Tổ quốc như cái tổ cò

 • Bởi Admin
  06/05/2010
  6 phản hồi

  Tổ Quốc như cái tổ cò
  Vì chưng đói bụng, phải mò sang đây
  Bao giờ Tổ quốc bằng Tây
  Tổ quốc chẳng gọi, con đây cũng về!!!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Tôi không đủ tư cách để lên án tác giả bài thơ được. Nhưng xin có ý kiến nhỏ : Có ai xa quê hương mà không buồn tủi nơi đất khách người ? Gẫm lại cảnh tủi nhục của Lê Chiêu Thống ở tuổi 27 bị bạc đãi đến chết tức tưởi nơi miền quê hoang giã của ngoại bang mà thế hệ sau nguyền rủa.Tuy vậy, vẫn luôn có hào kiệt phương xa ví như những viên ngọc quí được quí nhân mài gọt mà đem lại hào quang cho dân tộc như Ngô Bảo Châu , Dương Nguyệt Ánh ....
  " Bằng Tây " ư ? Xin thưa : Tổ quốc có thể " Hơn Tây " nữa. Với điều kiện cơ bản là " Cái TÔI của người Việt Nam " có được đặt đúng chỗ hay không ? Đọc lịch sử dân tộc mà đứt từng đoạn ruột ! Bôn ba xứ người mà tôi thấy nghẹn đắng trong lòng . Vì họ có những " NẾT" mà ta chưa có.

  [quote=Khách gửi lúc 21:22, 11/05/2011 - mã số 33181]

  Đưa tư tưởng này lên suy ngẫm chắc là để tránh có tư tưởng giống người viết ra nó.

  Thưa tác giả, với suy nghĩ như ông, thì Tổ Quốc có bằng Tây hay không theo tôi ông cũng không nên về.

  Về làm gì cho nhục, còn ai nhục, tại sao nhục thì chắc tôi không phải nói.[/quote]
  Bác không nói thì tôi nói vậy: "Miếng ăn là miếng nhục"

  Đây không phải là bài thơ mới, mà nó cải biên bài thơ của những người lính theo Tây sáng tác từ hồi kháng chiến chông Pháp. Hồi ấy du kích của ta dùng loa gọi vào đồn bốt giặc để binh vận, gọi họ ra hàng, theo Việt Minh thì họ đáp lại bằng bài thơ như sau:
  Tổ quốc cũng như tổ cò
  Vì chưng cơm áo mới mò tới đây
  Bao giờ giết hết giặc Tây
  Bên ấy chẳng gọi bên đây cũng về.
  Nay ông bạn ở Tiệp khắc lại bảo "Bao giờ Tổ quốc bằng Tây" thì trái với quan điểm của Đảng do ông Trọng Lú đã nói "Phải chống Tây hóa" theo giọng điệu của ông Tàu. Ôi!!
  Chống Tây thì lại theo Tàu
  Bao giờ đất nước mới giầu được đây?
  Vì rằng một lũ thối thây
  Chuyên môn ăn cắp cả ngày lẫn đêm.

  Đưa tư tưởng này lên suy ngẫm chắc là để tránh có tư tưởng giống người viết ra nó.

  Thưa tác giả, với suy nghĩ như ông, thì Tổ Quốc có bằng Tây hay không theo tôi ông cũng không nên về.

  Về làm gì cho nhục, còn ai nhục, tại sao nhục thì chắc tôi không phải nói.

  Phản đối bác Huân đưa cái tư tưởng chờ sung rụng này lên mục suy ngẫm. Đồng thời phản đối cái tư tưởng trốn chạy cái xấu, không đấu tranh và cải tạo nó.

  Vậy ngày xưa năm 1946 ông Trần Đại Nghĩa từ bỏ mức lương 2000 cây vàng về nước, vậy cho hỏi lúc đó nước nhà bằng Tây rồi ah! Chỉ là ngụy biện của kẻ tham tiền!