Đạo đức Hồ Chí Minh có giúp con người ta tránh được tha hóa?

 • Bởi Admin
  24/11/2010
  1 phản hồi

  Những lãnh đạo Việt Nam nói rằng thanh niên sẽ được trao quyền để điều hành đất nước nhưng rồi sau đó họ thòng thêm một câu là “tư tưởng chính trị” còn dễ dao động, chưa vững vàng. Nhưng nhìn lại những vụ án tham ô tham nhũng họ là ai? Có phải họ là những người lớn tuổi, họ đã có bằng cao cấp chính trị, tuổi đảng trên 30, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thế nhưng tại sao họ lại bị tha hóa, bệ rạc như thế?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Những lãnh đạo Việt Nam nói rằng thanh niên sẽ được trao quyền để điều hành đất nước nhưng rồi sau đó họ thòng thêm một câu là “tư tưởng chính trị” còn dễ dao động, chưa vững vàng. Nhưng nhìn lại những vụ án tham ô tham nhũng họ là ai? Có phải họ là những người lớn tuổi, họ đã có bằng cao cấp chính trị, tuổi đảng trên 30, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thế nhưng tại sao họ lại bị tha hóa, bệ rạc như thế?

  — Nam Sơn

  Đúng rồi! "“tư tưởng chính trị” còn dễ dao động" nghĩa là không nhất quyết đi đúng theo đàn anh, thấy đàn anh làm bậy thì chống đối bởi vì dù sao thanh niên cũng mang những tình tự dân tộc, lý tưởng xã hội, vốn tự nhiên mà có, không phải do "đảng ta" giáo dục nhồi nhét một cách nhân tạo.

  Làm sao mà "lãnh đạo" muốn/dám cho tầng lớp thanh niên vào phá đám địa vị ăn trên ngồi trước của họ đã trơn tru hơn nửa thế kỷ nay nhờ dầu nhớt nhãn hiệu Hồ Chí Minh chứ?