Cách đối xử với Trí Thức thời đại Khoa học Kỹ Thuật

 • Bởi tqvn2004
  02/12/2009
  2 phản hồi

  Tầng lớp trí thức, bị xem thường khinh miệt và hạ xuống cho làm những việc tầm thường, không thể nào cống hiến được hết khả năng và kiến thức mà họ chỉ mong được phép cống hiến cho dân tộc. Họ bị chỉ trích, kết án vì nguồn gốc tư sản và tiểu sư sản của họ, vì những liên hệ trong quá khứ, vì họ không chịu từ bỏ tính phản biện, phê phán và những khuynh hướng dân chủ của họ. Một thái độ như thế không thể nào tha thứ được trong thời đại của cách mạng khoa học và kỹ thuật.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Cho nên, việc nhà nước tặng nhà cho trí thức, như tặng nhà cho GS Ngô Bảo Châu, có thể coi là một trong những hình thức đãi ngộ trí thức, là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước.

  Tư tưởng dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng những người đấu tranh cho tự do dân chủ.

  Chỉ có CNCS man rợ mới coi trí thức (người hiểu biết) là đối tượng phải diệt trừ đàu tiên (trí phú địa hào đào tạn gốc trốc tận rẽ) còn tất cả cá triều đại trước đều coi hiền tài (trí thức) là nguyên khí quyoocs gia. Lịch sử phát triển của nhân loại luôn luôn gắn liền với những đóng góp của trí thức. Lê nin đã từng nói "Không có sách báo thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNCS". Chẳng biết cụ Hồ và nhưng tay chân của cụ tiếp thu CNCS thế nào mà lại đặt trí thức lên hàng đàu để tiêu diệt làm cho đát nước loạn xạ cả lên. Ngày trước cụ Lê Quý Đôn cũng nói "Phi trí bất bản", ngày nay hiện đại thì người ta dadng thực hiện kinh tế tri thức, dùng tri thức để làm giầu. Nước minh theo CNCS diệt trí thức là cố tình ngu dân làm cho đất nước nghèo đi thua kém các nước ngay trong khu vực.
  Chỉ có bỏ cái cờ búa liềm đi thì đát nước mới tiến lên được, còn để bọn vô học ngồi chễm trệ trên ghế lãnh đạo thì đát nước nghèo đi và mát hết kỷ cương phép nước.