Duy ý chí trong giáo dục

 • Bởi Admin
  12/02/2010
  2 phản hồi

  Chúng tôi đấu tranh chống những khuynh hướng sai lầm trong giáo dục, đào tạo. Đó là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu mà nhân cách cũng không xây dựng được!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Nói về giáo dục thì cần nghiên cứu tại sao những xứ giàu mạnh người ta thành công. Dân những xứ giàu mạnh hưởng nền giáo dục thế nào mà làm kinh tế luôn đứng đầu, quốc phòng luôn vững mạnh và sống chung với nhau an ổn?

  Trước hết người ta nói về triết lý giáo giáo dục (TLGD) cho đúng. Nghe từ triết lý nhiều người sẽ dãy nảy lên. Nhưng đơn giản TLGD liên quan tới xác định 1/ GD nhằm mục đích tạo ra con người thế nào 2/ giáo án gồm cái gì 3/vai trò người thầy trong giáo dục ra sao (hướng dẩn hay bắt học theo thầy)

  Nếu mục đích GD của VN là tạo con người xhcn thì coi như giáo dục vất đi. Nếu giáo án còn 1/3 số giờ học dạy về M-L, lịch sử đảng, tư tưởng Hồ là sự phung phí thời gian và tiền bạc nếu không đề cập tới những luồng tư tưởng khác trên thế giới để đối chiếu, so sánh và kết luận. Và chót cùng thầy còn đọc, trò còn ghi để đi thi kiếm điểm thì trình độ SV ra trường chỉ là con vẹt. Học không phải là ghi nhớ sự kiện nhưng học là tập tành suy nghĩ và tìm tòi!

  Chúng tôi đấu tranh chống những khuynh hướng sai lầm trong giáo dục, đào tạo. Đó là khuynh hướng duy ý chí, muốn nôn nóng đưa giáo dục chính trị vào ngay cả từ lớp vỡ lòng. Rốt cuộc, chính trị không đạt yêu cầu mà nhân cách cũng không xây dựng được!

  Các bác vất đi cái từ Chính trị xem sao, chỉ thuần túy Giáo dục (Công dân Giáo dục) thì may ra còn thấy lại cảnh các em ngã nón cúi đầu chào khi thấy đám tang đi qua, hoặc ít ra thì cũng không ngồi làm khách xem live show bọn nó úynh nhau ..