trí viết bất kì tin gì về tiêu cực, nhược điểm của ĐCS và NN VN thì đều bị lo là để địch lợi dụng.

  ĐCS và NN Việt Nam không biết rằng làm như vậy chính là khuyến khích dối trá. Nhà dột từ nóc như vậy thì lam sao trách con trẻ dối trá cho được!

  Không sợ và đừng lên sợ !Cho dù họ sử dụng ,lợi dụng,tận dụng ,thâm dụng và lạm dụng ...Những con người có Tâm phải biết làm chủ mình trong mọi tình huống. Thậm chí gặp tình huống xấu nhất là (Chụp Mũ)Cũng phải biết Nhịn, Nhục, Thủ !!!...Có lẽ một ngày không xa lắm những con người đó sẽ chở thành những con người có Tầm !!!...