Vì XHCN hay vì hạnh phúc nhân dân?

 • Bởi Admin
  31/05/2010
  8 phản hồi

  Khẩu hiệu của Đảng là "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội! Vì hạnh phúc của nhân dân". Trong khẩu hiệu này mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phục của nhân dân được nêu lên hết sức rõ rệt. Nhưng tôi đi các nơi quan sát và kiểu tra thì thấy ấn tượng chung của nhiều người thường nặng về phía "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội" mà nhẹ về "Vì hạnh phúc của nhân dân". Mà khi nói "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội" thì lạ cũng như ngày xưa nói "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng", cái quán tính, ý thức ấy cứ được đem ra mà chỉ đạo hành động, mà động viên quần chúng làm mọi nhiệm vụ, mọi nghĩa vụ. Anh nào, nơi nào huy động giỏi, động viên giỏi thì được tính thành tích cao, ngược lại anh nào huy động kém thì bị xem là thiếu tinh thần xã hội chủ nghĩa, thiếu nhiệt tình xây dựng xã hội chủ nghĩa.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  Không biết CNXH nó như thế nào vì nó chưa có trong thực tế ở nước ta, nhưng chỉ thấy những nước giương ngọn cờ vì CNXH thì đều nghèo, nhân dân đói khổ và kêu than oán trách chính quyền. Còn chính quyền ở những nước XHCN thì toàn dùng bạo lực, đây là một đặc điểm nổi bật của những nước XHCN, mà không dùng lẽ phaỉ, đạo lý hay pháp luật, thực tế là pháp luật chỉ phục vụ cho những người cầm quyền, chứ không đem lại quyền lợi cho nhân dân, nhất là nhân dân lao động. Nếu CNXH hay, tốt đẹp thì các nước văn minh đã theo từ lâu rồi. Quê hương CNXH ở Đức, nhưng bản thân người Đức không theo. Người Nga dạy cho các dân tộc khác theo CNXH, nhưng chính người Nga lại vứt CNXH vào sọt rác. Ta dại, ta nhặt để làm nước ta chậm tiến, dân ta khổ đau và đổ máu nhiều. Cụ Hồ bắt dân ta theo CNXH, thế mà còn ca ngợi cụ Hồ thì tôi đến chịu.

  Lúc nhỏ còn đi học, mỗi sáng thứ 2 chào cờ và ngày lễ thương phải hô khẩu hiệu: Vì CNXH, vì lí tưởng vĩ đại của BH, hãy sẵn sàng. Không biết giờ còn như thế không?

  Ngày xưa đi học cũng vui, cứ tháng nào cũng có một ngày lễ. Ví dụ kĩ niệm ngày anh Trỗi hi sinh, ngày BH gửi thư cho ngành GD v.v...Mà lễ thì phải có ban tổ chức phải có người dự lễ. Người làm trưởng ban tổ chức là thầy tổng phụ trách đội ( lúc đó chúng tôi rất quí trọng ông CS này). Rồi một hôm, ông ấy đi dự lễ về cở 6h30 tối. Vợ ổng không còn gạo để nấu cơm thế là bà vợ mang tất cả các bằng khen thành tích của ổng đem lên bàn nói với ổng: Đó ăn đi, nhà hết gạo rồi.

  Từ đó ổng bắt đầu thay đổi nhận thức về CNX hội.

  Nếu CNXH mang lại hạnh phúc cho nhân dân thì chỉ cần nêu khẩu hiệu "Tất cả vì hạnh phúc nhân dân" là đủ, trừ phi 'vì CNXH' không không đồng nghĩa với 'vì hạnh phúc nhân dân'. Hay là ĐCSVN muốn nói, CNXH là một mục tiêu khác với mục tiêu 'hạnh phúc nhân dân' chứ không phải là 1 phương tiện để tiến tới 'hạnh phúc cho nhân dân'.

  Lạ là cái khẩu hiệu này treo ở khắp nơi nhưng không một ai nghĩ một cách thấu đáo về nó trước khi treo nó lên.

  [quote=Khách Tô Bin ]Rõ ràng "Tất cả vì CNXH" là sai, ta còn có bài hát "vì CN XH anh niên anh dũng tiến lên". Khi CNCS vào Trung quốc thì người TQ bảo "thử xem ta sử dụng được gì cái chủ nghiã này?" Vậy ta sai thì sửa thế nào cho đúng? Điều này thì ta nên học người Trung quốc, sửa lại là "CNXH phải vì ta". Nó không vì ta thì ta vứt nó vào sọt rác rồi theo chủ nghiã khác. Đơn giản thế thôi, cần gì phải bàn dài dòng.[/quote]

  Tất cả vì con người thì mới đúng vì đó là mục đích và không hoặc rất ít thay đổi.
  CNXH chỉ là phương tiện, cũng giống như quần áo, nó có thay đổi nếu không thích hợp cho con người nữa.

  Ở TQ, BTT, VN thì phải nói chính xác là "Tất cả vì đảng"
  (Lao Động, CS).

  Chính xác hơn nữa là "Tất cả vì các đảng viên trong BCT và trung ương đảng". Dân chả là cái đinh gì cả

  Rõ ràng "Tất cả vì CNXH" là sai, ta còn có bài hát "vì CN XH anh niên anh dũng tiến lên". Khi CNCS vào Trung quốc thì người TQ bảo "thử xem ta sử dụng được gì cái chủ nghiã này?" Vậy ta sai thì sửa thế nào cho đúng? Điều này thì ta nên học người Trung quốc, sửa lại là "CNXH phải vì ta". Nó không vì ta thì ta vứt nó vào sọt rác rồi theo chủ nghiã khác. Đơn giản thế thôi, cần gì phải bàn dài dòng.

  " Muốn xây dựng chủ nghiã xã hội phải có con người XHCN" ,câu này cũng của cụ Hồ. Ô tô hô cụ Hồ nói ngược. Chưa có CNXH mà đã có con người XHCN. Cụ quên lý luận chủ nghiã Mác rồi: vật chất có trước, ý thức có sau. Còn việc này cụ cũng làm ngược gây bao rắc rối cho đến ngày nay: đối với các quốc gia khác thì nhà nước có trước sau đó mới có khế ước tức hiến pháp, còn ở ta khi chưa có nhà nước, tức trước CM tháng tám, cụ Hồ đã dự kiến ra hiến pháp. Rồi sau đó mới lại điều chỉnh cho đứng đường lối lừa dối.

  "Tất cả vì CNXH", "Vì CNXH thanh niên anh dũng tiến lên". Đó chỉ là khẩu hiệu suông thôi, có ai biết CNXH như thế nào đâu mà "tất cả vì"? Nhân đen chúng tôi chỉ biết tất cả vì vợ vì con, vì miếng cơm manh áo thôi. Còn những cài gì cao siêu thì xin để các vị trí thức hay những người thừa ăn bàn luận. Triết lý của người không biết triết lý là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền, điên vì những cái viển vông vô tích sự."