Dân chủ thật và dân chủ đểu

 • Bởi Admin
  14/03/2010
  7 phản hồi

  Dân chủ là dân chủ thật chứ không phải hỏi cho có vẻ ta đây cũng hỏi ý kiến.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  7 phản hồi

  Sao người Việt hay vòng vo thế nhỉ? Dân chủ thật hay giả lệ thuộc những đặc thù nào mà không nói dứt khoát.

  Theo tôi muốn có dân chủ thì dân phải có quyền chọn đại diện của mình lo việc nước. Chọn và phế trong bầu cử tự do và định kỳ. Điều này là phổ quát cho mọi quốc gia dân chủ.

  Thứ hai, Hiến pháp và luật lệ cần qui định việc bảo vệ quyền lợi con người và giới hạn sự lãnh đạo vô độ của chính quyền.

  Thứ ba, hệ thống phân quyền: làm luật, thực thi luật và xét xử bất đồng cần được phân chia thanh 3 ngành để kiềm chế nhau.

  Thứ tư, quốc gia cần sự tham gia tích cực của dân chúng trong việc điều hành công việc chung. Muốn có tình trạng này thì xã hội dân sự cần được tự do sinh hoạt: báo chí tư, blogger tự do, hiệp hội hay đảng phái cần được công nhận.

  Thứ năm hay cuối cùng nhưng không kém quan trọng là tinh thần thượng tôn luật pháp. Luật là Vua chứ không phải Vua là luật.

  70% dân số là nông dân chưa thực sự làm chủ mảnh ruộng của mình, (nói cách khác người cày chưa có ruộng) thì làm chủ cái gì?
  4% dân số (3 triệu đảng viên / 90 triệu dân) chiếm 95% ghế quốc hội, dân chủ ở đâu?
  Bác Trọng nói "có vẻ ta đây (dân chủ)" là trí tuệ đấy.

  70% dân số là nông dân chưa thực sự làm chủ mảnh ruộng của mình, (nói cách khác người cày chưa có ruộng) thì làm chủ cái gì?
  4% dân số (3 triệu đảng viên / 90 triệu dân) chiếm 95% ghế quốc hội, dân chủ ở đâu?
  Bác Trọng nói "có vẻ ta đây (dân chủ)" là trí tuệ đấy.

  Ta vẫn có các phòng tiếp dân từ phường đến thành phố và đến trung ương và có lịch tiếp hàng tuần. Người dân cần thì lên đấy mà giải quyết. Chỉ mới có điều tiếp dân thì chưa đủ tiêu chuẩn của một nhà nước dân chủ. Thử hỏi xem các nhà dấu tranh cho dân chủ thì họ yêu cầu những gì? Có người đã hỏi "đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gi? Hình như có người trả lời nhưng không biết ở trang nào? Báo nên có mục đề ra như khẩu hiệu để mọi người thấm nhuầm. Bà GSTS phó chủ tịch nước bảo "nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản". Có người hỏi bà căn cứ vào đâu mà nói như vậy. Nhưng bà ấy cũng giống ông nghị Hồng ấy mà, bảo tôi cũng không biết. Dân đen thây tự hào là mình giống bà GSTS phó chủ tịch nước là :ĐỀU KHÔNG BIẾT. Cách đây một thế kỷ, ông Lỗ Tấn người Trung quốc còn nói "Hãy dạy cho nhân dân tinh thần dân chủ". Nhà nước ta có dạy cho dân mình dân chủ đâu, cho nên nhiều người nói "dân chủ" mà không biết dân chủ như thế nào cũng là điều không lạ.

  [quote=Khách Việt kiều Tây Bắc]Cần có những tiêu chuẩn gì, những biểu hiện cụ thể gì thì mới là dân chủ thực sự? Hiện nay trên thế giới những nước nào có dân chủ thực sự? Nước nào có dân chủ giả hiệu, chỉ hỏi thôi?
  Khách nào biết xin trả lời giúp dân đen.[/quote]

  Còm của bác "dân xứ Lừa gửi lúc 10:52, 10/08/2010 - mã số 19569" đã trả lời cho biết một số biểu hiện cụ thể về dân chủ thực sự và dân chủ đểu rồi đấy

  [quote]
  Dân chủ thật thì phải có cơ chế thường trực để dân lên tiếng và giải quyết vấn đề của họ thỏa đáng đến nơi đến chốn.

  "Dân chủ" mà phải đợi đến kỳ mới hỏi, một số người dân can đảm lắm mới nêu ý kiến (và chưa chắc được phúc đáp) thì cũng chỉ là dân chủ cuội.[/quote]

  CT QH GS TS Nguyễn Phú Trọng phải thanh minh thanh nga về dân chủ ở VN, chứng tỏ dân chủ ở VN được nhiều người coi là "dân chủ đểu" đấy

  [quote]
  Dân chủ là dân chủ thật chứ không phải hỏi cho có vẻ ta đây cũng hỏi ý kiến.

  — Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng[/quote]

  Cần có những tiêu chuẩn gì, những biểu hiện cụ thể gì thì mới là dân chủ thực sự? Hiện nay trên thế giới những nước nào có dân chủ thực sự? Nước nào có dân chủ giả hiệu, chỉ hỏi thôi?
  Khách nào biết xin trả lời giúp dân đen.

  [quote]Dân chủ là dân chủ thật chứ không phải hỏi cho có vẻ ta đây cũng hỏi ý kiến.

  — Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng[/quote]
  Dân chủ thật thì phải có cơ chế thường trực để dân lên tiếng và giải quyết vấn đề của họ thỏa đáng đến nơi đến chốn.

  "Dân chủ" mà phải đợi đến kỳ mới hỏi, một số người dân can đảm lắm mới nêu ý kiến (và chưa chắc được phúc đáp) thì cũng chỉ là dân chủ cuội.