Nhân quyền là giá trị phổ quát, cần được bảo vệ?

 • Bởi Admin
  13/10/2010
  6 phản hồi

  Nhiều người đấu tranh cho dân chủ tuyên bố nhân quyền là giá trị phổ quát, cần được bảo vệ ở Việt Nam. Nhưng bản thân họ lại ca ngợi hành vi xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh Hưng của Lý Tống. Phải chăng chỉ có Đảng CSVN mới cần học cách tôn trọng con người?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Chắc gì những người ủng hộ Lý Tống xịt Đàm Vĩnh Hưng lại là người đã từng kêu gọi hay ủng nhân quyền cho VN?

  Tuy nhiên nếu ai đó cảm thấy có sự mâu thuẫn trong việc ủng hộ Lý Tống và ủng hộ nhân quyền cho VN thì nên kêu gọi những người ủng hộ Lý Tống đừng ủng hộ nhân quyền cho VN và ngược lại!

  Tiến sĩ? viết:
  Bạch Hùng viết:
  Có hai thể loại rất khác nhau, đó là Dân chủ và Rân Trủ. Khác nhau về bản chất, cách hành xử, nhưng cả hai đều dương cao ngọn cờ tự do, nhân quyền.
  Thế mới đểu.

  Thế dân chủ kiểu bà Doan thì thuộc vào loại dân chủ nào?

  Dân chủ kiểu bà Doan là kiểu GIAM CHỦ của Hitler,cs LX cũ, của các thể chế cs Đông âu đã sụp, của TQ , bắc Tr Tiên, Cuba,VN... độc tài nói chung. Đó là kiểu dùng HIẾP pháp và PHÁO quyền GIAM CHỦ nhân đất nước.

  Bạch Hùng viết:
  Có hai thể loại rất khác nhau, đó là Dân chủ và Rân Trủ. Khác nhau về bản chất, cách hành xử, nhưng cả hai đều dương cao ngọn cờ tự do, nhân quyền.
  Thế mới đểu.

  Thế dân chủ kiểu bà Doan thì thuộc vào loại dân chủ nào?

  Có hai thể loại rất khác nhau, đó là Dân chủ và Rân Trủ. Khác nhau về bản chất, cách hành xử, nhưng cả hai đều dương cao ngọn cờ tự do, nhân quyền.
  Thế mới đểu.

  Không có người yêu cộng quá khích thì không có người chống cộng quá
  khích. Đơn giản là vậy.
  Tui không ca ngợi mà cũng không phản đối hành vi gì đó của Lý Tống.
  Nhưng người ta có quyền không tán thành thái độ đó của tui.

  Cũng mong từ Dân Chủ không bị bóp méo, bị lạm dụng, để đến nỗi một lúc nào đó, dân trong nước (VN) hoang mang không còn biết dân chủ nghĩa là gì, dùng vào dịp nào nữa !