Lòng yêu nước có lợi hay hại?

 • Bởi tqvn2004
  07/12/2009
  2 phản hồi

  Hãy cảnh giác trước thủ lĩnh đánh trống trận thúc giục nhân dân lao vào một cơn sốt yêu nước, bởi chủ nghĩa yêu nước thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó [chủ nghĩa yêu nước] khiến máu chúng ta sôi lên, nhưng cũng đồng thời khiến tầm nhìn chúng ta thu hẹp lại... Và khi tiếng trống trận kia đạt đến đỉnh cao, khi mà máu đã sôi với thù hận, còn tâm trí đóng lại, thì vị thủ lĩnh sẽ chẳng cần tước đoạt quyền công dân nữa. Thay vào đó, chính nhân dân, đang đầy sợ hãi và mù quáng vì yêu nước, sẽ dâng hiến toàn bộ quyền của mình cho thủ lĩnh, một cách vinh dự. Tại sao ta biết như thế? Bởi ta đã từng làm như thế. Và ta là Caesar!

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Dân tộc Anh đúng ra xứng đáng 'lãnh đạo' cả thế giới, hơn là Mỹ hoặc một ít các cường quốc khác. Họ có quá nhiều 'túi khôn' dư dùng cho cả nhân loại, tiêu biểu như ông văn hào Shakespeare này cùng nhiều bộ óc Ăng Lê khác cũng thông tuệ sâu sắc cỡ ổng trở lên ! :)

  Trích dẫn:
  Hãy cảnh giác trước thủ lĩnh đánh trống trận thúc giục nhân dân lao vào một cơn sốt yêu nước, bởi chủ nghĩa yêu nước thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó [chủ nghĩa yêu nước] khiến máu chúng ta sôi lên, nhưng cũng đồng thời khiến tầm nhìn chúng ta thu hẹp lại... Và khi tiếng trống trận kia đạt đến đỉnh cao, khi mà máu đã sôi với thù hận, còn tâm trí đóng lại, thì vị thủ lĩnh sẽ chẳng cần tước đoạt quyền công dân nữa. Thay vào đó, chính nhân dân, đang đầy sợ hãi và mù quáng vì yêu nước, sẽ dâng hiến toàn bộ quyền của mình cho thủ lĩnh, một cách vinh dự. Tại sao ta biết như thế? Bởi ta đã từng làm như thế. Và ta là Caesar!

  — William Shakespeare

  Điều này không những đúng trong trường hợp các vị tướng gây khí thế khởi động chiến tranh mà còn áp dụng cho các nhà chính trị thời bình. Như thế, bạn nghĩ thế nào về câu "Yêu nước là yêu XHCN" và những hệ quả của nó?