Bi kịch của tất cả

 • Bởi Admin
  01/09/2010
  7 phản hồi

  Khi một người biết tất cả nhưng không có quyền quyết định điều gì thì đó là bi kịch của riêng anh ta. Khi một kẻ không hề biết gì nhưng có quyền quyết định tất cả thì đó là bi kịch của những người còn lại.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Hi hi,

  * người "biết tất cả" là nhân dân ta;

  Nhân dân ta biết tất cả thì tại sao bị lừa lên, lừa xuống, lừa qua, lừa lại? Phải chăng đây cũng chính là bi kịch, bởi vì phạm sai lầm do tự phụ "ta biết tất cả"?

  * người "không hề biết gì" là đảng cộng sản VN

  Thế đảng CSVN có biết rằng nếu dân chúng nổi lên thì họ sẽ đá văng khỏi ghế quyền lực không? Dĩ nhiên là họ biết quá rõ!

  [quote=Khách]
  " Người không có quyền quyết định điều gì ": Đó là Người dân Việt, sống trong nước VN. (Dân làm chủ, nhà nước quản lý!)

  " Người có quyền quyết định tất cả " là đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những chuyện xảy ra ở VN chứng minh điều này qua những chỉ đạo của Thủ Tướng từ trên xuống dưới!

  " Người không biết gì hết " là Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam. Bằng chứng mới nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc, ký kết " gì gì
  đó ", không thông qua Quốc Hội.

  " Người biết tất cả " là đảng CSVN, luôn tự xưng là đỉnh cao trí tuệ nên không hề lắng nghe đến những khuyến cáo, kiến nghị, biểu tình của người dân như vụ Bô-xít, phản đôi đường lưỡi bò, vân vân và vân vân.[/quote]

  Hề hề,

  Người không có quyền quyết định điều gì là Người dân Việt, sống trong nước VN: thế họ có quyền quyết định sống cuộc đời makeno không?

  Người có quyền quyết định tất cả là đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: thật sự là ông ta có quyền như thế không hay phải làm dưới áp lực của đàn anh phương Bắc? Và có gây bi kịch cho bề ấy trên hay không?

  Người không biết gì hết là quốc hội VN: thế họ có biết tuân lệnh, gật đầu, bấm nút không? Còn nữa: bi kịch cho bản thân họ ở chỗ nào? nếu so việc gật đầu lãnh lương quá sướng với dân thường lo cày bỏ mạng vẫn không đủ ăn.

  Người biết tất cả là đảng CS: thế họ có biết xấu hổ và liêm sỉ không?

  Tui chỉ biết thưởng thức, thấy hay quá không thảng thốt thì không được. Các lý luận nào cũng hay. Đắc ý lắm.

  [quote=Khách][quote]Khi một người biết tất cả nhưng không có quyền quyết định điều gì thì đó là bi kịch của riêng anh ta. Khi một kẻ không hề biết gì nhưng có quyền quyết định tất cả thì đó là bi kịch của những người còn lại.[/quote]

  Tác giả của câu trích là ai? Hay chỉ do một kẻ nào đó ghép chữ cho vui. Trên đời này làm gì có những hạng người sau:

  * người "biết tất cả"
  * người "không hề biết gì"
  * người "không có quyền quyết định điều gì"
  * người "có quyền quyết định tất cả"[/quote]

  " Người không có quyền quyết định điều gì ": Đó là Người dân Việt, sống trong nước VN. (Dân làm chủ, nhà nước quản lý!)

  " Người có quyền quyết định tất cả " là đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những chuyện xảy ra ở VN chứng minh điều này qua những chỉ đạo của Thủ Tướng từ trên xuống dưới!

  " Người không biết gì hết " là Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam. Bằng chứng mới nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc, ký kết " gì gì
  đó ", không thông qua Quốc Hội.

  " Người biết tất cả " là đảng CSVN, luôn tự xưng là đỉnh cao trí tuệ nên không hề lắng nghe đến những khuyến cáo, kiến nghị, biểu tình của người dân như vụ Bô-xít, phản đôi đường lưỡi bò, vân vân và vân vân.

  Bác khách 42988 "là ai?" đâu có quan trọng.

  Dù "Tác giả của câu trích là ai?" cũng không quan trọng, DL có càn phải cử cam theo dõi đâu? Nếu đó "chỉ do một kẻ nào đó ghép chữ cho vui" cũng chẳng sao, mà dường như nhiều người có thể làm thế.

  "Trên đời này làm gì có những hạng người" nào là tuyệt đối. Nhung ai cũng có thể hiều như sau:

  * người "biết tất cả" là nhân dân ta;, nhưng lại là người "không có quyền quyết định điều gì";

  và:

  * người "không hề biết gì" là đảng cộng sản VN (ở đây là cố tình không biết cả sứ mệnh -nếu có - của mình đã không còn với đất nước từ lâu, cả học thuyết cộng sản của mình đã bị nhân loại đem chôn mà vẫn bám riết lấy để mình tồn tại trên đầu nhân dân) mà lại là người "có quyền quyết định tất cả".

  Thế mới là bi kịnh cho nhân dân ta.

  JLN (là ai đâu có quan trọng).

  Trên đây không phải là một bài viết ( vì quá ngắn, chưa nói hết một vấn đề naò đó) mà chỉ là một châm ngôn hay ngạn ngữ. Thế nhưng câu nói này rất hay và phù hợp với hoàn cảnh xã hội ta, đó là chế độ đẻ ra rấ nhiều nghịch lý. Tôi đã đọc trên trang web nào đó có bác công nhân đưa ra kết luận: "Con người không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì ngu mà chết vì hiểu biết, không chết vì lưu manh mà chết vì lương thiện, không chết vì bán nước mà chết vì yêu nước, không chết vì ốm đau mà chết vì đi bệnh viện".Cũng cần hiểu là "biết tất cả" là biết nhiều, là hiểu biết,thế thôi.

  [quote]Khi một người biết tất cả nhưng không có quyền quyết định điều gì thì đó là bi kịch của riêng anh ta. Khi một kẻ không hề biết gì nhưng có quyền quyết định tất cả thì đó là bi kịch của những người còn lại.[/quote]

  Tác giả của câu trích là ai? Hay chỉ do một kẻ nào đó ghép chữ cho vui. Trên đời này làm gì có những hạng người sau:

  * người "biết tất cả"
  * người "không hề biết gì"
  * người "không có quyền quyết định điều gì"
  * người "có quyền quyết định tất cả"