Sự phát triển của đất nước và của các công dân trong nước đó

 • Bởi Admin
  26/12/2009
  3 phản hồi

  Sự phát triển của một đất nước được quyết định bởi chính trình độ phát triển của những công dân nước đó. Nếu một nước chỉ toàn công dân chất lượng thấp, ốm yếu và dốt nát, thì chắc chắn đó sẽ là một đất nước yếu.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Tên tác giả viết:
  Theo bạn, lời của ông Yeltsin: chế độ cộng sản chỉ có thể được thay thế chứ không thể cải tổ (sửa chữa) có giá trị và áp dụng rất đúng cho Việt nam ngày nay không?

  Hẳn rồi. Cứ nhìn nước Đức, Đại Hàn và Việt nam.

  Ba nước này bị chia đôi sau WW II. Phần đất nước không Cộng Sản đã phát triển hơn phần theo Cộng Sản.
  Đông Đức, Bắc Hàn thì không tấn công Tây Đức, Nam Hàn mặc dù 2 nước này đều bị Mỹ đóng quân "kềm kẹp". Nếu Bắc Hàn tấn công Nam Hàn hay Đông Đức tấn công Tây Đức như Bắc VN đã tấn công Nam VN thì liệu Mỹ có đổ thêm quân, đổ thêm viện trợ, để sau cùng thì bỏ chạy không nhỉ?

  Trích dẫn:
  Làm thế nào để phát huy hay sửa chữa?

  Theo bạn, lời của ông Yeltsin: chế độ cộng sản chỉ có thể được thay thế chứ không thể cải tổ (sửa chữa) có giá trị và áp dụng rất đúng cho Việt nam ngày nay không?

  Trích dẫn:
  Sự phát triển của một đất nước được quyết định bởi chính trình độ phát triển của những công dân nước đó. Nếu một nước chỉ toàn công dân chất lượng thấp, ốm yếu và dốt nát, thì chắc chắn đó sẽ là một đất nước yếu.

  "Sự phát triển của một đất nước được quyết định bởi chính trình độ phát triển của những công dân nước đó".

  Nhưng trình độ phát triển của những công dân được quyết định bởi cái gì?

  - Bởi tinh thần/ý chí cầu tiến của mỗi công dân, nhất là về mặt tinh thần (đạo đức, tri thức, vị tha, yêu nước, ...) Đa số dân VN có những tính này không? Vì sao? Làm thế nào để phát huy hay sửa chữa?

  - Bởi điều kiện xã hội, chính trị và chính sách của nhà nước cho phép, khuyến khích và bảo vệ sự thăng tiến của từng cá nhân cũng như các tập thể. Sinh hoạt của xã hội VN có những tính này không? Vì sao? Làm thế nào để phát huy hay sửa chữa?

  - Sự phát triển của những công dân cũng được thúc đẩy bởi chính sự phát triển của đất nước.