Nói lên những điều mình muốn nói

 • Bởi Admin
  12/01/2011
  1 phản hồi

  “Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói". Đó là câu của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân, sau này cụ được Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  Tôi đã chọn cách của cụ Huỳnh trong nhiều năm khi giữ cho mình cái quyền “không nói (viết) những điều người ta ép buộc nói”. Nhưng đã đến lúc tôi chọn phương cách khác, lắc đầu nói không với cụ Huỳnh: Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì... nghỉ làm báo để viết được những điều mình cần viết!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Xin chào Bác Trương Duy Nhất ! Đó là lời nói của cụ Huỳnh Thúc Kháng Chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân,ở cái thời Ông Hồ Chí Minh khai sinh ra Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.Mới dành được Độc Lập và tự do từ tay Thực Dân Pháp có phải không Bác??? Còn bây giờ chúng ta đang sống dưới chế độ XHCN của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện về KT và CT ! (Nếu muốn nói muốn viết những gì mình muốn)Cái nhân phải làm đơn và gởi cho cấp có thẩm quyên xem xét giải quyết theo qui định của nhà nước.Nghiêm cấm làm đơn tập thể... Và tụ tập từ 2 người trở nên nói xấu Cán Bộ Nhà Nước !!!