Mạng xã hội và độc tài

 • Bởi Admin
  15/01/2010
  1 phản hồi

  Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài...

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích dẫn:
  Tội lỗi của Facebook là cho bạn tiếp xúc với những người bạn muốn tiếp xúc. Tội của Twitter là cho bạn nói những gì bạn muốn nói. Tội của Google là cho bạn biết điều bạn muốn biết. Tội của YouTube là chứng minh điều bạn muốn chứng minh. Vì thế tất cả các mạng xã hội này thường bị gây khó dễ ở những nước độc tài...
  — Qinjian, một blogger Trung Quốc

  Trang web Dân Luận mang cả bốn tội trên, nhưng ở mức độ nhẹ hơn!