Ai tạo ra Stalin?

 • Bởi Admin
  28/01/2010
  2 phản hồi

  Ở Liên Xô, cuộc cách mạng vô sản tháng Mười đã bị biến chất do những điều kiện khách quan và chủ quan, quốc gia và quốc tế. Một tầng lớp quan liêu trong giai cấp vô sản, lợi dụng thoái trào của vô sản Liên Xô và vô sản thế giới, đã nhảy ra cướp đoạt chính quyền từ tay lao động. Tầng lớp này nhân danh giai cấp vô sản, kỳ thực, quyền lợi, địa vị, sinh hoạt của họ khác với giai cấp vô sản. Họ chiếm giữ những đặc quyền chính trị và kinh tế trong các bộ máy đảng và nhà nước. Muốn bảo vệ những đặc quyền này, họ cần một chế độ quan liêu cảnh sát và cần tạo ra một vị chúa tể như Xtalin, để rồi nấp bóng, ngăn cản các cuộc đấu tranh đòi dân chủ và quyền lợi của nhân dân và tiêu diệt các cuộc nổi dậy của giới lao động. Hàng vạn những bọn quan liêu lớn nhỏ đã tạo ra Xtalin chứ không phải Xtalin tự mình có thể tạo ra mình.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Ai đã tạo ra Stalin?

  Thì ông bố bà mẹ của Stalin, chứ còn ai nữa?
  Câu hỏi bâng quơ này, có vẻ lẩn sau ý bóng gió của thắc mắc, "Tại sao Stalin lên quyền lực?"

  Sao thế?

  Một người với sự "tầm thường nổi trội" của đảng Bolshevik, không được quần chúng biết đến, bỗng nhiên xuất hiện trên chính trường Liên Xô với cả một chính sách bao trùm mọi mặt, thật lạ lùng!

  Nhưng không khó hiểu lắm đâu.

  1/Giai cấp quan liêu nhìn ra Stalin, trước khi Stalin nhìn ra họ.

  2/Anh ta có đủ tiêu chuẩn khách quan: Uy tín của một người Bolshevik Cựu trào, tính tình cứng rắn, tầm nhìn thiển cận.

  3/Stalin đang nắm trong tay mối liên hệ chặt chẽ với "apparat", guồng máy, là cốt lõi nhất của thời thế bấy giờ. (Đến nỗi Stalin cũng phải ngạc nhiên, vì anh ta bỗng thấy mọi sự thuận tiện cho mình đến thế).

  4/Sự nhất trí của tầng lớp thống trị mới trong Đảng lúc ấy, cùng lúc với khao khát muốn thoát bỏ các nguyên tắc kỷ luật cũ, và trách nhiệm với quần chúng cứ trói buộc họ bấy lâu, lại xảy ra đúng vào lúc có sự cần thiết phải giải quyết các khó khăn đang nổi cộm, xôn xao trong Đảng.

  Thế là, một lãnh đạo thứ yếu trong mắt quần chúng, Stalin lộ ra là một lãnh tụ không do dự trước khuynh hướng tháng Nóng của cách mạng quan chức, đột nhiên xuất hiện.

  (Krupskaya, vợ Lênin, hay nói về chồng trong sinh hoạt với Tả Đối Lập,"Nếu Ilich còn sống hôm nay, anh nhất định cũng vào tù.")

  Có lẽ thế này, là đã tạm đủ cho câu nhắc về Stalin, trong lúc cuối tuần?

  Trước đây giai cấp vô sản làm cach mạng ăn cướp của những người hữu sản, nay thì làm cách mạng lại, cướp lại của những kẻ trước đã đi ăn cướp. Khi túi tiền thay đổi thì tính chất của con người tự nhiên thay đổi, đúng là "Tầng lớp này nhân danh giai cấp vô sản, kỳ thực, quyền lợi, địa vị, sinh hoạt của họ khác với giai cấp vô sản." Cũng may là lần cướp này không kèm với giết người.