Công bộc của dân

 • Bởi Admin
  05/01/2011
  5 phản hồi

  Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung của dân, chứ không phải để đè đầu dân.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Khách viết:
  ..Vậy là sao? Mấy bạn ở đây chọc ngoáy bác Hồ, mà TS CHHV lại rất thần tượng bác Hồ, coi bác là biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ của Việt Nam. Vậy là sao??

  Bác Hồ có công trong việc chung tay đánh đuổi giặc ngoại xâm, thế nhưng sai lầm trong việc tiêu diệt không gớm tay các đảng phái yêu nước khác, cũng như theo lệnh quan thày Tàu cộng bắt bớ, giam cầm, giết hại đồng bào không thương tiếc trong các cuộc cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm,..

  Hơn thế, Đảng csVN đánh bóng ông như cha gìa dân tộc, vĩ nhân thế giới. Hỏi rằng đồng bào quốc nội có thể nói gì khác ngoài việc tôn vinh ông ?

  Chín người mười ý. Hầu như không có ai trên thế gian này được mọi người cùng yêu mến hoặc trọng vọng (kể cả đấng Jesus, Phật, Mohamed..), nhưng không vì thế mà quên đi cứu cánh của chúng ta, đó là giành lại tự do, độc lập cho quê hương từ tay bè lũ 'lú', quyết nhận giặc làm cha, coi đồng bào không khác chi tôi tớ, muốn đè đầu cưỡi cổ, chém giết thế nào tùy thích.
  .

  Năm 1954 và trước đó Ô. Hồ cũng mong muốn dân chủ để tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong việc giành lại độc lập và thống nhất đất nước nhưng đám đệ từ cận thần còn mê mãi ảo tưởng chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng hạ bệ lãnh tụ khi cần. Làm sao Ô. Hồ có thể từ bỏ công thành danh lợi?

  Trích dẫn:
  Tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam!
  Việt Nam muôn năm!
  Cù Huy Hà Vũ

  Vậy là sao? Mấy bạn ở đây chọc ngoáy bác Hồ, mà TS CHHV lại rất thần tượng bác Hồ, coi bác là biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ của Việt Nam. Vậy là sao??

  ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ HỒ CHÍ MINH NÓI, HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ HỒ CHÍ MINH LÀM.

  (Xin mạn phép sửa từ "Cộng sản" trong câu danh ngôn của Cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu thành từ "Hồ Chí Minh" cho được hợp cảnh với câu nói của ông Hồ.)

  Ông Hồ Chí Minh nói sao mà hay thế hả bà con ơi!!! Đó là thời Đảng Và toàn dân ta mới dành được độc lập từ tay Thực Dân Pháp. Còn thời buổi bây giờ công bộc phải đè đầu và cướp của dân mới có nhà lầu xe hơi xịn mà đi chứ ,con cái các công bộc mới được đi nước ngoài học chứ bộ ...